GEEN VIJF MAAR VIER VELDEN DOOR GEBRUIK KUNSTGRAS

ODC tóch naar Essche Heike

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De clubgebouwen van ODC in sportpark Wagenaars aan het Essche Heike lijken hun langste tijd te hebben gehad. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Werd vier weken geleden nog gedacht dat sportpark Essche Heike te klein zou zijn als nieuw onderkomen voor ODC, nu blijkt de Boxtelse voetbalvereniging op die locatie wel vooruit zou kunnen. Het heeft alles te maken met een herberekening van de capaciteit die de ruim negenhonderd leden tellende club nodig zou hebben. Door gebruik van kunstgras kan men toe met vier in plaats van vijf velden.

Al twaalf jaar wordt gediscussieerd over waar de nu nog gescheiden sportaccommodatie van ODC op één plek gehuisvest kan worden. Steeds gingen de plannenmakers er vanuit dat er vijf voetbalvelden nodig zouden zijn, onlangs werd duidelijk dat volstaan kan worden met één veld minder.

Aanleiding om een herberekening te maken is de komst van een nieuw hoofd van de afdeling Burgerzaken en Welzijn, Harry van Berkel. Toen hij een keer aanschoof bij de nieuwe onderzoeken naar de mogelijkheden van Essche Heike voor ODC vroeg het kersverse afdelingshoofd of de cijfers waarmee gerekend werden nog wel up to date waren.

De onderzoekers van het Schijndelse bureau ProCensus, de ambtenaren van de gemeente Boxtel en de bestuursleden krabden zich daarop eens achter de oren en keken elkaar vragend aan. ,,Misschien wel goed om eens een herberekening naar de hedendaagse standaardnorm te maken, luidde de conclusie”, vertelt voorzitter Ton Jonkers van ODC. ,,En verrassend genoeg kwam daaruit naar voren dat we tóch toe kunnen met vier velden toekunnen!”

De uitkomsten van de herberekening zijn voor het college van B. en W. aanleiding om de voetbalclub te volgen in haar wens om één centrale accommodatie te realiseren aan het Essche Heike. Dat werd duidelijk in april tijdens een ledenvergadering. Kort tevoren had de Raad van State bezwaarmakers tegen de aanleg van een nieuw sportpark aan de Renbaan in het gelijk gesteld.

TWEE FASEN
Wethouder Anton van Aert (Sportzaken) vertelt dat de voorbije maanden kritisch is gekeken naar de manier waarop ODC het beste en het snelste geholpen kan worden. Daarbij is niet alleen nogmaals gekeken naar de Renbaan en het Essche Heike. ,,Ook hebben we nog even gedacht om een sportcomplex te realiseren nabij sportcomplex De Braken. De projectontwikkelaar die daar eigendommen heeft, bleek zelfs bereid tot een grondruil. ,,Maar de locatie De Braken bleek te krap, zelfs al zouden we wegen verleggen en woningen verplaatsen.

In de gemeentebegroting was voor het geplande sportpark aan de Renbaan 2,5 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast wilde het college 2 miljoen euro besteden uit de opbrengsten van woningbouw op het bestaande hoofdterrein in park Molenwijk. ,,Met de 2.5 miljoen euro die we al apart hebben gezet, kunnen we snel aan de slag om twee kunstgrasvelden op het Essche Heike aan te leggen. Bovendien kunnen we van dat geld de bestaande accommodatie opwaarderen. Of dat nu al complete nieuwbouw wordt of een voorlopige noodvoorziening is nog niet duidelijk”, stelt Van Aert.

Pas in een later stadium wordt gekeken of het hoofdterrein in sportpark Molenwijk verplaatst kan worden.Voor die operatie zal de gemeenteraad op termijn een nieuw krediet beschikbaar moeten stellen.

VERBAASD
ODC-preses Jonkers denkt dat zijn club met een nieuw sportpark aan het Essche Heike de minste risico’s loopt als het gaat om juridische procedures. Officieel heeft het gebied volgens het bestemmingsplan nog altijd een agrarische bestemming, maar er wordt al vele decennia gesport. Jonkers is verbaasd dat nu ineens blijkt dat ODC met één veld minder uit de voeten kan.

,,Kunstgras en verlichting zijn echter ook voor de voetballerij de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat de selectie over tien jaar haar wedstrijden op kunstgras speelt. In elk geval hoop ik dat bij de aanvang van het seizoen 2010-2011 de eerste duels op kunstgras gespeeld kunnen worden.”

Jonkers benadrukt dat de Boxtelse paardensport een ‘positieve grondhouding’ heeft ten aanzien van de ODC-plannen en bereid is in de toekomst onder voorwaarden haar manege te verplaatsen.

Vice-voorzitter Kees Bekers van ODC ijvert al twaalf jaar voor een samenvoeging van de twee huidige accommodatie op één nieuwe plek. Hoewel de locatie Renbaan nu van de baan is, zegt hij toch blij te zijn. ,,Er is in ieder geval duidelijkheid en dat is fijn.” Peter Verhoeven, die binnenkort Marco Hazenberg opvolgt als voorzitter van de jeugdafdeling van de tricolores, is eveneens blij dat het gemeentebestuur zich achter de keus van ODC heeft geplaatst. ,,We kiezen nu voor de snelste oplossing.”

Komende maand praat de gemeenteraad over de gewijzigde plannen voor de voetbalclub.
25 juni

Print deze pagina

Terug