WETHOUDER GEEFT AFTRAP VOOR ONDERZOEK

Ingenieuze fiets brengt Boxtel in kaart

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp geeft de aftrap voor het onderzoek Fietsbalans-2 door zelf plaats te nemen op de speciale meetfiets. Piet van der Linden van de landelijke Fietsersbond houdt de verrichtingen van Van Erp in de gaten. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Wethouder Wim van Erp heeft donderdag 16 april de aftrap gegeven voor Fietsbalans-2, een onderzoek naar het fietsklimaat in de gemeente Boxtel. Van Erp liet daarbij weten dat de gemeente graag wil weten of de omstandigheden voor fietsers sinds het eerste onderzoek in 2004 zijn verbeterd. De meting werd donderdag verricht met behulp van een speciaal ontwikkelde fiets die uitgerust is met computerapparatuur, een microfoon en een camera.

Onderzoekers van de Fietsersbond fietsten van 2000 tot 2004 in totaal tienduizend kilometer op de speciale meetfietsen om het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart te brengen. De bond is in het najaar van 2006 onder de naam Fietsbalans-2 gestart met het vervolgonderzoek. De gemeente Boxtel is een van de gemeenten die zich voor dit jaar aangemeld hebben. Wethouder Van Erp liet donderdag, voorafgaande aan een ritje op de meetfiets, weten dat de gemeente Boxtel vijf jaar geleden tijdens het eerste onderzoek ’redelijk goed’ uit de bus kwam in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte. ,,Maar het kan altijd beter, vandaar dat wij voor de tweede keer een onderzoek laten uitvoeren. De meting wordt verricht door vertegenwoordigers van de landelijke Fietsersbond in samenwerking met de plaatselijke afdeling.”

GVVP
Van Erp gaf aan dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), dat de gemeenteraad in december goedgekeurd heeft, volgens veel mensen meer aandacht is voor de auto dan voor de fiets. ,,Ik denk ook dat dit waar is, maar we gaan ervoor zorgen dat er ook een plan komt voor voetgangers en fietsers. Dat willen we snel oppakken”, aldus Van Erp.

,,De onderzoekers treffen het niet, want een aantal belangrijke doorgaande wegen in Boxtel liggen momenteel overhoop. Overigens zijn we in Boxtel bezig met voorbereidingen voor een parkeergarage voor auto’s, maar we denken er ook over om daar ruimte vrij te houden voor het parkeren van fietsen.”

Gemeenten worden in Fietsbalans-2 beoordeeld op de tien aspecten uit het eerste onderzoek omdat op deze manier bekeken kan worden of en waar er vooruitgang geboekt is. Piet van der Linden van de Landelijke Fietsersbond zei donderdag dat het tweede onderzoek is uitgebreid met drie nieuwe aspecten: fietsparkeerbeleid, luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik. De bond controleert op veertig drukke locaties of de fiets veilig geparkeerd kan worden. Van der Linden: ,,Ook kijken we naar de hoeveelheid ingeademde schadelijke ultra fijn stof in de auto en op de fiets. In dit onderzoek krijgt de gemeente ook informatie over manieren om vanuit gezondheidsoogpunt burgers te stimuleren tot (vaker) fietsen.”

RAPPORT
Van der Linden, die zei dat de resultaten van het onderzoek in het najaar bekend zijn en het rapport tegen het einde van het jaar gereed is, stelde donderdag dat voor het meten van de luchtkwaliteit speciale apparatuur ontwikkeld is voor op de fiets en in de auto. ,,Hiermee wordt onderzocht of er in de gemeente verschil is tussen de luchtkwaliteit in de auto en op de fiets. De meetfietsen zijn overigens nog verder ontwikkeld in vergelijking met het eerste onderzoek en onder meer voorzien van GPS. Het sterke punt van deze meetmethode is dat het uitvoeren van het onderzoek in alle gemeenten op dezelfde manier gebeurt en dat gemeenten van dezelfde omvang de resultaten kunnen vergelijken.”

De afgelopen tweeënhalfjaar zijn 47 gemeenten door de onderzoekers van Fietsbalans-2 onderzocht. Elke gemeente ontvangt afzonderlijk een uitgebreid rapport en een pakket met concrete aanbevelingen. ,,Het gaat om een grove beoordeling. Wij geven bijvoorbeeld aan dat sommige kruisingen meer aandacht verdienen, maar vervolgens is het van belang dat de gemeente zelf onderzoek verricht voordat het beleid aangepast wordt.”

ONDERDELEN
Van der Linden zei dat het onderzoek uit vier onderdelen bestaat. ,,We kijken allereerst naar het fietsklimaat in Boxtel en gaan daarvoor zestien routes verkennen. Een nieuw onderdeel is de stilstaande fiets. Na de eerste onderzoeksronde bleek dat gemeenten te weinig aandacht hebben voor de aanpak van diefstallen, wat overigens een weerbarstig probleem is omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Wat bleek is dat veel mensen de voorkeur geven aan de auto omdat men angst heeft dat de fiets gestolen wordt. Daarom gaan we ook kijken hoe het met de fietsvoorzieningen gesteld is in de gemeente; is er bijvoorbeeld voldoende plek om de fiets te parkeren, is de kwaliteit van de voorzieningen voldoende en de sociale veiligheid gewaarborgd.”

Van der Linden gaf aan dat ook het fietsgebruik, een onderdeel waarmee Boxtel in het vorige onderzoek goed scoorde, wordt onderzocht en dat fietsers ondervraagd gaan worden over wat zij vinden van het fietsklimaat in Boxtel. ,,In het eerste onderzoek bleek dat men in Boxtel sneller met de fiets de plaats van bestemming kan bereiken dan met de auto.”

Wethouder Van Erp zei in een reactie dat de gemeente Boxtel inmiddels meer aandacht heeft voor de aanpak van fietsdiefstal. ,,Bij het station hebben we gekeken hoe we diefstal tegen kunnen gaan, onder meer door een diefstalmeter. Sinds daarover bericht is in de pers, zijn er minder fietsen weggehaald. Daarnaast houden we acties bij het station, waarbij fietsen verwijderd worden die er al lange tijd staan”, aldus Van Erp. ,,Het is een feit dat veel mensen in Boxtel gebruik maken van de fiets, wat wellicht ook te danken is aan de inzet en inspanningen van de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond. Daarom zijn we benieuwd wat het resultaat zal zijn van dit tweede onderzoek en welke veranderingen er zijn in vergelijking met de eerste meting.”

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Piet van der Linden (links) van de Landelijke Fietsersbond geeft uitleg aan wethouder Wim van Erp over de mogelijkheden van de speciale meetfiets.(Foto: Albert Stolwijk).
16 april

Print deze pagina

Terug