CONVENANT OVER EXPLOITATIE LANDGOED

Tóch een akkoord over Velder

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Frans van Boeckel, Ad de Kort, burgemeester Frank van Beers, Wim van Pelt en wethouder Ger van den Oetelaar ondertekenen de brief om de zitting van de Raad van State te annuleren. (Foto: Gerard Schalkx).

Na veertien jaar onderhandelen is zaterdag 13 juni brede overeenstemming bereikt over de toekomstige exploitatie van het Liempdse landgoed Velder. Achter de schermen is de voorbije maanden hard gewerkt om uit de impasse te geraken.

Evenementen kunnen doorgang blijven vinden en de familie Van Boeckel mag als eigenaar net als de voorbije 150 jaar het landgoed naar eigen inzicht beheren zonder dat ze daarvoor inzage in de boeken hoeft te geven. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de versterking van natuur en cultuurhistorie.

Nadat zaterdag al een convenant werd ondertekend door de landgoedeigenaren, de gemeente Boxtel, de Natuurwerkgroep Liempde, de Brabantse Milieu Federatie en de actiegroep Helder over Velder, zetten de partijen dinsdag op het evenemententerrein een handtekening onder de brief aan Raad van State om de zitting die komende maandag op de rol stond te annuleren. ,,Dit convenant kent louter winnaars”, juichten alle belanghebbenden in koor.

In de papieren editie van Brabants Centrum wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud van de afspraken.
18 juni

Print deze pagina

Terug