BURGERINITIATIEF EN SCHOLENCARROUSEL

Boxtelse raad worstelt met onderwijsdossier

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De beraadslagingen van de Boxtelse raadsfracties over een nieuwe wijkschool in Munsel/In Goede Aarde en over een grootscheepse verhuis- en verbouwingoperatie binnen het onderwijs in Boxtel-Oost leidden deze week nog niet echt tot duidelijkheid. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De Boxtelse gemeenteraad blijft worstelen met de onderwijsvoorzieningen in de wijk Oost n de roep om een eigen wijkschool door bewoners uit Munsel en In Goede Aarde. In de commissie Maatschappelijke Zaken wilde het merendeel van de fracties maandag 11 mei nog geen definitief standpunt in te nemen over beide onderwerpen die duidelijke raakvlakken hebben.

Zoals eerder al bekend werd, voelt het college van burgemeester en wethouders niets voor de bouw van een nieuwe wijkschool in Munsel/In Goede Aarde. Daarmee creer je leegstand in andere scholen en dat wil onderwijswethouder Anton van Aert koste wat kost voorkomen.

Met name de Prinses Amaliaschool dreigt in zijn ogen de dupe te worden van zon nieuwe school. De vorig jaar in gebruikgenomen nieuwe basisschool van Selissenwal heeft overwegend allochtone leerlingen, maar er wordt hard gewerkt om ook autochtone kinderen aan te trekken. Zodat de schoolbevolking een beter afspiegeling wordt van de samenstelling van Boxtel-Noord, de wijk die in de in de jaren vijftig en zestig is gebouwd en de voorbije jaren voor vele miljoenen euros is opgeknapt.

De bouw van een school in Munsel/In Goede Aarde doorkruist de ontwikkeling van de Prinses Amaliaschool, vreest Van Aert. Maar Jan Vervoorn, raadslid van de grootste oppositiepartij Balans, vindt dat de wethouder daarmee de kwaliteiten van de vroegere Walpoortschool onderschat. Als de Prinses Amaliaschool een afspiegeling moet zijn van de wijk, moet dat ook gelden voor andere scholen, stelt Rob Zink (DPBL). En dat is lang niet altijd het geval zo wijzen cijfers van onder meer de Angelaschool en de Sint-Petrusschool uit. Maar Boxtelse ouders zijn geheel vrij in de schoolkeuze voor hun kinderen en scholen bepalen zelf welke leerlingen ze al dan niet toelaten.

VERTROUWEN
Meerdere partijen voelen veel voor het zogeheten burgerinitiatief waarmee bewoners van de wijken Munsel en In Goede Aarde een eigen wijkschool bepleiten. Niet alleen omdat elke wijk zijn eigen school zou moeten hebben en het onwenselijk is dat kinderen drukke wegen als Schijndelseweg en Brederodeweg moeten oversteken. Ok omdat er eindelijk burgers zijn die van zich laten horen.

Het eerste het beste burgerinitiatief te torpederen draagt niet bij aan een groter vertrouwen van inwoners in de politiek, dat beseffen de raadsfracties zich terdege. Van de andere kant is besturen een zaak van de lange termijn. En een school bouwen duurt jaren. De kinderen van ouders die nu om een nieuwe basisschool vragen, zijn straks misschien al te oud om daar lessen te gaan volgen.

Een voorstel van Ria Simons (Combinatie95) om de gevolgen van een nieuwe wijkschool nog beter in beeld te brengen, vond aanvankelijk wel enige weerklank in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, maar in de ogen van wethouder Van Aert liggen alle kaarten op tafel. Niet alleen voor een eventuele school in Munsel/In Goede Aarde, maar ook wat betreft de onderwijscarrousel, die moet leiden tot volwaardige educatieve centra in de wijk Oost. Verhuizing van basisschool De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek is daarvan het meest ingrijpende onderdeel, temeer omdat hiertegen grote weerstand bestaat bij de oudervereniging.

Raadslid Zink pleitte er deze week voor om het burgerinitiatief voor een nieuwe wijkschool te integreren in de onderwijscarrousel voor Boxtel-Oost. Volgens wethouder Van Aert is verplaatsing van De Hobbendonken naar Munsel/In Goede Aarde de enige manier om aan het burgerinitiatief tegemoet te komen. En dat voorstel is twee jaar geleden al op initiatief van de coalitiepartijen besproken en afgevoerd uit angst voor de gevolgen voor de Prinses Amaliaschool.

RAADSVERGADERING
Een powerpointpresentatie die Astrid Stephanus van het Eindhovense adviesbureau Coresta Group in opdracht van het gemeentebestuur had gemaakt bracht de mogelijkheden en voordelen in beeld die het gebouw van De Wilgenbroek heeft voor De Hobbendonken. Dit moest de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken ervan overtuigen dat de onderwijscarrousel in gang moet worden gezet. Die conclusie kon echter na een vier uur durend debat nog niet worden getrokken.

De fracties van coalitiepartijen SP en CDA, die in februari nog grote bedenkingen hadden tegen de onderwijsverandering in Oost, toonden zich deze week minder afwijzend, maar nemen pas tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 mei hun definitieve standpunt in. Dat doen overigens de meeste partijen. Dan zal ook duidelijk moeten worden of het burgerinitiatief voor een wijkschool in Munsel/In Goede Aarde echt kans van slagen heeft.
14 mei

Print deze pagina

Terug