PROVINCIE BELOONT INZET VOOR VERKEERSPROJECTEN

Verkeerslabel voor Angelaschool

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een groep leerlingen van de Angelaschool steekt – geheel volgens het boekje! – het zebrapad in de Baroniestraat over. Vrijdag behaalde de Boxtelse basisschool het Brabants Verkeersveiligheids Label. (Foto: Albert Stolwijk).

In navolging van enkele andere Boxtelse basisscholen is ook de Angelaschool in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). De school aan de Baroniestraat kreeg het label vrijdag 29 mei officieel uitgereikt door een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. ,,Het behalen van het BVL betekent niet dat je op je lauweren kunt gaan rusten, maar actief bezig moet blijven om verkeer in de schijnwerpers te houden”, zegt schooldirecteur Jos Korsten.

De toekenning van het BVL vond vrijdag plaats tijdens de uitreiking van de verkeersdiploma’s aan de leerlingen van groep 7. Die hadden vorige week meegedaan aan het praktisch verkeersexamen en waren allemaal geslaagd. Verder waren tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Angelaschool ook vertegenwoordigers van schoolbestuur, ouderraad en kinderraad present. Namens de gemeente waren verkeerswethouder Wim van Erp en verkeersambtenaar Werner Bastiaans aanwezig.

De Angelaschool heeft volgens directeur Korsten sinds 2004 gewerkt aan het behalen van het BVL. Met name adjunct-directeur Henriëtte van Amelsvoort fungeerde als kartrekker; zij werd tijdens de uitreiking om die reden speciaal in het zonnetje gezet. Van Amelsvoort is niet alleen binnen de school actief voor verkeerszaken, maar onderhoudt ook contacten met de gemeente en organiseert met anderen het praktisch verkeersexamen voor alle basisscholen in Boxtel.

Het BVL is belangrijk voor de school, meent de directeur. ,,Het label laat zien dat je als school betrokken bent bij de routes die kinderen en hun ouders iedere dag moeten afleggen. Het is natuurlijk ook een goede zaak dat de provincie middelen beschikbaar stelt en daarmee laat zien dat verkeersveiligheid voor kinderen een groot goed is.”

Korsten vindt dat zijn school actief moet blijven om het BVL blijvend waar te maken. ,,Natuurlijk zijn we nu blij met dit keurmerk. Maar ook in de toekomst willen we dat de provincie de meetlat erlangs legt en ons beoordeelt.” Die eerste beoordeling volgt al in september, als de provincie nagaat over de Angelaschool in haar werkplan voor het schooljaar 2009-2010 voldoende aandacht besteedt aan verkeer.

PARKEERHINDER
De Angelaschool heeft vanwege de ligging aan de drukke Baroniestraat altijd veel aandacht voor het verkeer gehad. De laatste jaren heeft de school zich vooral ingezet voor de verbetering van de oversteekplaats. Inmiddels ligt er weer een duidelijk zichtbaar zebrapad in de Baroniestraat. Om foutparkeerders te weren rond de school, werden in de Herman Brandtstraat al ooit grote betonnen ballen geplaatst. En daar kwamen in de Ons Doelstraat blauwe paaltjes bij om te voorkomen dat ouders die kinderen afzetten of ophalen trottoirs blokkeren.

Vooral dat laatste probleem speelt nog steeds, ook al hebben de paaltjes een positieve invloed. ,,We hebben de indruk dat steeds meer mensen rekening houden met de verkeerssituatie rond de school”, zegt directeur Korsten. ,,Maar het gaat hier om het gedrag van ouders dat je wilt beïnvloeden. En dat bereik je niet met een eenmalige actie. Ook nu we het BVL hebben behaald, zullen we voor dit probleem aandacht blijven vragen, onder meer via de verkeerscommissie en onze verkeersouder.

De Angelaschool scoorde voor het behalen van het BVL 45 punten. Dat zijn er twaalf meer dan de vereiste 33. Daarnaast werd het maximale aantal van elf sterren behaald. Veel punten werden behaald dankzij de verkeersmethode Klaar-Over die werd aangeschaft, maar ook met verschillende projecten die werden gehouden, onder meer een oversteekproject voor kleuters en zogeheten pleinlessen voor scholieren.
4 juni

Print deze pagina

Terug