PATSTELLING TUSSEN GEMEENTE EN Q-PARK

’Slagbomen station open à 7.500 euro per maand’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het parkeerterrein bij het Boxtelse NS-Station aan de Parallelweg Noord wordt nauwelijks gebruikt door treinreizigers. Het openen van de slagbomen van het terrein zou de gemeente Boxtel 7.500 euro per maand kosten. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Het Q-Park parkeerterrein bij het NS-station aan de Parallelweg Noord wordt nauwelijks gebruikt. De parkeerdruk in de wijk rond het station is echter sinds de realisatie van het terrein voor betaald parkeren flink toegenomen. Een oplossing lijkt vooralsnog ver weg te zijn. De gemeente Boxtel is in overleg met Q-Park en het bedrijf wil de slagbomen best omhoog zetten zodat reizigers gratis kunnen parkeren. De kosten hiervoor bedragen echter 7.500 euro per maand.

Bewoners van de Van Leeuwenstraat en de Kasteellaan klagen al geruime tijd over parkeerdruk in hun wijk. De fractie van de Socialistische Partij Boxtel organiseerde onlangs een enquête in de straten rond het station waar uit naar voren kwam dat de bewoners zich zorgen maken over de verkeerssituatie en de invloed daarvan op de leefbaarheid in de wijk.

Volgens verkeerswethouder Wim van Erp wordt momenteel overleg gevoerd met zowel Q-Park als NS maar een oplossing is nog niet voor handen. ,,Q-Park wil de slagbomen wel omhoog zetten zodat reizigers gratis kunnen parkeren, maar dat zou de gemeente Boxtel ongeveer 7.500 euro per maand kosten en dat is behoorlijk gortig”, stelt Van Erp. ,,Er lijkt een soort patstelling bereikt want Q-Park wil ons hierin niet tegemoet komen.”

De bewoners hebben voorgesteld een zogenaamde blauwe zone te creëren in de wijk, met vrijstelling voor de bewoners. Ook parkeren voor vergunningshouders zien zij als een mogelijke oplossing. ,,Het zou kunnen, maar invoering van een dergelijke regel heeft fikse consequenties voor de buurtbewoners”, meent wethouder Van Erp. ,,Als er bijvoorbeeld bezoekers komen of er is een feestje dan kunnen de gasten daar niet parkeren. Ook de kosten van een dergelijke oplossing zijn fors.”

OPLOSSING
Wethouder Van Erp vindt het jammer dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein bij het NS-station. ,,Het is een mooi terrein en de tarieven liggen relatief laag. Het is zonde dat treinreizigers er nauwelijks gebruik van maken, maar blijkbaar liever in de wijk parkeren.”

De gemeente Boxtel heeft ook overleg gehad met NS-Poort, de eigenaar van de gronden rondom het station. Het betaald parkeren rond het station maakt onderdeel uit van landelijk beleid van de NS. Momenteel zit de NS in een overgangsfase want bij het station in Best kan nog wel gratis geparkeerd worden. ,,Hierover heb ik contact opgenomen met de NS omdat een aantal Boxtelaren met de auto naar Best rijdt en daar de trein pakt”, zegt Van Erp. ,,Volgens NS wordt ook in Best binnenkort een betaald parkeerterrein gerealiseerd.”

Dat het voor de bewoners van de straten rond het station vervelend is dat er auto’s van reizigers voor hun huis staan, staat voor de gemeente Boxtel buiten kijf. ,,Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen”, vindt de wethouder. ,,Het overleg met Q-Park wordt voortgezet en ook met de bewoners is regelmatig contact. We hopen spoedig een oplossing te vinden.”

In augustus heeft Van Erp opnieuw overleg met de buurtbewoners over het parkeerprobleem. Ook wordt dan gesproken over het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kasteellaan en de Van Leeuwenstraat.
30 juli

Print deze pagina

Terug