KRITIEK PVDA OP ‘KANNIBALISERING’ SPOORLIJN

Kamervragen over Duits Lijntje

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met het doorzagen van een wissel koppelde ProRail het Duits Lijntje enkele jaren geleden los van het landelijke spoorwegnet. Treinverkeer is sindsdien niet meer mogelijk over de grotendeels ontmantelde spoorlijn. (Foto: Jos Mandos).

DOOR MARC CLEUTJENS

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering over de ontmanteling van het Duits Lijntje tussen Boxtel en Veghel. De PvdA-Kamerleden Jan Boelhouwer en Lia Roefs vragen minister Camiel Eurlings van Verkeer & Waterstaat of hij bekend is met de ‘kannibalisering’ van de roemruchte spoorlijn die vroeger naar het Duitse Wesel voerde.

Aanleiding voor de Kamervragen vormt het werkbezoek dat PvdA’er Boelhouwer vorige week bracht aan Veghel waar gemeente en ondernemers vast blijven houden aan plannen voor hoogwaardig openbaar vervoer in de regio Veghel-Uden. Een van de plannen is de veelbesproken revival van het Duits Lijntje, dat tussen Uden en Boxtel weer geschikt gemaakt zou kunnen worden voor personen- en goederenvervoer.

De plannen voor het Duits Lijntje zijn in de ijskast beland nadat vorig jaar duidelijk werd dat de provincie geen heil ziet in een nieuwe treinverbinding en opteert voor verbetering van het busvervoer in Noordoost-Brabant. Gedeputeerde Cora van Nieuwenhuijzen kwam tot dat oordeel nadat vier consortia van bedrijven vorig jaar plannen hadden ingediend voor hoogwaardig openbaar vervoer in de regio. In Schijndel en Uden hield de provincie zogenaamde roadshows om burgers te laten reageren op de plannen.

REVIVAL
Het werkbezoek aan Veghel heeft de discussie over het Duits Lijntje weer doen oplaaien. Boelhouwer gaf aan wel te voelen voor een revival van de spoorlijn naar Boxtel. Direct na het werkbezoek diende hij met fractiegenote Roefs enkele Kamervragen in.

Het Kamerlid stelt de ‘kannibalisering’ van het Duits Lijntje door spoorbedrijf ProRail nadrukkelijk aan de kaak. Hij geeft aan dat in deze regio het vermoeden bestaat dat ProRail bruikbare onderdelen en apparatuur gebruikt voor het herstel van storingen die zich voordoen in het bestaande spoorwegnet. ,,Die kannibalisering bevordert de kansen op openstelling van het Duits Lijntje in de toekomst niet”, stelt Boelhouwer. Hij vraag minister Eurlings onderzoek in te stellen en ProRail op te dragen met deze praktijken te stoppen.

Opmerkelijk is dat de PvdA-Kamerleden ook meer willen weten over de plannen om het Duits Lijntje open te stellen voor goederen- en containertransport. Volgens de parlementariërs bestaat er in Noordoost-Brabant een plan om het Duits Lijntje te revitaliseren en open te stellen voor vervoer van grondstoffen, veevoeders en containers. De gemeente Boxtel is altijd bevreesd geweest voor deze plannen.

Wethouder Wim van Erp stelde vorig jaar al in deze krant dat Boxtel niets voelt voor de terugkeer van goederentreinen op het Duits Lijntje. ,,Daar zitten we in Boxtel niet op te wachten”, aldus Van Erp. ,,De spoorlijn biedt kansen voor personenvervoer, maar we voelen niets voor een stel goederentreinen die door De Geelders gaan denderen. Dat is wat Boxtel betreft een gepasseerd station en niet aan de orde."
23 juli

Print deze pagina

Terug