TORENKLOK VROEGERE MARIA REGINAKERK LUIDT WEER

Bewoners Selissen bundelen krachten voor Magere Josje

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Magere Josje klept het Angelus, in het bijzijn van onder meer loco burgemeester Anton van Aert en directeur-bestuur Rob Dekker van Woonstichting Sint-Joseph. (Foto: Peter de Koning).

DOOR MARC CLEUTJENS

Met de actie ‘Red de Toren’ werd een kwart eeuw geleden de restauratie van de Sint-Petrustoren gefinancierd. De bewoners van Selissenwal houden op initiatief van de vereniging van eigenaren van woongebouw Banier een soortgelijke actie om Magere Josje voor de wijk te behouden. De toren van de gesloopte Maria Reginakerk is aan de buitenzijde fraai gerestaureerd, maar het interieur dient dringend opgeknapt te worden. Kosten: tenminste 25.000 euro.

Het luiden van de torenklok, zaterdag 18 juli om klokslag twaalf uur, was het teken voor instanties en wijkbewoners om de portemonnee te trekken voor Magere Josje. In de grote zaal van gemeenschapshuis De Walnoot konden bijdragen in een grote melkbus worden gedeponeerd. En bij de meeste winkeliers in de Van Beekstraat en de Sint-Severusstraat staan kleine busjes waarin geld gestopt kan worden. ,,Iedere euro helpt om Magere Josje voor de toekomst te behouden”, vertelde voorzitter Frans van Erve van de vereniging van eigenaren (vve) van Banier, die formeel de eigenaar is van de toren, de klokken en het uurwerk en dus ook moet opdraaien voor de kosten.

Volgens Van Erve zijn de bewoners van Banier graag bereid een duit in het zakje te doen voor ‘hun’ toren. ,,Het reguliere onderhoud is gewoon voor onze rekening. En om bij te dragen aan het achterstallig onderhoud, betalen alle bewoners maandelijks twee euro.” De voorzitter van de vereniging van eigenaren gaf echter aan dat de bewoners niet alleen voor deze kosten kunnen en willen opdraaien. ,,Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De wijk moet een bijdrage leveren, net als de gemeente en Woonstichting Sint-Joseph.”

VERDUBBELEN
Van Erve’s pleidooi was niet aan dovemansoren gericht. Directeur-bestuur Rob Dekker van Sint-Joseph bood direct aan dat de woonstichting de totale opbrengst van de inzamelingsactie aan het einde van 2009 zal verdubbelen. Jan Hazenberg, voorzitter van De Walnoot, deponeerde direct een envelop in de melkbus en zegde toe dat carnavalsvereniging De Walvisjes namens elk jeugdlid tien euro zal schenken. ,,Toch een bedrag van 230 euro voor Magere Josje”, stelde Hazenberg.

En er waren meer gulle gevers. Voorzitter Willie van de Langenberg van het Wijkplatform Selissenwal deponeerde een flinke bijdrage in de bus die op de toonbank van MJ Mode staat. De damesmodezaak van de ondernemers Ferrie, Jolanda en Gaby Verkaart, die dit jaar al 27 jaar in de wijk gevestigd is en zo’n 25 jaar lang Jeansshop Magere Josje heette, was de ideale plek om een bijdrage aan de inzamelingsactie te geven, vond Van de Langenberg. In het bijzijn van vve-voorzitter Van Erve en Jolanda Verkaart verdwenen de eurobriefjes van het wijkplatform in de bus. ,,Tot september kunnen mensen geld geven”, aldus Van Erve.

Meer acties worden opgezet in de wijk. Zo heeft Banier-bewoner Gerrit Voets kerstboompjes gemaakt die voor een bedrag van tien euro aan de man worden gebracht. ,,De opbrengst komt geheel ten goede aan Magere Josje”, vertelde Voets zaterdag in De Walnoot. Bijna alle houten kerstboompjes werden verkocht. In woongebouw Rentmeester heeft een van de bewoners spontaan besloten deur voor deur te collecteren voor de torenrestauratie.

ANGELUS
Zaterdag klonk na ruim twee jaar weer voor het eerst het Angelus in de wijk Selissenwal. Dat was mogelijk doordat naast de bewoners van Banier ook de gemeente Boxtel (20.000 euro) en Sint-Joseph (10.000 euro) hun bijdrage hebben geleverd aan de restauratie van de klokken en het uurwerk. Twee weken geleden werd het door de firma Koninklijke Eijsbouts gereviseerde uurwerk teruggeplaatst; ook de wijzers werden op spectaculaire wijze weer aan de drie klokken bevestigd.

Na een paar keer proefdraaien liet Magere Josje’s klok zaterdag officieel weer van zich horen. Om klokslag twaalf uur sloeg de klok twaalf keer, vervolgens beierde de klok het Angelus, een oproep tot gebed die vroeger driemaal daags – om 06.00, 12.00 en 18.00 uur – klonk. Het Angelus heeft altijd in de wijk Selissenwal geklonken en roept bij veel wijkbewoners emotionele herinneringen op aan gebeurtenissen die in de vroegere Maria Reginakerk werden gevierd en herdacht.

Waar de klok vroeger werd bediend in de sacristie van de pastores Herman de Beer en Harry van den Tillaart, kan de klok nu bediend worden met de mobiele telefoon. En de klok gaat niet de hele dag de uren slaan; de bewoners van Banier vinden van negen tot negen prima, daarna kiezen ze voor rust. ,,Maar ook het Angelus zal om twaalf uur blijven slaan”, beloofde vve-voorzitter Van Erve.

DERDE LEVEN
Het weer luiden van de klok van Magere Josje was zaterdag niet alleen een feestelijke gelegenheid. Voorafgaand aan het plechtige moment werd duidelijk dat verschillende partijen bij de nieuwbouw van Banier steken hebben laten vallen. Dat de gemeente en Sint-Joseph bijgedragen hebben aan de restauratie van het exterieur van de kerktoren noemde vve-voorzitter Van Erve een actie die vooral ‘voor het oog van het kerkvolk’ was. ,,In de toekomst moeten betere afspraken worden gemaakt om herhaling te voorkomen. De toren is namelijk nog lang niet klaar en er ligt nog een klus die 25.000 tot 30.000 euro gaat kosten. En die klus moet opgepakt worden. Magere Josje heeft het nu overleefd, maar is haar ook een derde leven gegund?”

Loco-burgemeester Anton van Aert erkende dat in het verleden misschien te lichtvaardig is gedacht over de restauratie van Magere Josje. ,,Te gemakkelijk hebben we gedacht dat de bewoners van Banier dat wel even zouden regelen”, stelde Van Aert. Omdat Magere Josje zo’n baken voor de wijk is, vindt de loco-burgemeester dat gemeente en Sint-Joseph het onderhoud moeten bewaken. Sint-Joseph-directeur Dekker zegde toe dat de woonstichting de bewoners zal bijstaan in het maken van afspraken met aannemers. ,,Daar zijn we goed in en misschien kunnen wij erin slagen een betere prijs te bedingen”, aldus Dekker.

Voorzitter Van de Langenberg van het Wijkplatform Selissen riep in herinnering dat niemand iets met Magere Josje te maken wilde hebben toen duidelijk werd dat een kostbare renovatie noodzakelijk was. ,,Het is goed dat de handschoen daarna is opgepakt door de gemeente en Sint-Joseph. Het behoud van de toren is namelijk in ieders belang, niet alleen de bewoners van Banier. Boxtel moet Magere Josje koesteren.”

Wijkdichter Toon Schellekens mocht kort voordat het Angelus klonk zorgen voor een passend slotakkoord. Hij droeg het gedicht voor dat hij over Magere Josje schreef en dat vorige week in Brabants Centrum verscheen.

‘Maar nou is ze mooi weer genezen en als montere wakkere meid tonen ons de wijzers van Josje weer een heldere kijk op de tijd.’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Red Magere Josje! Voorzitter Willie van de Langenberg van het Wijkplatform Selissenwal doneert een geldbedrag ten behoeve van de restauratie van de toren van de vroegere Maria Reginakerk. Frans van Erve, voorzitter van de vereniging van eigenaren van Baier, en eigenaresse Jolanda Verkaart van MJ Mode zijn getuige. (Foto: Peter de Koning).
23 juli

Print deze pagina

Terug