EUROPARLEMENTARIËR BEZOEKT LANDGOED VELDER

Groene Woud als steunpilaar voor nominatie BrabantStad

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Landgoedeigenaar Frans van Boeckel geeft uitleg over Velder aan Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en burgemeester Frank van Beers. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Amsterdam was het in 1987, Rotterdam in 2001. En als het aan de provincie Noord-Brabant ligt wordt BrabantStad in 2018 de derde Nederlandse ‘stad’ die zich een jaar lang culturele hoofdstad van Europa mag noemen. Het samenwerkingsverband van ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond kreeg deze week steun van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, die er speciaal voor naar landgoed Velder in Liempde kwam om te benadrukken dat BrabantStad meer is dan alleen maar stedelijk gebied. ,,BrabantStad wordt versterkt met BrabantTuin.”

De komst van Van Nistelrooij naar Velder paste in de intensieve verkiezingscampagne die de voormalige CDA-gedeputeerde van Noord-Brabant de voorbije weken voerde. Hij bood op een robuuste picknickbank op het landgoed van de familie Van Boeckel het eerste exemplaar aan van een folder waarin hij het opneemt voor de kandidatuur van BrabantStad. Niet toevallig nam burgemeester Frank van Beers, partijgenoot van Van Nistelrooij, de folder in aanwezigheid van CDA-wethouder Wim van Erp in ontvangst.

De boodschap van Van Nistelrooij is dat BrabantStad meer is dan een samenwerkingsverband van vijf steden. ,,Als het tot een nominatie komt voor 2018, staat BrabantStad sterker als ook de kracht van het tussenliggende gebied wordt toegevoegd”, betoogde de Europarlementariër op Velder. ,,Zo biedt Het Groene Woud tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch meer dan een groene long tussen de steden.” Volgens Van Nistelrooij hebben de steden binnen BrabantStad de vitaliteit van het platteland nodig. ,,En die kracht wil ik benadrukken met de plannen voor BrabantTuin.”

ONVREDE
De plannen om BrabantStad te ondersteunen en versterken met BrabantTuin vloeien deels voort uit onvrede met de provinciale aanpak, die te veel is gericht op de steden. Nog niet zo heel lang geleden ageerde de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Brabant tegen het overwicht van steden in de plannen voor BrabantStad. Wim van Lith, dinsdag ook aanwezig op Velder, liet als zegsman van de vereniging weten dat de ommelanden veel meer te bieden hebben dan in de steden en het provinciehuis wordt gedacht. ,,Als vereniging geven we 132 kleine dorpen een stem. Samen vertegenwoordigen we 400.000 inwoners, geen geringe groep.”

Dat vindt ook burgemeester Van Beers, die op het Liempdse landgoed aangaf dat Boxtel achter de ideeën van Van Nistelrooij staat en de nominatie van BrabantStad als culturele hoofdstad van Europa in 2018 graag ondersteunt. ,,Niet alleen hebben steden dorpelingen nodig, ook omgekeerd is dat het geval”, beklemtoonde Van Beers. Hij onderstreepte dat met het circusfestival Circo Circolo, dat al twee jaar op rij werd gehouden op Velder. Het festival is ook in 2010 en 2012 verzekerd van forse provinciale subsidies om aan te geven dat stad en platteland samenwerken in Brabant.

In de ogen van de Europarlementariër zou BrabantStad een voorbeeld kunnen nemen aan Linz in Oostenrijk, dit jaar met Vilnius (Litouwen) culturele hoofdstad van Europa. Ook in Linz is een combinatie gevonden tussen het stedelijk gebied en het omringende platteland. ,,Deze aanpak past ook in Brabant”, meent Van Nistelrooij. ,,Europa geeft meer dan 10 procent van het budget uit aan natuur- en plattelandsontwikkeling. Deze Europese gelden kunnen ook gericht worden ingezet voor de kwaliteiten van natuur en cultuur.”

Volgens de CDA’er kan hiermee de economische structuur rond de vijf Brabantse steden worden versterkt. ,,Een welkome oppepper in de huidige crisis, die beslist een versterking is voor de Brabantse nominatie.” Dat BrabantStad minder ‘bekt’ dan Amsterdan en Rotterdam, of Brugge, Luxemburg, Florence en Dublin, bestrijdt Van Nistelrooij. ,,Het gaat niet zozeer om de naam, maar om de gezamenlijke prestatie van steden en ommelanden om er samen werk van te maken. Die samenwerking zou uit moeten monden in een nominatie.”

Hij vervolgt: ,,BrabantStad is een netwerkstad, een mooie variant die juist afwijkt in Europa en kan laten zien hoe bijzonder samenwerking kan zijn.” De concurrentie voor 2018 lijkt nu al moordend te worden. Ook Maastricht, Utrecht en Den Haag zijn in de race om in 2018 culturele hoofdstad te worden. ,,Door de mooiste plekjes van BrabantTuin bij BrabantStad te betrekken, nemen de kansen beslist toe”, denkt Van Nistelrooij.

Uiterlijk in 2014 moet BrabantStad worden voorgedragen voor nominatie. De Europese Commissie neemt uiteindelijk een besluit. In 2010 staat al vast wie de gelukkigen zijn: Istanbul, Pčcs en Essen, in 2011 zijn dat Turku en Tallinn.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Europarlementariër Lambert van Nistelrooij geeft uitleg over het belang van BrabantTuin, als promotor voor BrabantStad. Burgemeester Frank van Beers nam Van Nistelrooijs brochure dinsdag als eerste in ontvangst. (Foto: Albert Stolwijk).
4 juni

Print deze pagina

Terug