SFEERVOLLE VIERING GOUDEN STEDENBAND IN WITTLICH

Jumelage voelt als een goed huwelijk

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De ondergaande zon verlicht het begin van het Altstadtfest op de Marktplatz van Wittlich. (Foto's: Marc Cleutjens).

DOOR MARC CLEUTJENS

De Marktplatz van Wittlich staat bomvol als loco-burgemeester Albert Klein het startschot geeft voor de viering van vijftig jaar jumelage tussen zijn gemeente en Boxtel en dertig jaar vriendschapsbanden tussen Wittlich en Brunoy. Er zijn tal van hoogwaardigheidsbekleders en natuurlijk heel veel genodigden. De plaatselijke Musikverein Wittlich staat klaar om de volksliederen te spelen van Duitsland, Nederland en Frankrijk. Op een tafeltje wapperen twee oorkondes waarmee de jubilerende gemeenten hun vriendschapsbanden gaan vernieuwen. En de hoofdrol? Die is natuurlijk weggelegd voor reus Jas de Keistamper en Hanne mi de Moor...

De officiële viering van de gouden stedenband is eigenlijk het enige moment dat het Altstadtfest echt even uitgroeit tot een bruisend evenement. De feestdriedaagse in Wittlich wil op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni maar niet echt op gang komen en wat vooral opviel was het gemis aan publiek. Het lijkt erop alsof de inwoners de festiviteiten grotendeels aan zich voorbij laten gaan, ook al heeft het plaatselijke weekblad Wittlicher Rundschau er volop reclame voor gemaakt en hangen er overal posters. ,,Het is een contrast met de Saubrenner Kirmis”, constateert ook burgemeester Frank van Beers ietwat bedremmeld. ,,Dan kun je écht over de koppen lopen.”

Het zijn vooral de Boxtelaren die zich roeren op het Marktplatz. Niet gek omdat Boxtel is vertegenwoordigd met pakweg honderd inwoners. De delegatie bestaat onder meer uit gemeenteraadsleden, leden van de ‘Freundschaftskreis’ maar ook anderen die soms al vele jaren vriendschappen onderhouden met inwoners van Wittlich. Daarnaast valt de groep vrouwen op die samen De Smaak van Boxtel tot een klinkend succes hebben gemaakt. Op vrijdag 3 juli wacht de Duitse delegatie in Boxtel de eerste kennismaking met dit interactieve kookproject. Zaterdag leggen Mieke Siemerink, Loes Bik, Angelina Geertruida, Sevim Atalay en Ria Kivits aan in Wittlich om ook de sfeer in Duitsland te proeven.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als de volksliederen klinken, is de Marktplatz van Wittlich volgestroomd met toeschouwers. Links is het oude raadhuis van Wittlich te zien.

JAS, WAOR BENDE?
De officiële viering van vijftig jaar Wittlich-Boxtel en dertig jaar Wittlich-Brunoy wordt herdacht met toespraken en de ondertekening van een fraai vormgegeven oorkonde. Maar pas als burgemeester Van Beers de welbekende woorden ‘Jas, waor bende?’ over de Marktplatz laat galmen, barst het feestje los. De Jasband die vanaf de Pariser Platz komt, brengt de mensenmassa in beweging. En als boven de menigte de koppen van Jas de Keistamper en Hanne mi de moor zichtbaar worden, staat vast dat er iets bijzonders gaat gebeuren.

Het optreden van de Boxtelse reuzen beperkt zich niet tot de welbekende toespraak van Jas. Het gezelschap zet met alle genodigden koers richting de Burgstrasse, waar in 1987 een sierstuupke werd gelegd door de Boxtelse stratenmaker Wout van Weert. 22 jaar na dato volgt er een heerlijke reprise; Jas en Hanne dansen liefdevol over de keien. Op de terugweg naar de Marktplatz schuiven kinderen aan om handen te schudden met die twee Nederlandse giganten.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een stevige handdruk voor de burgemeesters van Wittlich en Brunoy.

GENIETEN
Heinz-Friedrich Kaspar geniet intens als hij het tafereel gadeslaat. ,,Ik was erbij in 1987 toen ons stadswapen in steentjes werd gelegd”, vertelt de bejaarde inwoner van Wittlich, die vele jaren leiding gaf aan de ‘Freundschaftskreis’. ,,Het is belangrijk dat we dit jubileum zo uitbundig vieren, in Wittlich én in Boxtel. Het brengt ons weer nader tot elkaar. En dat is in de huidige tijd geen overbodige luxe.”

Eddie Dorland zit met zijn echtgenote Olga en de kinderen op de lange banken op de Marktplatz en geniet van de festiviteiten. ,,Het is hier erg gezellig”, zegt de geboren Haarlemmer, die al 22 jaar in Duitsland woont. ,,We wonen nu een paar jaar in Wittlich en kennen de jumelage eigenlijk niet. Van Boxtel weet ik eigenlijk heel weinig. Maar wat ik leuk vind is dat al die Duitsers, Fransen, Engelsen en Nederlanders hier door elkaar zitten, lekker samen eten en drinken en vooral een gezellige tijd hebben.” De streekproducten smaken Dorland goed. ,,Lekker drankje, dat speltbier!”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Altstadtfest op de Marktplatz van Wittlich werd opgeluisterd met muziek van blaasinstrumenten.

VIJANDSCHAPPEN
Wetenschapper Gunnar Schwarting is verbonden aan de Städtetag Rheinland-Pfalz en uitgenodigd door het stadsbestuur van Wittlich. ,,Wat ik vooral belangrijk vind is dat de gemeenten er in de toekomst in slagen de jeugd bij de jumelage te betrekken. Dat gebeurt nog niet voldoende.” Schwarting heeft studie gemaakt van vriendschapsbanden en vertelt dat 32 gemeenten in Rheinland-Pfalz welgeteld 141 jumelages onderhouden. ,,Vooral met Franse gemeenten natuurlijk vanwege de geografische nabijheid. Daarom is de relatie met Boxtel een leuke uitzondering.”

Hij roept in herinnering dat stedenbanden veelal zijn ontstaan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. ,,Door vriendschappen te sluiten hoopten de initiatiefnemers destijds politieke vijandschappen te overwinnen. En ik denk dat ze daarin geslaagd zijn. De weg naar de buren is een weg naar vrienden geworden.” Maar Schwarting ziet ook dat Europa nauwelijks leeft en kiezers amper bereid zijn hun stem uit te brengen. ,,Misschien zijn we al zo gewend geraakt aan het feit dat er lange tijd vrede is en is het iets gewoons geworden. Ik denk dat het belangrijk blijft om te investeren in vriendschappen. Partnerschappen als Wittlich-Boxtel geven aan dat er behoefte is aan innig wederzijds contact.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Joachim Rodenkirch wordt pas op 2 juli beëdigd als burgemeester van Wittlich. Als voorschot op zijn eerste werkdag – een reis naar Boxtel! – kreeg hij een knapzak met streekproducten.

Dat vindt ook Albert Klein, die sinds het aftreden van burgemeester Ralf Bussmer leiding geeft aan de gemeente Wittlich totdat Joachim Rodenkirch op 2 juli tot burgemeester wordt beëdigd. ,,Een jumelage voelt als een goed huwelijk”, vindt Klein. ,,Vandaag vieren we dus twee goede huwelijken. Een gouden huwelijk met Boxtel, een paarlen huwelijk met Brunoy.” De loco-burgemeester is al sedert de jaren zestig betrokken bij de jumelages. ,,We hebben honderden ontmoetingen achter de rug op het gebied van sport en cultuur. Ik denk dat door de jaren duizenden mensen met elkaar hebben kennisgemaakt en vriendschapsbanden hebben gesloten. Daar moeten we vandaag uitbundig bij stilstaan.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sfeerfoto van Jas en Hanne op de Marktplatz van Wittlich.
25 juni

Print deze pagina

Terug