STEMLOKALEN GEOPEND TOT NEGEN UUR VANAVOND

Vroeg uit de veren voor stem op Europa

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ad van de Wetering, voorzitter van het stembureau in het NS-station, controleert het identiteitsbewijs van de Boxtelse Monique Teulings. Iedereen die wil stemmen moet een geldig legitimatiebewijs laten zien. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS EN MARIËLLE WIJFFELAARS

Ook in de gemeente Boxtel gingen vanochtend, donderdag 4 juni, om half acht de stembureaus open. Kiesgerechtigde Boxtelaren konden op verschillende locaties een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Brabants Centrum nam een kijkje bij de bureaus op het NS-station in Boxtel en in het gemeentehuis aan de Markt.

Op het NS-station stonden om 7.30 uur al een vijftal mensen te wachten tot het stembureau open ging. Wim en Annie Aarns waren als eerste aan de beurt. ,,Stemmen is belangrijk, zeker omdat we niet zonder Europese samenwerking kunnen”, vindt Wim Aarns. ,,De meeste problematiek is internationaal en kunnen wij alleen niet oplossen.” Dat er op het station een stemlokaal is, kwam voor het echtpaar goed uit. ,,We gaan een dagje uit met de KBO en de bus vertrekt over een kwartier vanaf het station.”

Ook Mimi Rutten bracht om die reden haar stem uit op het NS-station. ,,Ik ga altijd stemmen en was het vandaag ook van plan. Het is makkelijk dat je nu op alle locaties terecht kan, want anders was het niet gelukt. Ik vind de EU belangrijk omdat alleen door samenwerking iets bereikt kan worden. Alleen redden we het niet”, zegt de Boxtelse stellig.

Voor Marleen Rijke was het de eerste keer dat ze mocht stemmen, ze is achttien jaar en daarmee de jongste die vanochtend een stem uitbracht op het station. ,,Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen, dan heb je tenminste echt een bijdrage geleverd en het is de enige manier om iets te vertellen te hebben”, stelde Rijke. Politiek en stemmen is haar van huis uit met de paplepel ingegoten. ,,Ik kom uit een SP-gezin en ben zelf ook politiek geëngageerd.”

GEEN ZIN
Veel stemmers op het station waren onderweg naar school of werk. Zo ook Aitor Jense. ,,Normaal gesproken neem ik een vroegere trein, maar vandaag ga ik wat later om eerst nog te kunnen stemmen”, aldus de Boxtelaar. ,,Ik zie stemmen als mijn burgerplicht en ik wil graag invloed hebben als kiezer. Ik heb me redelijk goed voorbereid door de Stemwijzer op internet in te vullen. Maar meestal stem je toch op de partij waar je bij nationale verkiezingen ook voor zou kiezen.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Annie en Wim Aarns waren de eersten die vanochtend een stem uitbrachten op het Boxtelse station. Het echtpaar vertrok om 7.45 uur met de KBO voor een gezellig dagje uit en bracht van tevoren een stem uit voor het Europees Parlement. (Foto: Albert Stolwijk).

Hoewel het stembureau op het station niet te klagen had over het aantal bezoekers, waren er ook een aantal reizigers die het stemlokaal mijden. ,,Het heeft toch geen zin”, meldde Rinke Boot. ,,En om eerlijk te zijn, ik interesseer me er gewoon totaal niet voor. De politici luisteren slecht naar het volk en dat geldt zeker voor het Europees Parlement.”

Maarten Schuivers had een andere reden om niet te gaan stemmen. ,,Ik ben tegen één Europa”, aldus de student. ,,Ik vind dat we als land beter af zijn zonder deel uit te maken van de Europese Unie. Natuurlijk zijn er partijen die er ook zo over denken, maar geen stem uitbrengen voor deze verkiezingen is voor mij een principekwestie.”

BENEN STREKKEN
Het stembureau in het gemeentehuis werd vandaag bemand door voorzitter Willie van de Langenberg, Bert Snellaars, Kees van der Schoot en Clemence Martijn. ,,Het is een voordeel dat wij met z’n vieren zijn, want dat betekent dat we om de drie uur even een uurtje de benen kunnen strekken en eventueel naar huis kunnen”, liet Van de Langenberg vanochtend weten. ,,De meeste stembureaus worden beheerd door drie mensen die daar van half acht in de ochtend tot negen uur ’s avonds aan het werk zijn. Het is prettig dat wij elkaar kunnen afwisselen, die luxe hebben andere vrijwilligers vandaag niet.”

Van de Langenberg is al bijna veertig jaar actief als lid van een stembureau op verkiezingsdagen. ,,Net zo lang als ik raadslid ben”, aldus Van de Langenberg. ,,Ik vind het wel jammer dat er nu voor het eerst sinds jaren weer met het rode potlood wordt gestemd in plaats van met computers. Dat was veel makkelijker en minder arbeidsintensief. Een kwartier na afloop hadden we de uitslag al binnen, maar nu ben ik al blij als we rond elf uur klaar zijn. Mocht er iets fout gaan en de hele telling moet opnieuw, dan wordt het pas echt laat.”

Behalve de vier leden van het stembureau zat ook Loes Lafeber uit ’s-Hertogenbosch achter de tafel in het gemeentehuis. ,,Ik ben hier namens TNS NIPO en ben hier de hele dag aanwezig om een beeld te krijgen van de manier waarop er in Boxtel gestemd wordt. Elk half uur noteer ik het aantal personen dat hier komt om te stemmen. Van half acht tot acht uur waren dat er vijftien en van acht uur tot half negen zeventien mensen. Ik heb een ouderwetse teller meegenomen om alles goed bij te kunnen houden. Behalve ik zijn er vandaag nog 350 collega’s die verspreid over het hele land dezelfde gegevens registreren tijdens deze verkiezingsdag voor het Europees Parlement.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Marleen Rijke (18) mag dit jaar voor de eerste stemmen en doet dat op het NS-station in Boxtel. (Foto: Albert Stolwijk).
4 juni

Print deze pagina

Terug