ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN MEULEKENSWEG

Antselse watermolen blijft onvindbaar

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de Meulekensweg in Liempde werd afgelopen week archeologisch onderzoek verricht naar sporen van de Antselse watermolen die tot in de veertiende eeuw in het Dommeldal gestaan zou hebben. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) voerde ook de afgelopen week archeologisch onderzoek uit aan de Meulekensweg in Liempde. Met dit onderzoek hoopte men sporen te vinden van de Antselse watermolen die tot de veertiende eeuw aan de Groote Waterloop in Liempde gestaan zou hebben.

De archeologen zijn vorige week al gestart met het doorzoeken van het noordelijke deel van de zone waar de watermolen vermoedelijk gestaan heeft. Hier werd aardewerk uit de veertiende eeuw en muntjes uit de zestiende en zeventiende eeuw gevonden. Volgens archeoloog Jan-Willem de Kort is het lastig om de watermolen te zoeken. ,,We weten namelijk niet waarnaar we precies op zoek zijn”, licht de archeoloog toe. ,,Dinsdagmiddag leek het er even op dat we resten van de molen gevonden hadden, maar het bleek een oudere insteek van de Groote Waterloop te zijn geweest.”

Volgens de archeoloog is in ieder geval duidelijk geworden dat de watermolen niet in het westelijke deel van het gebied rond uitkijktoren ’t Meulke heeft gelegen. ,,We hebben geen bewijs daarvoor gevonden”, verklaart De Kort. ,,We denken nu dat de watermolen er niet gestaan heeft of dat hij op een andere plek in het gebied heeft gestaan. Het zou kunnen dat er resten van de watermolen onder de weg liggen, maar dat zou betekenen dat daar geen sporen meer van terug te vinden zijn.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dinsdag 21 april zag het er naar uit dat er sporen van de Antselse watermolen gevonden waren. Nader onderzoek wees uit dat het om sporen van een oude waterloop ging. (Foto: Ruud van Nooijen).

GEEN BEWIJS
Een andere mogelijkheid is dat de watermolen gelegen is aan de oostzijde van de Groote Waterloop, naast of onder de uitkijktoren. ,,We denken dat de Groote Waterloop is gebruikt als afvoer van het water van de Antselse watermolen”, stelt De Kort. ,,Wellicht dat de molen water van een andere stroom gebruikte. Maar dat zijn allemaal aannames, we weten het gewoon niet. Het kan ook nog zijn dat de molen jaren geleden in zijn geheel is afgebroken, alles is mogelijk.”

Wel werden tijdens het archeologisch onderzoek muntjes uit de zestiende en zeventiende eeuw gevonden en wat aardewerk uit de veertiende eeuw. ,,Daarnaast hebben we wat sporen uit Romeinse tijd en de IJzertijd gevonden”, verklaart De Kort. Hij vindt het jammer dat er geen resten van de Antselse watermolen gevonden zijn ,,We hadden er wel een beetje op gerekend iets te zullen vinden”, aldus de archeoloog. ,,Het wordt nu ook lastiger om een reconstructie van de watermolen te maken. Vooralsnog is niet eens bewezen dat de watermolen er ook daadwerkelijk gestaan heeft en dat is behoorlijk zuur.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij de opgravingen aan de Meulekensweg werden muntjes en aardewerk gevonden maar geen sporen van de watermolen… (Foto: Albert Stolwijk).
23 april

Print deze pagina

Terug