SPORTVELD WORDT NATUURVIJVER

Jacob-Roelandslyceum gaat weer verbouwen

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd ondergaat binnenkort weer een verbouwing. Aanleiding is de groei van 1.250 naar 1.350 leerlingen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd gaat weer op de schop. Slechts enkele jaren na een grootscheepse renovatie en uitbreiding wordt door de gemeente Boxtel en schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) meer dan 1 miljoen euro in de school voor havo en vwo geïnvesteerd. Opvallend: het sportveld aan de Jacob-Roelandsstraat wordt een natuurvijver met schaatspotentie...

De verwachte groei van het aantal leerlingen van 1.250 naar 1.350 is volgens onderwijswethouder Anton van Aert de directe aanleiding voor de nieuwe verbouwingsplannen. ,,De verklaring is dus heel eenvoudig: de school heeft meer ruimte nodig om alle lessen aan te kunnen bieden”, zegt Van Aert. In het integraal huisvestingsplan dat de gemeente jaarlijks opstelt, wordt een bedrag van zo’n 500.000 euro gereserveerd. Schoolbestuur OMO haalt 650.000 euro uit de portemonnee.

Het meest opvallende en tevens meest ingrijpende plan vormt de verplaatsing van het sportveld van het Jacob-Roelandslyceum aan de Jacob-Roelandsstraat. Dit veld maakt volgens Van Aert plaats voor een nieuw stukje natuur dat aansluit bij het Dommeldal en het park van kasteel Stapelen. Ook aan de Grote Beemd tegenover SintLucas is zo’n ruige natuurweide te vinden. ,,Dit plan sluit naadloos aan bij de Dommel door Boxtel en zou als het aan de gemeente ligt op zeer korte termijn uitgevoerd moeten worden”, stelt de wethouder.

,,Natuurlijk beslist de gemeente hier niet alleen over, maar vindt overleg plaats met Waterschap De Dommel, dat dit project uitvoert.” In de winter zou de vijver geschikt moeten zijn als natuurijsbaan.

GROTE BEEMD 1
Het sportveld van het Jacob-Roelandslyceum zal verplaatst worden naar de achterzijde van de school, op de plek waar thans de fietsenstalling gesitueerd is. De stalling verhuist richting de Fellenoord, waar de entree van de school verder verbeterd moet worden. ,,Opmerkelijk is dat het Jacob-Roelandslyceum op die plek eigenlijk helemaal niet zichtbaar is”, zegt Van Aert. Hij overweegt om de villa Grote Beemd 1, die al enkele jaren wordt gehuurd door de ‘antikrakers’ van Camelot, te laten slopen. ,,Zo ontstaat meer ruimte voor een fraaie en opvallende entree.”

Het dreigende tekort aan leslokalen wordt opgevangen door enkele kleedlokalen van de gymnastiekzaal op het terrein te verbouwen. ,,Het blijkt dat niet alle kleedlokalen even intensief worden gebruikt. Het plan is om hier lokalen te creëren voor drama en toneel en misschien nog andere creatieve vakken”, aldus de wethouder. Dit plan is niet nieuw en werd zelfs al eens behandeld door de welstandscommissie. Toen werden de schetsen te avontuurlijk gevonden en terugverwezen naar de tekentafel.

De verfraaiing van het schoolgebouw aan de Grote Beemd komt geheel voor rekening van het OMO, zo benadrukt Van Aert. Met name het binnenplein waar veel leerlingen in de pauzes verblijven, is toe aan een opknapbeurt.
16 juli

Print deze pagina

Terug