ONDERNEMERS: MEER ZONNEPANELEN IN BOXTEL

‘Ladonk ideale plek voor opwekking zonne-energie’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hans Maassen (links) en Siep Schukken bestuderen de zonnepanelen van het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde. Als het aan beide ondernemers ligt, worden het gemeentehuis, het Vmbo-College en veel bedrijven op Ladonk met dit soort zonnecellen bekleed. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het dak van het gemeentehuis aan de Markt vol leggen met zonnepanelen. Op het Vmbo-College aan de Baanderherenweg een groot aantal vierkante meters zonnecellen aanbrengen. En als klap op de vuurpijl op bedrijventerrein Ladonk liefst 100.000 vierkante meter zonnepanelen installeren op de daken van bedrijfsgebouwen. Toekomstmuziek? Als het aan de Boxtelse ondernemers Hans Maassen en Siep Schukken ligt, is het een uitdaging die Boxtel nu eens echt op de kaart kan zetten als duurzame gemeente.

Maassen en Schukken kunnen zich wel vinden in de kritiek die vorige week tijdens een openbare hoorzitting werd geleverd op de inhoud van de strategische visie die de Boxtelse gemeenteraad dinsdag voor de periode 2010-2020 heeft vastgesteld. Maassen is lid van de gemeenteraad namens de PvdA/GroenLinks en is daarnaast zelfstandig ondernemer. Als directeur-eigenaar runt hij Dommelbouw, een eenmansbedrijf dat zich bezighoudt met projectontwikkeling, bouwadvisering en het ontwikkelen van zorgboerderijen. Schukken is directeur van de Boxtelse bedrijven Conval en Waverail en daarnaast lid van de ADO, de plaatselijke Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling, ADO.

,,En allebei zijn we erg enthousiast over de toekomstmogelijkheden van zonne-energie”, zegt Maassen, die recentelijk het bedrijf Solartricity heeft opgericht waarin Schukken participeert. ,,Het is een handelsonderneming die kan zorgen voor de levering en installatie van zonnepanelen, maar ook zorg draagt voor de financiering. We onderhouden nauwe contacten met de Triodos Bank en de ASN Bank en kunnen ervoor zorgen dat investeringen in een periode van ongeveer twaalf tot vijftien jaar terugverdiend worden.”

DROOM
Vooral het bedekken van bedrijventerrein Ladonk met zonnepanelen is de ultieme droom die Maassen en Schukken voor ogen hebben. ,,Zo’n project zou Boxtel pas echt op de kaart zetten als duurzame gemeente”, stelt Maassen, die aangeeft dat Solartricity inmiddels voor zestien projecten subsidie heeft aangevraagd bij Senter Novem, het landelijke agentschap voor duurzaamheid en innovatie. ,,In Nederland is het Stimuleringsfonds Duurzame Energie in het leven geroepen en er is 77 miljoen euro beschikbaar voor toepassingen met zonne-energie. Daarvan is zo’n 28 miljoen euro beschikbaar voor grote projecten.”

Een opvallend project dat in aanmerking komt voor de stimuleringsmaatregel is het compleet bekleden van het Boxtelse gemeentehuis met zonnepanelen. Maassen: ,,De gemeente gaat een verplichting aan om vijftien jaar stroom af te nemen van een speciaal in het leven geroepen stichting waarin willekeurige investeerders participeren. Daarna kan de gemeente eigenaar worden van de zonnepanelen, die dan nog minstens vijftien tot twintig jaar meegaan.” Voor het Vmbo-College is een soortgelijke constructie bedacht.

INNOVATIEF
Veel innovatiever is het plan voor Ladonk, dat geïnspireerd lijkt door ontwikkelingen in Duitsland, waar zonne-energie een veel hogere vlucht heeft genomen. Dat merkten Maassen en Schukken onlangs toen ze de beurs Intersolar in München bezochten, waar 60.000 bezoekers op afkwamen. Ook is in de Duitse grondwet vastgelegd dat producenten van groene stroom er van verzekerd zijn dat hun stroom wordt afgenomen door energiebedrijven. ,,Het heeft geleid tot een zonnerevolutie”, zegt Maassen. Om die reden staan Duitse gebouwen vol met zonnepanelen en worden in weilanden zogenaamde ‘zonnebossen’ gebouwd. ,,Wie door Duitsland rijdt, ziet overal om zich heen boerderijen met zonnepanelen”, stelt Schukken. ,,Stil en schoon wekken deze zonnecentrales elektriciteit op.”

Nederland is nog niet zover. Waar Duitsland al 15 procent van de energiebehoefte haalt uit duurzame energie, blijft Nederland steken op een schamele 3 procent. ,,Maar er zijn ontwikkelingen gaande die aantonen dat er iets gaat gebeuren”, zegt Schukken. Zijn bedrijf Waverail, dat zich louter richt op producten voor spoorwegbedrijven in Nederland, levert in toenemende mate duurzame systemen om spoorwissels te verwarmen.

,,Ook maken we duurzame installaties voor perronverwarming en koelinstallaties voor trafohuisjes waar warmtepompen zorgen voor de koeling van de plekken waar bovenleiding van stroom wordt voorzien.” In Bunnik bestaan plannen voor het bouwen van een energieneutraal perron, compleet met zonnecellen op het dak en warmtepompen voor de perronverwarming. En Waverail participeert hierin.

AMORFE PANELEN
De echte noviteit in de plannen van Solartricity is de toepassing van de allernieuwste technieken op het gebied van zonne-energie. In plaats van te werken met ‘traditionele’ zonnepanelen, zijn Maassen en Schukken gevallen voor zogeheten amorfe panelen, die buigbaar zijn en vooral goed gebruikt kunnen worden als dakbedekking. Een Zwitsers bedrijf produceert de dakbedekking, in Mainz – ‘weer Duitsland!’ – worden de fotocellen aan het materiaal toegevoegd. ,,Het procedé wordt al volop toegepast in de Verenigde Staten en Duitsland, waar complete bedrijfshallen worden bedekt met deze zonnepanelen”, zegt Maassen.

,,Bedrijven zien de meerwaarde omdat ze niet alleen kiezen voor nieuwe dakbedekking die veertig jaar meegaat, maar bovendien commercieel heel interessant is omdat een bedrijf in staat is zijn eigen energie op te wekken”, vult Schukken aan. Met de te verwachten tariefstijging van de energieprijzen – 8 procent per jaar – vinden beide ondernemers het een gat in de markt. ,,En dat zeggen we niet alleen omdat we ondernemers zijn”, benadrukt het tweetal. ,,We willen vooral een bijdrage leveren aan de maatschappij, iets laten zien dat bijdraagt aan het wel en wee van onze kinderen en kleinkinderen.”

Den Haag is al geïnformeerd over de ambities van de twee Boxtelaren. Maassen bezocht laatst PvdA-Kamerlid Diederik Samson. ,,Vanuit zijn werkkamer wees ik op al die ministeries in Den Haag. Geen enkel gebouw heeft zonnepanelen. Daar ligt een enorme uitdaging. En wij van Solartricity willen daar natuurlijk graag een bijdrage aan leveren.”

Meer informatie over het werk van Solartricity is verkrijgbaar bij directeur Hans Maassen, telefoon (0411) 67 67 46 of 06-13 58 27 51. E-mail: maassen@solartricity.nl en schukken@solartricity.nl.
16 juli

Print deze pagina

Terug