VRAGEN BALANS OVER SLOOP GEBOUW

Onduidelijkheid over ’Witte School’
in Liempde

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de sloop van de ’Witte School’ aan de Dorpsstraat in Liempde. (Foto: Albert Stolwijk).

Nu de sloop van de zogenaamde ’Witte School’ aan de Dorpsstraat in Liempde begonnen is, vraagt de raadsfractie van de politieke partij Balans zich in een brief aan het Boxtelse college van B. en W. af wat er gerealiseerd gaat worden op deze locatie. ,,Op dit moment is er in het dorp, met name bij de omwonenden, sprake van onduidelijkheid”, stellen de raadsleden Wim van der Zanden, Jan Vervoorn en Willy van Zuijlen van Balans.

Balans vraagt zich wat er in plaats van het schoolgebouw gebouwd gaat worden op de slooplocatie die is ingeklemd tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat. ,,Komen hier seniorenwoningen, een multifunctionele accommodatie annex parkeerfaciliteiten, een aantal luxe appartementen, een variant of iets anders?”, vragen de leden van de raadsfractie zich af. ,,Voor zover ons bekend zijn er voor het invullen van deze locatie een drietal plannen, waaronder het plan Companen. De gemeente Boxtel, Stichting Goed Wonen Liempde, Stichting Belangenbehartiging Ouderen Liempde (BOL), Stichting Zorggroep Elde en Cello hebben begin 2007 een plan opgesteld om de zorg voor ouderen en gehandicapten in Liempde op een hoger plan te trekken. Op deze plek zijn 24 seniorenwoningen voorzien.”

Balans noemt in de brief ook het dorpsontwikkelingsplan Liempde. ,,Het begin dit jaar door de Dorpsraad Liempde gepresenteerde concept Dorps Ontwikkelingsplan Liempde voorziet ter plekke in een multifunctionele accommodatie annex parkeerfaciliteiten. Een aantal particulieren heeft ruim een jaar geleden met de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling gesprekken gevoerd om te komen tot de bouw van een aantal luxe appartementen.”

SENIORENWONINGEN
Wethouder Ger van den Oetelaar liet deze week in een reactie weten dat er op de locatie alleen sprake is van de bouw van seniorenwoningen. ,,Het gaat hier om de uitvoering van het plan Companen. De inzet was inderdaad om op de locatie van de Witte School 24 seniorenwoningen te bouwen. Het initiatief voor het plan is genomen door een paar Liempdse organisaties en vervolgens omarmd door het college”, aldus Van den Oetelaar.

,,Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting Goed Wonen Liempde, die invulling gaat geven aan het plan en de woningen gaat ontwikkelen. De gedetailleerde uitwerking van de plannen moet nog plaatsvinden, net als de feitelijke overdracht van de grond door de gemeente aan Goed Wonen Liempde.”
16 juli

Print deze pagina

Terug