WATER STROOMT WEER GROTENDEELS DOOR NEMER

’Heringerichte Essche Stroom een parel’

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bezoekers van de openingsbijeenkomst rond de heringerichte Essche Stroom werden dinsdag meegenomen naar de zogeheten inlaat van de Nemer bij de Essche Stroom. Met een druk op de knop van watergraaf Peter Glas en directeur Jan Baan van Brabants Landschap ging de beek in het landgoed Nemerlaer weer stromen. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Waterschap De Dommel en Brabants Landschap hielden dinsdag 2 juni in Haaren onder zomerse weersomstandigheden een feestelijke openingsbijeenkomst ter ere van de heringerichte Essche Stroom. Watergraaf Peter Glas en directeur Jan Baan van het Brabants Landschap lieten tijdens die bijeenkomst het resultaat zien van de transformatie van de Essche Stroom.

De aanwezigen werden dinsdag nabij kasteel Nemerlaer in Haaren meegenomen naar de zogeheten inlaat van de Nemer bij de Essche Stroom waar letterlijk met ’een druk op de knop’ de beek op het landgoed weer ging stromen. Daarna wandelde het gezelschap via de heringerichte Essche Stroom en de nieuwe brug over de Nemer naar het onderkomen van het Brabants Landschap aan de Kasteellaan, dat gesitueerd is naast het kasteel.

Watergraaf Glas liet bij de inlaat van de beek, op de kruising van de Essche Stroom en de Nemer, weten dat het waterschap de vervuilde bodem van de Essche Stroom gesaneerd heeft en de beek heringericht om een beter leefgebied voor vissen en dieren te creëren. ,,Het ging hierbij om de verwijdering van 27.000 kubieke meter slib op de waterbodem. We hebben er weer een parel bij die we ook graag willen tonen aan de mensen. Vandaar dat we het gebied toegankelijk gemaakt hebben met paadjes, banken en bruggen.”

BEVLOGEN
Directeur Baan van het Brabants Landschap was verheugd over het feit dat het plan om de Essche Stroom opnieuw in te richten geslaagd was. ,,Fantastisch dat dit project hier op het huislandgoed van Brabants Landschap gerealiseerd is. Dat is gebeurd in uitstekende samenwerking met Waterschap De Dommel, waar we goede ervaringen mee hebben en mensen werkzaam zijn die niet alleen heel enthousiast zijn, maar ook veel kennis bezitten. Het lijkt zo vanzelfsprekend om een project als de herinrichting van de Essche Stroom uit te voeren, maar dat kan alleen als er mensen achter staan die bevlogen zijn en er echt voor gaan om de plannen tot een goed einde te brengen.”

Baan gaf aan dat al in de jaren tachtig plannen bestonden om het gebied op te knappen. ,,We vroegen ons toen af wat er bij zou komen kijken om de Nemer schoon te maken. Toen kwam aan het licht dat de beek heel erg vervuild was, waar we behoorlijk van schrokken. Toen waren er geen mogelijkheden om het probleem aan te pakken, maar nu is het wel gebeurd, met een prachtig resultaat als gevolg dat grote voordelen biedt voor zowel de beek als de natuur.”

VISTRAPPEN
De Nemer in landgoed Nemerlaer is hersteld in januari 2008. Het resultaat is een schone waterbodem en twee vistrappen die ervoor zorgen dat vissen weer naar de stroomopwaarts gelegen paaigebieden kunnen zwemmen. In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 heeft Waterschap De Dommel in samenwerking met het Brabants Landschap het vervolg op dit plan uitgevoerd. De waterbodem van de Essche Stroom bij Nemerlaer is schoongemaakt en de beek is opnieuw ingericht.

De oever van de Essche Stroom loopt nu onder het spoor door, waardoor water- en oevergebonden dieren zich weer prima langs de beek kunnen voortbewegen. De natuurvriendelijke oevers langs de Essche Stroom vormen een ecologische verbinding voor dieren als de kamsalamander, groene kikker en diverse libellen die hiervan profiteren. Het Brabants Landschap en het waterschap hebben in de tweede fase van het Plan Nemer anderhalve kilometer van de Essche Stroom hersteld. Het resultaat is een schone, smallere en kronkelende beek.

Het hoogtepunt van het project is dat het water uit de Essche Stroom nu weer grotendeels door de Nemer gaat stromen, waarmee de beek ook als vispassage functioneert voor de barričre die de stuw in de Essche Stroom vormt. Vissen zoals de serpeling, de rivierdonderpad en de bittervoorn kunnen zich dan weer verplaatsen tussen de beneden- en bovenstroomse delen van de beek.
4 juni

Print deze pagina

Terug