GEMEENTE EN CLUB PUZZELEN

‘Essche Heike te klein voor ODC’

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op het ven en de velden van ODC in sportpark Wagenaars aan het Essche Heike. Het sportpark zou te klein zijn om plaats te bieden aan vijf volwaardige voetbalvelden. (Foto: Albert Stolwijk).

Het sportpark aan het Essche Heike en de Molenwijkseweg biedt onvoldoende ruimte voor voetbalclub ODC. Die conclusie lijkt naar voren te komen uit een onderzoek dat momenteel wordt verricht door bureau ProCensus in Schijndel. Hoewel het rapport nog niet klaar is, zeggen zowel wethouder Anton van Aert als ODC-bestuurslid Kees Bekers dat het Essche Heike waarschijnlijk te klein is voor vijf voetbalvelden die de club nodig heeft.

Sinds de Raad van State de verhuisplannen van ODC naar de Renbaan van tafel veegde, wordt in opdracht van het gemeentebestuur onderzocht waar de voetbalclub gehuisvest zou kunnen worden. Niet alleen wordt gekeken naar het Essche Heike, ook de plek aan de Renbaan is volgens wethouder Van Aert nog steeds in beeld. Daarnaast wordt bekeken of ODC wellicht elders in Boxtel ondergebracht zou kunnen worden.

ODC-bestuurslid Bekers gaf deze week aan dat hij om een onderhoud met het gemeentebestuur heeft gevraagd. ,,We wachten alweer een tijdje op nieuws en de mensen in de club beginnen behoorlijk ongeduldig te worden.” Hij denkt dat het inpassen van vijf voetbalvelden in het sportpark aan het Essche Heike niet goed mogelijk is. ,,Het wordt kiele kiele, ook al zou je het ven langs de spoorbaan dempen en manege De Langspier verplaatsen”, zegt Bekers. ,,De ene cornervlag zal naast de rails staan, de ander tegen de weg.”

Bekers stelt dat de club beducht is voor nieuwe juridische procedures. ,,Formeel is het bestemmingsplan van het Essche Heike nooit gewijzigd en hebben we het over agrarische gronden. Na veertig jaar zal hier niet meer aan getornd worden, maar ik vrees dat er wel bezwaren komen als we voor de aanleg van meer voetbalvelden zouden kiezen.” Het bestuurslid heeft al eens geopperd om de straat Essche Heike permanent af te sluiten en het weggedeelte met een stuk bos naast de velden van hockeyclub MEP te betrekken bij het sportpark. ,,Boxtel heeft immers geen plannen voor een doorgaande weg via het Essche Heike”, meent Bekers.

PUZZELEN
Ook wethouder Van Aert gaf deze week aan dat het flink puzzelen is om vijf voetbalvelden in het sportpark aan het Essche Heike te projecteren. ,,Het is echt wringen om tussen de spoorlijn en de straten vijf voetbalvelden aan te leggen”, erkent de wethouder. ,,Eigenlijk past het niet. Zeker in de hoek waar thans de manege staat, is het lastig om een voetbalveld aan te leggen. Daar komt bij dat rekening gehouden moet worden met meer zaken, zoals hindercirkels.”

Van Aert benadrukt dat het gemeentebestuur niet alle aandacht richt op het Essche Heike. Formeel doet bureau ProCensus onderzoek naar meerdere opties. Dus ook de verhuizing naar de Renbaan is – ondanks de uitspraak van de Raad van State – niet uit beeld. ,,Daarnaast wordt nagegaan of ODC wellicht toch ergens anders gehuisvest zou kunnen worden. Maar dat zal niet de eerste keuze zijn, zo verwacht ik. Ook een fusie met Boxtel of LSV zoals wel eens is gesuggereerd is niet aan de orde.”

Net als ODC wil ook de wethouder niet afstappen van vijf voetbalvelden. ,,Een club met zoveel leden heeft volgens de norm van de KNVB behoefte van 4,54 velden. En aangezien je geen halve voetbalvelden kunt aanleggen, kiezen we voor vijf. Inderdaad een puzzel, het zal kiele kiele worden.” De gemeenteraad moet zich in de laatste vergadering voor de zomervakantie buigen over de toekomstige locatie van ODC. Als het aan wethouder Van Aert ligt, krijgen de raadsleden een kant en klaar voorstel voorgeschoteld waarin wordt aangegeven welke locatie de beste is voor de huisvesting van de voetbalclub.
28 mei

Print deze pagina

Terug