BEBOUWING ESSCHE HEIKE IN MEI TEGEN DE VLAKTE

Gasunie sloopt kantoorpand

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Rondom het terrein van de Gasunie aan het Essche Heike zijn de voorbije weken alle bosschages verwijderd. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

Nog altijd is onduidelijk hoe en op welke termijn de omgeving van het Gasunie-complex aan het Essche Heike er in de toekomst uit gaat zien. Momenteel worden de kantoren aan de straatzijde ontmanteld om vervolgens nog deze maand te worden gesloopt. De nutsvoorzieningen worden verplaatst naar het meet- en regelstation dat op het achterterrein is gelegen en dat ook in de toekomst dienst blijft doen.

Het is al bijna vijf jaar geleden dat exploitant Willem Schellekens van de aangrenzende recreatieplas De Langspier een mondelinge overeenkomst sloot met Gasunie om het complex aan te kopen. De onderhandelingen staan echter al jaren op een laag pitje, zo meldde Schellekens onlangs in deze krant.

De recreatieondernemer heeft zijn om het perceel voor recreatieve doeleinden te gebruiken vooruit geschoven. Ooit speelde hij met de gedachte om het al jaren leegstaande kantorencomplex een herbestemming te geven als sauna- en fitnessruimte. Die optie vervalt aangezien Gasunie nog deze maand de kantoren wil slopen.

Schellekens blijkt overigens niet langer de enige gegadigde om de Gasunie over te nemen. Woordvoerder Michiel Bal van het hoofdkantoor in Groningen meldt dat zijn bedrijf in gesprek is met diverse belangstellenden. En van hen is de gemeente Boxtel, die ook in het verleden al interesse toonde.

WONINGBOUW
Burgemeester Frank van Beers geeft toe dat de gemeente met Gasunie onderhandelingen voert maar wist deze week niet de precieze stand van zaken. Volgens Van Beers zijn de belangen voor de gemeente beperkt. ,,Omdat in de grond veel belangrijke gasleidingen liggen, is de ontwikkeling van het perceel aan strenge regels gebonden. Wel is woningbouw mogelijk op de weilanden richting de Esschebaan. Deze weilanden hebben eerder al een woonbestemming gekregen en kunnen in principe alleen worden omgevormd tot grote bouwkavels.

Woordvoerder Bal van Gasunie benadrukt dat het meet- en regelstation ook in de toekomst in Boxtel gevestigd blijft. Verkoop behelst dus niet het gehele perceel. Volgens Bal is op dit moment niet te zeggen wanneer het complex in andere handen overgaat.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij het Boxtels meet- en regelstation van Gasunie worden tal van werkzaamheden uitgevoerd. (Foto: Gerard Schalkx).
7 mei

Print deze pagina

Terug