HAAREN STAAKT PROCEDURE

Kans vrijliggend fietspad Esch-A2
lijkt verkeken

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de Gestelseweg in Esch nabij het voormalige klooster Sancta Monica. Er komt naar alle waarschijnlijkheid géén vrijliggend fietspad tussen het dorp Esch (Runsdijk-Gestelseweg) en de rijksweg A2. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De kans dat er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd tussen Esch en de rijksweg A2 (Runsdijk-Gestelseweg) is nihil. Dat liet wethouder Eric van den Dungen van Haaren dinsdag 16 juni weten. Het college van B. en W. stelt in een raadsvoorstel dat donderdag 9 juli door de gemeenteraad besproken wordt om niet verder te gaan met de procedure tot het aanleggen van een vrijliggend fietspad en, in overleg met de gemeente Boxtel, de mogelijkheden in beeld te brengen voor het realiseren van fietsstroken.

De gemeenteraad van Haaren, die zich op donderdag 9 juli buigt over de kwestie rond de fietsvoorziening, nam in mei 2007 een motie aan waarmee zij het college opdracht gaf om het realiseren van een fietspad tussen Esch en de A2 ’op te pakken’. Daarop vond vorig jaar overleg plaats met Stichting Brabants Landschap omdat voor de aanleg aan de noordkant van de Gestelseweg grond nodig is van deze organisatie.

Wethouder Van den Dungen: ,,Brabants Landschap heeft ons gevraagd de nut en noodzaak van een dergelijke voorziening aan te tonen. Uit een onderzoek blijkt echter dat dit niet aangetoond kan worden. Daarom stellen we voor een andere oplossing te kiezen. In dit soort gevallen wordt naar de statistieken gekeken en cru gezegd of er genoeg ongelukken gebeuren om een fietspad te rechtvaardigen.”

VEILIGE WEG
In het raadsvoorstel zijn argumenten opgenomen waarom de noodzaak voor een vrijliggend fietspad ontbreekt. Zo blijkt op basis van de geregistreerde ongevallen dat de weg veilig is, wat zowel voor auto’s geldt als fietsers. Daarnaast wordt in het stuk gesteld dat de Runsdijk-Gestelseweg-Esscheweg een secundaire fietsroute is en dat er voor fietsverkeer richting Vught en Boxtel een goed alternatief is.

,,De gereden snelheden kunnen teruggebracht worden tot een maximum van 60 kilometer per uur door snelheidsremmende maatregelen. Nut en noodzaak kan in dit geval vanuit verkeerskundig oogpunt niet aangetoond worden en daarnaast gaat de aanleg ten koste van kwaliteitsgroen. Een tweerichtingenfietspad dient eigen verlichting te krijgen, maar de vraag is in hoeverre dit juist in dit voor de natuur belangrijke gebied wenselijk is. Gezien de verkeerssituatie op dit traject blijkt aan de hand van landelijke richtlijnen dat fietsstroken een goed alternatief zijn voor een vrijliggend fietspad”, zijn argumenten die in het voorstel genoemd worden.

Wethouder Van den Dungen geeft aan dat samenwerking met de gemeente Boxtel nodig is voor het realiseren van fietsstroken. ,,Onlangs heb ik tijdens een bijeenkomst waar ook Boxtel vertegenwoordigd was het onderwerp ’gedropt’, maar we moeten er inhoudelijk nog over gaan praten. In dit geval gaat het niet alleen om fietsstroken, maar om een combinatie met verkeersremmende maatregelen, zoals bijvoorbeeld wegversmallingen. Alleen een lijn trekken op de weg en het asfalt een kleur geven is niet voldoende. Of er definitief geen vrijliggend fietspad komt? Definitief gaat te ver, maar de kans is heel klein dat het gebeurt en bovendien moeten we dan een heel lang traject doorlopen. We richten ons nu op een goed alternatief dat ertoe bijdraagt om een maximaal effect te realiseren.”
18 juni

Print deze pagina

Terug