OPENBAAR DEBAT OVER TOEKOMST WINKELCENTRUM

’Er moet duidelijkheid over Oosterhof komen’

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Er moet eindelijk maar eens duidelijkheid komen over de toekomst van winkelcentrum Oosterhof, zo vinden de gemeenteraadsfracties unaniem. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Nadat in mei voor de zoveelste maal een noodkreet klonk van de ondernemers in winkelcentrum Oosterhof, wordt donderdag 11 juni een bijeenkomst belegd waarin alle belanghebbenden hun zegje kunnen doen. De openbare bijeenkomst in het gemeentehuis is een initiatief van de gezamenlijk raadsfracties en staat onder leiding van een neutrale voorzitter: Luc Broos. ,,Oosterhof moet eindelijk een kwaliteitsslag maken.”

Raadsnestor Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel/Liempde) lichtte gisteren toe waarom het nu pas tot een gezamenlijk overleg is gekomen: ,,Al jaren wordt gepraat over de toekomst van winkelcentrum Oosterhof. Steeds doen verschillende partijen in de media uitlatingen, maar het valt op dat het altijd erg lang duurt voordat daaraan een vervolg wordt gegeven. Het wordt tijd dat er nu eindelijk eens duidelijkheid komt.”

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken in mei drongen oppositiepartijen aan op actie bij het gemeentebestuur. ,,Na afloop werd duidelijk dat ook de coalitiepartijen vonden dat er nu eindelijk eens helder in beeld moet komen wat kan en wat niet kan in Oosterhof. Daarom hebben we als gezamenlijke fractievoorzitters het initiatief genomen tot een breed overleg. Daar willen we de politiek buiten houden. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een onafhankelijke voorzitter. Die hebben we gevonden in Luc Broos”, vertelt Van de Langenberg.

GEVOELIGHEDEN
Boxtelaar Broos is werkzaam bij het plaatselijke adviesbureau Erac, dat overheden en (semi)publieke instellingen adviseert en ondersteunt bij regionale ontwikkeling en daarbij onder meer mogelijkheden van Europese subsidies aanboort. Op 1 januari heeft hij de dagelijkse leiding van dit kantoor overgedragen aan een opvolger. ,,Het overleg over Oosterhof moet in eerste instantie leiden tot feitenkennis. Je moet eerst weten wat er allemaal fout is gegaan voordat je vervolgstappen kunt zetten. Ik hoop dat alle partijen eerlijk en zonder voorbehoud hun zegje doen en ook vertellen waar gevoeligheden liggen.”

Al jaren klinkt de roep vanuit winkeliers en eigenaren dat Oosterhof gemoderniseerd en liefst ook uitgebreid moet worden. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt, zo is altijd vanuit het gemeentehuis geroepen. ,,Buiten kijf staat dat Oosterhof een winkelcentrum voor de wijk moet blijven. Dat is ook de wens van de ondernemers. Maar het is nodig dat een kwaliteitsslag wordt gemaakt. We hopen daartoe een eerste aanzet te kunnen geven met dit initiatief”, aldus gemeenteraadslid Van de Langenberg.

Tijdens de bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis komt Ad Schellekens aan het woord namens de winkeliers. Harrie Kroot vertegenwoordigt de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum, terwijl Jeroen van Daal de spreekbuis vormt van projectontwikkelaar Hurks Vastgoed, die momenteel het nieuwbouwplan Princenlant realiseert. Daarin zijn ook plannen aangedragen voor een nieuwe uitstraling van Oosterhof. De vierde spreker is burgemeester Frank van Beers als portefeuillehouder Economische Zaken van de gemeente Boxtel.

Raadsnestor Willie van de Langenberg opent de vergadering, terwijl Jos van Ooijen als fractievoorzitter van de grootste raadsfractie PvdA/GroenLinks de bijeenkomst afsluit. De openbare bijeenkomst op donderdag 11 juni in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat begint om 19.30 uur.
4 juni

Print deze pagina

Terug