HERINRICHTINGSPLAN IS VAN TAFEL

Boxtel laat visvijver Vorsenpoel ongemoeid

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zowel de omwonenden als visvereniging Ons Genoegen zijn blij dat de gemeente en het waterschap het weidse karakter van de Vorsenpoel handhaven. Ricardo Verheijen (met pet) en Rudy Scheutjens gooiden dinsdag 5 mei hun hengeltje uit. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

De gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel zien af van herinrichting van de Vorsenpoel in de wijk Oost. Omwonenden van de visvijver en hengelsportvereniging Ons Genoegen konden zich niet vinden in de voorstellen om de stadsvijver een meer ecologische uitstraling te geven.

Diverse malen werd een nieuw ontwerp voor het herinrichtingsplan gemaakt. Geen van voorstellen leidden tot gejuich bij de buurtbewoners en de visclub. Met name de wens van gemeente en waterschap om de oevers te verfraaien met rietkragen, stuitte op bezwaren. Ondanks toezeggingen dat jaarlijks onderhoud zou worden gepleegd en wildgroei van het riet zou worden voorkomen, bleven de omwonenden en het bestuur van Ons Genoegen sceptisch. Medio maart werd het eindvoorstel door hen als onacceptabel beoordeeld.

Bij de presentatie van het herinrichtingsplan in oktober vorig jaar liet de buurt al haar afkeer blijken. Een petitie met ruim veertig handtekeningen van bijna alle gezinnen die uitkijken op de vijver leidde tot een motie van de gemeenteraad. Daarin werd het college van B. en W. opgedragen met de belanghebbenden in overleg te treden om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Enkele varianten die door het adviesbureau Arcadis in opdracht van gemeente en waterschap waren opgesteld, werden in januari besproken met de buurt en de visclub. Dat overleg leidde niet tot overeenstemming, net zo min als de aanpassingen die nadien nog werden opgenomen in het ontwerp van het herinrichtingsplan.

In een brief aan de visclub en de buurtbewoners concludeert het college van B. en W. nu dat de meest aanvaardbare opzet voor de belanghebbenden de huidige situatie is. ,,Met andere woorden: niet veranderen heeft de voorkeur.”

LUISTEREN
Namens de buurtbewoners zegt Pedro de Gruijter opgelucht te zijn. Ook is hij het gemeentebestuur dankbaar. ,,Nu blijkt dat in het gemeentehuis wel degelijk wordt geluisterd naar wat de mensen willen en dat is een goede zaak. Onze mening is gerespecteerd en daarom zijn we blij. Maar vooral ook omdat ons fraaie uitzicht op de Vorsenpoel blijft behouden.” De Gruijter benadrukt niet tegen een verfraaiing van de visvijver te zijn, maar wel tegen de aanplant van riet. ,,Dat woekert nu eenmaal enorm.”

Voorzitter Wim van de Ven van ‘Ons Genoegen’ reageerde deze week verheugd. Hij is blij dat de leden van zijn club nu langs de hele oever hun hengeltje kunnen blijven uitwerpen. In het herinrichtingsplan zouden de vissers daarvoor aanzienlijk minder plaats overhouden. ,,In de brief die we afgelopen week ontvingen, wordt aangegeven dat op termijn wordt bekeken welke onderhoud moet worden uitgevoerd aan de Vorsenpoel. Ik hoop dat deze werkzaamheden niet al te lang op zich laten wachten. Op diverse plekken is de beschoeiing danig versleten.”

DOMMEL DOOR BOXTEL
De herinrichting van de Vorsenpoel zou worden gefinancierd uit het plan Dommel door Boxtel dat momenteel wordt uitgevoerd. De aanleg van een vistrap ter hoogte van de brug in de Mgr. Wilmerstraat vormt daarvan de eerste aanzet.

Omdat een ongewijzigde inrichting geen ecologische meerwaarde geeft, is tijdens bestuurlijk overleg tussen het waterschap en de gemeente begin april besloten de Vorsenpoel uit dit plan te halen, zo schrijft het college van B. en W. in haar brief aan de omwonenden en de visvereniging.
7 mei

Print deze pagina

Terug