NIEUW LICHT OP ONDERWIJSCARROUSEL

Volwasseneneducatie verlaat ’Wilgenbroek’

DOOR HENK VAN WEERT

Nadat eerder speel-o-theek De Eendenkring brede school De Wilgenbroek verliet en sbo-school De Maremak aangaf liever naar elders te verhuizen, is deze week bekend geworden dat ook het volwassenenonderwijs door het Koning Willem I College uit het vijf jaar geleden heropende gebouw aan de Dr. De Brouwerlaan verdwijnt.

Het Koning Willem I College (KWIC) blijft een Boxtelse dependance houden, verzekert de Boxtelse onderwijswethouder Anton van Aert. ,,KWIC huurt nu vier leslokalen en een computerlokaal. Het volwassenenonderwijs spitste zich de laatste jaren vooral toe op inburgeringcursussen, maar doordat het aantal nieuwkomers drastisch is afgenomen heeft de school meer ruimte dan strikt noodzakelijk is. Daarom zijn we als gemeentebestuur samen met KWIC op zoek naar een alternatieve locatie, waar medegebruik door anderen makkelijker te realiseren is.” Op deze manier hoopt de school de huurkosten te drukken.

Het is volgens Van Aert nog onduidelijk waar het KWIC nieuw onderdak zal vinden. De verwachting is echter dat dit komend schooljaar of het jaar erna gerealiseerd zal zijn. Het volwassenenonderwijs krijgt er nieuwe taken bij. ,,De raadsfractie van de SP heeft gevraagd om aanpak van laaggeletterdheid en mijn eigen partij, PvdA/GroenLinks, heeft aangedrongen op de vorming van een soort volksacademie. Met geld uit het participatiebudget dat we van het Rijk hebben gekregen willen we hiervoor mogelijkheden scheppen.”

HOBBENDONKEN
Met een powerpointpresentatie worden de leden van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken maandag 11 mei geïnformeerd over de veranderingen in brede school De Wilgenbroek. Wethouder Van Aert zinspeelde eerder al op andere ontwikkelingen dan de zogeheten onderwijscarrousel. ,,Het vertrek van KWIC hing al een tijdje in de lucht en daarop doelde ik inderdaad in de discussie over de verhuizingen van diverse scholen in Boxtel-Oost”, vertelde Van Aert maandag desgevraagd.

De belangrijkste wijziging in De Wilgenbroek is het vertrek van De Maremak, de school voor speciaal basisonderwijs, die bij basisschool De Beemden een nieuw schoolgebouw krijgt. Als het aan het gemeentebestuur en het overkoepelende schoolbestuur Sint-Christoffel ligt, worden de leegkomende lokalen aangewend voor herhuisvesting van De Hobbendonken. Die school is nu nog gevestigd aan de Beneluxlaan.

De verhuizing van De Hobbendonken heeft afgelopen anderhalf jaar veel stof doen opwaaien. Veel ouders verzetten zich tegen de verhuizing omdat in De Wilgenbroek minder ruimte beschikbaar zou zijn dan op de huidige locatie. Toch is het vertrek van KWIC niet ingegeven om de ongerustheid bij de ouders van De Hobbendonken weg te nemen, zo benadrukt wethouder Van Aert. Volgens hem zijn het twee op zichzelf staande ontwikkelingen. In het plan voor de zogeheten onderwijscarrousel zijn in het gebouw van De Wilgenbroek voldoende vierkante meters vrijgemaakt om De Hobbendonken te kunnen huisvesten.

,,Maar er ontstaat onmiskenbaar meer ruimte nu het KWIC vertrekt. We hebben een voorzichtig schetsplan gemaakt hoe De Wilgenbroek er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Dat plan hebben we afgelopen donderdag gepresenteerd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Sint-Christoffel en wordt ook in de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken over twee weken getoond. Voorafgaand daaraan zal het schetsplan aan alle gebruikers van De Wilgenbroek worden gepresenteerd”, aldus wethouder Van Aert.

OUDERVERENIGING
Los van het nieuws dat KWIC vertrekt uit De Wilgenbroek heeft de oudervereniging van basisschool De Hobbendonken deze week de hoop uitgesproken dat de raadsfracties op 11 mei opnieuw negatief zal oordelen over de onderwijscarrousel in Boxtel-Oost. Dat deed een meerderheid van de partijen al begin februari. ,,Er is toen opgeroepen de plannen ingrijpend aan te passen, naar alternatieven te kijken en ouders hierin te betrekken”, meldt voorzitter Bas Assmann van de oudervereniging.

Volgens hem is uit een recent gesprek met wethouder Van Aert gebleken dat het gemeentebestuur niet van zins is om de plannen aan te passen. Ook worden in de ogen van Assmann geen verdere pogingen ondernomen om draagvlak bij betrokkenen te creëren of alternatieven te onderzoeken. ,,De oudervereniging vindt dat de wethouder hiermee voorbij gaat aan het meerderheidsstandpunt en de oproep van de raadscommissie. Daarom is zij niet ingegaan op de vraag van de wethouder om haar eisen- en wensenlijstje voor De Wilgenbroek op tafel te leggen.”

Assmann heeft de ouders van De Hobbendonken opgeroepen om de komende commissievergadering weer massaal de publieke tribune in de raadzaal te bevolken om de politieke discussie over de onderwijscarrousel te volgen.
29 april

Print deze pagina

Terug