HOORZITTING STRATEGISCHE VISIE

Boxtel formuleert ambities voor 2020

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Boxtel dient zijn positie als werkgelegenheidsgemeente te versterken. De komst van het datacenter van Rabobank Nederland naar bedrijventerrein Vorst wordt in de strategische visie 2010-2020 omschreven als ‘een daverend startschot’. (Foto: Albert Stolwijk).

De strategische visie 2010-2020 is klaar. ‘Boxtel, duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ is de titel van het 25 pagina’s tellende werkstuk dat deze maand door de gemeenteraad vastgesteld moet worden. In de visie worden zes ambities geformuleerd waarop Boxtel zich de komende jaren zou moeten richten.

De opstelling van de strategische visie was een interactief proces dat begon met rondetafelgesprekken en huiskamergesprekken. Meer dan duizend inwoners en mensen die verbonden zijn aan maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven namen deel aan de discussies, die uitmondden een in slotavond in Podium Boxtel. Onder leiding van Yvon Jaspers werden de puntjes nog eenmaal op de i gezet, daarna ging bureau KplusV aan de slag om de visie te schrijven.

De inhoud van de strategische visie is niet verrassend. Ook de zes ambities die worden geformuleerd zijn niet wereldschokkend. ,,Dat is ook begrijpelijk”, stellen de opstellers. ,,De zes ambities zijn niet echt verrassend omdat ze een aantal jaren geleden in gang zijn gezet. Boxtel ontwikkelt zich verder en begint niet opnieuw.” Volgens KplusV werden de ambities ondersteund in de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden.

STARTSCHOT
Volgens de strategische visie zou Boxtel tot 2020 voorop moeten blijven lopen op het terrein van duurzaamheid. Daarin past het streven om nog dit jaar millenniumgemeente te worden. Toerisme en recreatie zouden het komende decennium een volwaardige bedrijfstak moeten worden, zonder dat gestreefd wordt naar grootschaligheid, massaliteit en de komst van attractieparken.

Daarnaast dient Boxtel zijn positie als werkgelegenheidsgemeente te versterken. De komst van het datacenter van Rabobank Nederland naar bedrijventerrein Vorst wordt in de visie omschreven als ‘een daverend startschot’. De ontwikkeling van de spoorzone is een van de grootste uitdagingen om een ‘representatieve verbindingsschakel’ te maken tussen de kern van Boxtel en het westelijke deel.

De andere ambities gaan uit van een sterk centrum, een prima woongemeente en een modern bestuur. Uit de vele gesprekken is gebleken dat Boxtel geen behoefte heeft aan een ‘schaalsprong’ om concurrerend te worden met de drie grote steden of winkelgemeenten als Veghel en Uden. ,,Een kwalitatieve versterking blijft nodig, maar de intieme dorpse sfeer en de menselijke maat moeten vooral behouden blijven.”

Uit de visie blijkt dat een versterking van het centrum in combinatie met betere toeristische mogelijkheden in het buitengebied ‘sowieso meer bezoekers en toeristen naar de kern van Boxtel zal brengen’. De winkelstructuur zou verbeterd moeten worden. En dat kan als plan De Croon is afgerond en alle winkelpanden weer gevuld zijn. Door de Stationsstraat vanaf het NS-station fraaier aan te kleden, zouden reizigers eerder naar het centrum gezogen kunnen worden.

WONINGBOUW
Boxtel groeit tot 2020 naar verwachting met maximaal 700 mensen naar 30.900 inwoners. Om de groei van zowel de eigen bevolking als de aanwas van buiten op te vangen, zou de gemeente tot 2020 maximaal 1.400 huizen moeten bouwen. Daarvan kunnen er volgens de strategische visie zo’n 650 binnen de kern opgetrokken worden zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. ,,Voor de rest zijn uitbreidingslocaties nodig”, stelt de visie. ,,Naar de huidige inzichten zijn dat nog steeds de locaties Selissen/Munsel en de oksel tussen de spoorlijnen. In Liempde en Lennisheuvel moet ook ruimte zijn om ‘kleine plukjes huizen te bouwen’.

De strategische visie staat woensdag 8 juli centraal tijdens een hoorzitting, die vooraf gaat aan de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken. Alle deelnemers aan de rondetafel- en huiskamergesprekken kunnen een inspraakreactie geven. Vervolgens is dinsdag 14 juli de gemeenteraad aan zet. Dinsdag 21 juli si de laatste reguliere gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces.
2 juli

Print deze pagina

Terug