STUURGROEP ZOEKT OPLOSSING PARKEERPROBLEEM

Boxtel steunt uitbreiding
winkelcentrum Oosterhof

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het voorplein van winkelcentrum Oosterhof biedt mogelijk plaats aan 35 tot 40 tijdelijke parkeerplaatsen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Jarenlang was de uitbreiding van winkelcentrum Oosterhof in Boxtel-Oost onbespreekbaar. Maar volgens burgemeester Frank van Beers staat nu vast dat Oosterhof met 1.850 vierkante meter mag groeien. Voordat het echter zover is, moet eerst het nijpende parkeerprobleem rond het winkelcentrum opgelost worden. De eerste noodoplossingen worden in september verwacht.

Begin juni hield de gemeenteraad onder leiding van onafhankelijk voorzitter Luc Broos een informatieve bijeenkomst over Oosterhof, waaraan werd meegewerkt door buurtbewoners, de vereniging van eigenaren, de winkeliers en projectontwikkelaar Hurks die woningen bouwt in plangebied Princenlant. Een van de uitkomsten was de vorming van een stuurgroep onder leiding van burgemeester Van Beers, die de complexe problematiek rond Oosterhof slagvaardig moet aanpakken.

Vier weken na de bijeenkomst in de raadzaal is de stuurgroep bijeen geweest. De leden hebben het winkelcentrum tijdens een rondgang nauwgezet bestudeerd en alle knelpunten geïnventariseerd. Daarnaast is een nieuwsbrief verschenen die is bezorgd bij buurtbewoners en bij de kassa’s van de verschillende winkels in Oosterhof wordt uitgereikt. ,,Door mensen goed te informeren, willen we een zo groot mogelijk draagvlak voor de toekomstplannen creëren”, stelt Van Beers.

UITBREIDING
Waar uitbreiding van Oosterhof lange tijd onbespreekbaar was, lijkt nu de kogel door de kerk en is groei mogelijk. In het verleden was het gemeentebestuur bevreesd voor een te groot en te sterk winkelcentrum in Boxtel-Oost. Het zou mogelijk klanten weglokken uit het centrum. ,,Nieuwe inzichten maken duidelijk dat Oosterhof vooral een wijkwinkelcentrum is voor de bewoners van Boxtel-Oost”, zegt Van Beers. ,,Wekelijks komen er zo’n 35.000 mensen boodschappen doen.”

De stuurgroep geeft aan dat de uitbreiding van Oosterhof onontkoombaar is om het winkelcentrum overeind te houden. Volgens de burgemeester gaat Boxtel uit van een groei met 1.350 vierkante meter. ,,Omdat uitbreiding een forse investering vergt van de eigenaren en winkeliers, zijn we als gemeente bereid een groei tot 1.850 vierkante meter toe te staan.” Van Beers geeft aan dat vooral de supermarkten Super de Boer Schellekens en Aldi van de uitbreiding zullen profiteren, maar ook andere winkeliers meeliften. ,,Onze rondgang heeft aangetoond dat er heel veel ongelukkige hoekjes zijn. Die moeten weggewerkt worden, zodat de verouderde indeling van Oosterhof weer logisch en overzichtelijk wordt.”

PARKEREN
Het grootste probleem bij winkelcentrum Oosterhof vormt het parkeren. Verschillende parkeeronderzoeken zijn de voorbije jaren gepresenteerd en allemaal laten ze zien dat vooral op bepaalde dagen een grote parkeerbehoefte bestaat. Het idee om extra parkeerruimte te realiseren onder woongebouw Princenlant 3, dat gebouwd moet worden op de plek waar vroeger zwembad Den Haagakker gelegen was, is losgelaten. Van Beers: ,,We denken dat klanten van Oosterhof toch zullen proberen dichterbij het winkelcentrum te parkeren.”

Deze keuze betekent dat de bouw van Princenlant 3 waarschijnlijk later dit jaar al kan starten. In het complex is onder meer ruimte voor bijna honderd huur- en koopwoningen van Woonstichting Sint-Joseph. Het ontwerp is van de Italiaanse architect en stedenbouwkundige Adolfo Natalini, die ook woongebouw Regent nabij rotonde Fellenoord ontwierp.

De stuurgroep broedt volgens de burgemeester op een idee om de bestaande parkeerplaatsen bij Oosterhof opnieuw en vooral efficiënter in te delen. Daarnaast wordt bekeken of aan de westzijde van het winkelcentrum op korte termijn 35 tot 40 tijdelijke parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. ,,Als dit mogelijk is, zouden deze parkeerplekken op drukke momenten heel wat druk van de ketel kunnen halen”, vermoedt Van Beers.

De huiswerkopdracht van de stuurgroep omvat ook het parkeergedrag van de bewoners rondom Oosterhof. Een van de nog niet uitgewerkte ideeën is om bewoners aan de voorzijde van hun woning een eigen parkeerplek te geven. ,,Daarnaast willen we bekijken of we ergens in het groen rond Oosterhof extra parkeerplaatsen kunnen aanleggen”, zegt de burgemeester. Daarmee geeft hij aan dat aantasting van het groen bespreekbaar wordt.

,,Om de kwestie Oosterhof op te lossen is brede overeenstemming nodig. Daarbij past dat iedereen bereid is water bij de wijn te doen en niet alleen maar de eigen stokpaardjes berijdt. De gemeente is bereid om parkeren in het groen toe te staan, mits het bestaande groen een kwaliteitsimpuls krijgt.”

De stuurgroep presenteert in september de eerste plannen om de parkeerdruk rond Oosterhof op te lossen. De nieuwsbrief staat op de website van de gemeente Boxtel: www.boxtel.nl.
16 juli

Print deze pagina

Terug