GEMONDE NAAR PAROCHIE SCHIJNDEL

Boxtel krijgt grote nieuwe parochie

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Sint-Petruskerk wordt naar alle waarschijnlijkheid de hoofdkerk in de grote parochie Boxtel, waarin de parochies uit Liempde, Lennisheuvel en Esch ondergebracht gaan worden. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

In het bisdom ’s-Hertogenbosch worden de huidige 230 parochies in fases teruggebracht tot 57 nieuwe in 2020. Het is de bedoeling dat deze zich ontwikkelen tot centra waar kinderen, gezinnen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten in de zondagse eucharistieviering en daarbuiten. Een van de nieuwe parochies wordt de parochie Boxtel, waaronder Esch, Liempde en Lennisheuvel gaan vallen. Gemonde, dat deel uitmaakte van het oude dekenaat Boxtel, behoort straks toe tot de parochie Schijndel.

De nieuwe parochie krijgt één parochiekerk – in de regio Boxtel waarschijnlijk de Sint-Petruskerk - met een pastorie en een parochiecentrum voor onder meer sacramentenvoorbereiding, catechese en diaconieactiviteiten. Het is de bedoeling dat in de parochiekerk iedere dag een eucharistieviering gehouden wordt.

Daarnaast zijn er kerken - in de grote parochie Boxtel in Esch, Lennisheuvel en Liempde - waar in het weekeinde minstens één eucharistieviering gehouden wordt en kerken die als kapel worden gebruikt voor doop, huwelijk, eerste communie en uitvaart. Op deze manier wil het bisdom zoveel mogelijk ’kerkelijke nabijheid’ garanderen. In de nieuwe parochie werkt een pastoraal team en is er een parochiebestuur.

VITAAL
Het bisdom ’s-Hertogenbosch gaat de nieuwe parochies gefaseerd invoeren in samenwerking met de huidige 230 parochies. Begonnen wordt met één nieuwe parochie per dekenaat. In 2012 moeten de eerste twaalf van de uiteindelijk 57 nieuwe parochies zijn gevormd. De overige 45 parochies volgen in de periode 2012-2020.

Van parochianen wordt gevraagd zich in de toekomst meer te richten op gezamenlijke vieringen en activiteiten. Aan mensen die mobiel zijn wordt gevraagd om kerkgangers die dat niet meer zijn mee te nemen naar de kerk, bijvoorbeeld met de auto”, laat bisdom-woordvoerder Michiel Savelsbergh weten.

Krachtenbundeling in de vorm van nieuwe parochies is volgens het bisdom nodig om in de toekomst vitale parochies te hebben. ,,Door de afname van het aantal gelovigen, financiële middelen, vrijwilligers en priesters biedt doorgaan op de huidige manier geen toekomst”, aldus Savelsbergh. ,,Het bisdom heeft haar nieuwe beleid het motto meegegeven: groeien in geloof, geloven in groei. Door gelovigen bij elkaar te brengen, groeit de geloofsgemeenschap en kan men elkaar in het geloof versterken.”

Detailkaarten per dekenaat over de nieuwe indeling van de parochies in het bisdom ’s-Hertogenbosch zijn te vinden op de website www.bisdomdenbosch.nl. Hier is ook een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen over de nieuwe parochie.
23 april

Print deze pagina

Terug