GEEN WIJKSCHOOL IN WIJK MUNSEL/IN GOEDE AARDE

’Onderwijscarrousel gaat toch draaien’

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van basisschool De Hobbendonken in Boxtel-Oost. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Na een urenlang debat tijdens de raadsvergadering over de tweede onderwijscarrousel is de kogel door de kerk. Het burgerinitiatief om te komen tot het realiseren van een school in de wijk Munsel/In Goede Aarde werd dinsdag 26 mei verworpen door de gemeenteraad, terwijl werd ingestemd met het voorstel om basisschool De Hobbendonken te verhuizen naar brede school De Wilgenbroek. De Boxtelse coalitiepartijen in Boxtel gaven wel aan op langere termijn de mogelijkheid te willen onderzoeken om een school te bouwen in Munsel/In Goede Aarde, maar denken dat de tweede onderwijscarrousel garant staat voor kwalitatief goed onderwijs in Boxtel.

Een meerderheid van de raad – de coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, Combinatie95, CDA, SP en oppositiepartij VVD - stemde dinsdag in met de verhuizing van basisschool De Hobbendonken aan de Beneluxlaan naar de locatie De Wilgenbroek. De lokalen die sbo-school De Maremak, die verhuist naar een nieuw te bouwen schoolgebouw op het terrein van basisschool De Beemden, achterlaat in De Wilgenbroek worden op termijn in gebruik genomen door De Hobbendonken.

Het gebouw waarin basisschool De Beemden is gehuisvest, wordt geschikt gemaakt voor het onderbrengen van negen groepen basisonderwijs en peuterspeelzaalwerk, gecombineerd met voor- en naschoolse opvang. De onderwijscarrousel moet resulteren in volwaardige educatieve centra waar basisonderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen onder één dak zitten. Ook basisschool De Vorsenpoel, die wordt uitgebreid, is bij de plannen betrokken.

GEEN NOODZAAK
De coalitiepartijen weken niet af van het standpunt dat de bouw van een nieuwe wijkschool in Munsel/In Goede Aarde leegstand zou creëren in andere scholen, waarbij met name de vrees bestond dat de Prinses Amaliaschool de dupe zou worden vanwege de toegenomen concurrentie. De coalitie kwam samen met de VVD nog wel met een motie op de proppen waarin het college van B. en W. opgeroepen wordt om in overleg met de betrokken partijen zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen van het Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2012-2015 op basis van een grondige evaluatie van het huidige beleid. Het college werd ook uitgenodigd om goed te onderzoeken of een nieuwe school in Munsel/In Goede Aarde wellicht toch wenselijk is.

De oppositiepartijen Boxtels Belang, Balans, Progressieve Democratische Partij (PDP) en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) waren fel gekant tegen de tweede onderwijscarrousel. ,,Er is geen noodzaak voor deze carrousel. We besluiten over een voorstel waarvan we de consequenties niet in kunnen schatten. Wij zijn tegen het voorstel”, liet raadslid Ad van de Wetering (Boxtels Belang) weten.

Fractievoorzitter Wim van der Zanden (Balans) stelde dat er voor de onderwijscarrousel geen draagvlak bestaat, waarbij hij onder meer doelde op het feit dat bij de oudervereniging van De Hobbendonken grote weerstand bestaat tegen een verhuizing naar De Wilgenbroek, het meest ingrijpende onderdeel in het voorstel. ,,Door het ontbreken van draagvlak gaat de onderwijscarrousel mislukken”, aldus Van der Zanden. Dennis Merkx (PDP) voegde daaraan toe dat basisschool De Spelelier de komst van De Hobbendonken naar De Wilgenbroek niet ziet zitten, een gegeven dat volgens hem ook tot problemen zou kunnen leidden.

FOPSPEEN
Nick Geerlings (SP) hekelde de in zijn ogen cynische opmerkingen van collega-raadsleden die er al bij voorbaat van uitgaan dat de onderwijscarrousel gedoemd is om te mislukken. ,,Wij zijn voorstander van het verplaatsen van De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek. In het nieuwe gebouw krijgt men meer ruimte en in goede samenspraak met de andere gebruikers moet het mogelijk zijn om op positieve wijze met elkaar samen te werken. Een goede communicatie is daarbij van groot belang. Het besluit ligt op tafel, er is geen weg meer terug. Nu is het zaak dat de betrokken partijen gezamenlijk invulling gaan geven aan de plannen. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de kinderen.”

Raadslid Rob Zink (DPBL) was zwaar teleurgesteld over de gang van zaken en met name de handelswijze van de coalitiepartijen. ,,Dat er partijen zijn die tegen het burgerinitiatief stemmen en voor de onderwijscarrousel is prima, we leven immers in een democratie. Maar dat honderden mensen die het plan om een school te bouwen in de wijk Munsel/In Goede Aarde ondersteunen en echt iets willen betekenen voor Boxtel afgeserveerd worden met een ordinaire fopspeen - de opmerking dat men later nog eens gaat kijken naar het voorstel om een school te bouwen – vind ik ongelofelijk.”

Volgens Zink wordt de nieuw te vormen brede school De Wilgenbroek een fiasco. ,,We hadden de kans om een wijkschool in Munsel/In Goede Aarde te koppelen aan de carrousel, maar het komt het college en het schoolbestuur Sint-Christoffel niet uit. Als de Hobbendonken naar De Wilgenbroek gaat, komt er nooit meer een nieuwe school in Munsel/In Goede Aarde.”

AMENDEMENT
De fractie van Balans diende dinsdag een zeer uitgebreid amendement in met als strekking om basisschool De Hobbendonken te verplaatsen naar de wijk Munsel/In Goede Aarde en om te vormen tot een brede school met voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en een sociaal ontmoetingspunt. Balans kreeg steun van de oppositiepartijen DPBL, PDP en Boxtels Belang, maar dat was niet voldoende voor een meerderheid.

Wethouder Anton van Aert had eerder verklaard dat de verplaatsing van De Hobbendonken naar Munsel/In Goede Aarde de enige manier was om aan het burgerinitiatief tegemoet te komen. Dat voorstel was echter twee jaar geleden al op initiatief van de coalitiepartijen besproken en afgevoerd uit angst voor de gevolgen van de Prinses Amaliaschool.

Van Aert beloofde dinsdag tijdens de raadsvergadering met ouders van De Hobbendonken te gaan praten nu de raad besloten heeft dat de school gaat verhuizen naar brede school De Wilgenbroek. ,,Ik kan het niet iedereen honderd procent naar de zin maken en het zal moeilijk zijn om aan de wensen van alle betrokkenen tegemoet te komen. Maar we gaan er alles aan doen om de meest ideale invulling van de plannen voor brede school De Wilgenbroek en de tweede onderwijscarrousel te realiseren.”
28 mei

Print deze pagina

Terug