TWEEDE WINKEL MAG OP ZONDAG DEUREN GAAN OPENEN

’Zondagopenstelling AH met
twee jaar verlengd’

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het college van B. en W. van Boxtel wil de zondagopenstelling van Albert Heijn aan de Prins Hendrikstraat met twee jaar verlengen. Burgemeester Frank van Beers gaf deze week aan dat het college door de goede ervaringen met de Albert Heijn-vestiging het mogelijk wil maken dat een tweede supermarkt de deuren op zondag gaat openen. ,,Het gaat om een voorgenomen besluit waarover we nog met het Citymanagement gaan praten en waar de raadscommissie zich over gaat buigen”, benadrukt Van Beers.

De notitie waarin de zondagopenstelling van Albert Heijn geëvalueerd wordt staat woensdag 8 juli op de agenda van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken. ,,Vorig jaar hebben we met de raad een flinke discussie gevoerd over de zondagopenstelling, waarbij het onder meer ging over de noodzaak ervan en hoe we het moesten invullen”, aldus Van Beers. ,,Alleen als sprake zou zijn van grote overlast voor de buurt en de openbare orde en veiligheid in het geding zouden zijn, hadden we aanvraag destijds kunnen afwijzen. Daar waren echter geen aanwijzingen voor.”

POSITIEF
Het college heeft naar aanleiding van de evaluatie beoordeeld of de zondagopenstelling van Albert Heijn verlengd kan worden of dat die beëindigd wordt. De uitkomsten zijn volgens Van Beers overwegend positief. ,,We hebben gekeken naar een aantal zaken, waaronder de gevolgen van de openstelling voor de openbare orde en de veiligheid. Daaruit blijkt dat er bij de politie geen klachten zijn binnengekomen. Daarnaast is er ook geen sprake van onevenredige beïnvloeding op het woon- en leefklimaat in de omgeving van Albert Heijn.

Uit onderzoek naar de parkeerproblematiek blijkt dat ook op de drukste dagen, bijvoorbeeld op zaterdag als sprake is van een topbezetting er geen problemen met parkeren zijn. Er is voldoende plaats bij Albert Heijn om de auto’s kwijt te kunnen.”

De uitkomst van een enquête onder de omwonenden is dat een ruime meerderheid van de ondervraagden de zondagopenstelling als positief ervaart. ,,Er zijn wel een paar omwonenden die aangeven overlast te hebben, maar er is hier geen sprake van ontoelaatbare overlast”, aldus Van Beers.

,,We hebben in de evaluatie ook meegenomen wat de economische toegevoegde waarde is van de zondagopenstelling, waarbij Albert Heijn gevraagd is om informatie. De supermarktleiding stelt dat ze op zondagen weliswaar iets minder omzet maken dan de 22 euro per persoon die landelijk als gemiddelde geldt, maar dat ze met een gemiddeld bezoekersaantal van tussen de 1.500 en 2.000 heel tevreden zijn. Daaruit blijkt duidelijk dat er behoefte is aan de openstelling op zondag. Het feit dat Albert Heijn minder omzet maakt dan 22 euro per persoon heeft ook te maken met het feit dat de klanten van supermarkten in grote steden op een andere manier boodschappen doen.”

VERORDENING
Van Beers stelt dat de verordening ’Winkeltijden Boxtel 1997’ aangepast moet worden om de zondagopenstelling van een tweede supermarkt mogelijk te maken. Onder meer de supermarkten Super de Boer Oosterhof en Plus Van der Horst hebben eerder al laten weten hiervoor belangstelling te hebben. Van Beers: ,,Voor de wijziging van de verordening hebben we de toestemming van de gemeenteraad nodig. Gezien de goede ervaringen met de Albert Heijn-vestiging willen we graag een andere supermarkt de kans geven om op zondag de deuren te openen. Welke dat wordt kan ik nog niet zeggen, al is het inderdaad duidelijk dat meer supermarkten in Boxtel hiervoor open staan.”

Het college neemt het advies van een onderzoeksbureau over om bij de keuze voor een tweede supermarkt niet uit te gaan van het principe ’de eerste de beste’. ,,We gaan een vergunning verlenen op basis van criteria en niet wie als eerste een aanvraag indient. Wel moeten we nog bepalen wat die criteria precies zijn, want binnen de huidige verordening staat hier weinig over vermeld, maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld spreiding van de zondagopenstelling in de gemeente.”

Van Beers vervolgt: ,,Ook willen we bekijken of we met de openstelling na een aantal jaren kunnen wisselen tussen de verschillende supermarkten, maar ook daar moet nog over gesproken worden. Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan het nog een half jaar tot een jaar kan duren voordat de openstelling van een tweede winkel daadwerkelijk een feit is.”
25 juni

Print deze pagina

Terug