ESSCHENAAR STEFAN SCHEVERS WORDT PRIESTER

‘Fascinatie voor een rijker leven’

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...STEFAN SCHEVERS...

DOOR MARC CLEUTJENS

‘He pastoor!’ galmt het wel eens op straat als Stefan Schevers voorbij komt. De Esschenaar wordt dan herkend aan zijn kenmerkende boordje, het symbool van een bijzondere keuze die hij na zijn studie theologie in Tilburg maakte. Schevers (33, ‘net als Jezus’) wordt zaterdag 6 juni in de Bossche Sint-Jan tot priester gewijd. Een dag later draagt hij in de Essche Sint-Willibrorduskerk zijn eerste mis op.

Op het moment dat het interview in de krant verschijnt, verblijft Schevers in een klooster in Tegelen. Hij is dinsdag in retraite gegaan, ter voorbereiding op de priesterwijding door monseigneur Antoon Hurkmans. ,,De keuze is op Tegelen gevallen omdat daar een pater Jezuïet is die prachtige verhalen kan vertellen en zo de ideale voorbereiding kan bieden”, vertelt Schevers, die werd geboren in Boxtel, maar opgroeide in Esch. ,,Ik ging er naar school en ging er naar de kerk.”

In Esch werd de kiem gelegd voor de keuze die hij in zijn latere leven maakte. ,,Mijn moeder was actief in een groep die de gezinsvieringen voorbereidde”, vertelt Schevers. ,,En uit die tijd stamt mijn fascinatie voor de kerk en het geloof. Ik kon intens genieten van een lied als ‘Laat zingen de bloemen’, er ging een enorme vrolijkheid vanuit. Het was de fascinatie voor een rijker leven. Ik besefte al snel dat ik een rijker leven kon hebben door met de kerk op te trekken.”

KOESTEREN
Schevers is het dorpse leven altijd blijven koesteren, ook al verhuisde hij voor zijn studie psychologie en later theologie naar Tilburg, een stad. ,,In een dorp gaan mensen op een mooie manier met elkaar om”, zegt Schevers. ,,Mensen zeggen nog gewoon hallo tegen elkaar, de deur staat altijd open. Het is de cultuur van de spontaniteit die ik ook bespeur in Bergeijk waar ik nu werk als diaken en ook na de wijding nog wel even zal blijven. Mensen komen gewoon achterom, je kunt er altijd even aankloppen.”

Na een opleiding aan gymnasium Beekvliet koos Schevers voor Tilburg, waar hij de opleiding psychologie na het propedeusejaar verruilde voor theologie. ,,Die studie gaf een beter antwoord op alle vragen die ik had”, blikt de Esschenaar terug. ,,Er was aandacht voor het levensbeschouwelijke, ik kreeg antwoorden op mijn vragen over de verrijking van het leven.” In Tilburg bleef Schevers een dorpeling; hij wilde de stad zelfs tot dorp maken. ,,Het dorp is mijn passie geworden. Daarom heb ik altijd gepoogd het goede van het dorp naar de stad te brengen. Dat is een levenshouding geworden.”

In die stad kon hij aardig mee met het studentenleven. Als lid van studentenvereniging Plato maakte hij tal van feesten mee, hij had een vriendin. Maar er was behoefte aan meer. En dus richtte hij een katholieke studentenvereniging op, vernoemd naar Tilburgs eigen zalige, Peerke Donders. Ook vond hij er wekelijks rust in een kapel van de kerk aan de Heuvel. ,,Dat was een aardig contrast. Tegenover al die feesten in de stad stond de rust en de geborgenheid. En ik merkte dat ik telkens weer stralend naar buiten kwam. ‘Ik ben een tevreden mens’, dacht ik telkens weer. En dat was wat ik zocht; iets wat hoort bij de Brabantse volksaard, de contente mens.”

RIJKE TRADITIE
Na afronding van zijn studie theologie koos Schevers voor de gang naar het Sint-Janscentrum, het seminarie van het bisdom Den Bosch. ,,Met de studie theologie had ik kunnen kiezen voor een job als geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum of ziekenhuis”, vertelt de Esschenaar. ,,Maar ik ben iemand die echt bruggen tussen mensen wil bouwen. En als je dat wilt doen in de traditie van de kerk, dan moet je kiezen voor het priesterschap. En die keuze heb ik gemaakt, ik wil de geloofsschat weer opdelven. Pas op het seminarie merkte ik dat ik helemaal in die rijke traditie van de kerk kan opgaan.”

Schevers werkt momenteel als diaken in Bergeijk, waar hij door de bisschop is heengezonden. Hij verwacht er ook na de priesterwijding nog wel even te blijven, maar kan niet in de toekomst kijken. ,,Ik heb deze periode gebruikt om in te groeien in het bisdom en met alle facetten van de kerk kennis te maken”, vertelt Schevers. Ook de nieuwste plannen voor herindeling van parochies hebben hem natuurlijk bereikt. En hij kan ze ondersteunen. ,,De nieuwe indeling straalt professionalisering uit. Meer samenwerking betekent meer collegialiteit en afscheid nemen van eenpitters die veel te veel alleen moeten doen”, oordeelt de Esschenaar.

Hij verheugt zich op de priesterwijding in de Sint-Jan op 6 juni en de eerste mis in Esch op 7 juni. ,,Ik wil me oprecht geven aan deze weg. En ik heb de zekerheid dat ik de weg niet alleen hoef te gaan. Jezus leidt me op deze weg en zorgt ervoor dat ik er niet allen voor sta.”

PROGRAMMA
De priesterwijding van Stefan Schevers vindt zaterdag 6 juni plaats in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. De viering begint om 12.00 uur. Zondag 7 juni draagt Schevers als neomist zijn eerste mis op in de Essche Sint-Willibrorduskerk. Voorafgaand aan de viering om 10.00 uur wordt de Esschenaar thuis in de Dorpsstraat opgehaald door het gilde Sint-Willebrordus, dat hem naar de kerk begeleidt. Na de mis is er een receptie in dorpshuis De Es waar alle inwoners welkom zijn.

Een besloten feest viert Schevers in de dwarsdeelschuur van gildeheer Friso Plantema aan de straat Baarschot in Esch. ,,Een bijzondere plek omdat Baarschot vroeger deel uitmaakte van de landerijen van de abt van Echternach”, vertelt Schevers. ,,En Echternach is nauw verbonden met Sint-Willibrordus, onze partroonheilige in Esch. Vanwege zijn bezit op Baarschot kon de abt er altijd overnachten, het was een hoger gelegen gebied in een moerassig landschap. Het is bijzonder om op dezelfde plek veel vrienden in de sfeer van Sint-Willibrordus te mogen begroeten.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Esschenaar Stefan Schevers, hier gefotografeerd in de tuin van het ouderlijk huis in Esch, wordt zaterdag 6 juni in de Bossche Sint-Janskathedraal tot priester gewijd. (Foto: Albert Stolwijk).
28 mei

Print deze pagina

Terug