JUBILEUMWEEK MARKEERT HONDERDJARIG BESTAAN

Petrusschool klaar voor eeuwfeest

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Directeur Hans Küsters bladert met adjunct-directeur Debbie van der Vorst door het jubileumboekje dat tien jaar geleden werd uitgegeven bij het negentigjarig bestaan van basisschool Sint-Petrus. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De Boxtelse Sint-Petrusschool viert deze maand het honderdjarig bestaan. Het eeuwfeest duurt een week en vindt plaats van 17 tot en met 24 april. Directeur Hans Küsters en adjunct-directeur Debbie van der Vorst van de basisschool aan de Burgakker roemen de inzet van de ouders bij de organisatie van de feestelijkheden. Het is in hun ogen een teken van de laagdrempeligheid en de goede sfeer die de school kenmerkt.

De continue stroom aan veranderingen waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd, is veel leerkrachten en schooldirecties een doorn in het oog. Maar dat geldt niet voor de medewerkers van de Sint-Petrusschool, vertelt directeur Küsters die tien jaar geleden aan het roer kwam van de Boxtelse basisschool en er al 32 jaar werkzaam is: ,,Inderdaad, steeds weer wordt je geconfronteerd met veranderde inzichten, eisen en wensen van Rijk, provincie én gemeente. In plaats van ons daartegen af te zetten denken we mee met die veranderingen. En wat belangrijk is: we bepalen zelf waaraan we wel of niet meedoen. Want er is best veel keuzevrijheid, lang niet alle vernieuwingen worden dwingen van hogerhand opgelegd.”

Van der Vorst, die naast adjunct-directeur ook intern begeleider van de school is en parttime werkt, knikt. ,,We zijn aangesloten bij het overkoepelende schoolbestuur Sint-Christoffel en binnen die organisatie wordt ook best wat uniformiteit nagestreefd, maar er blijft genoeg ruimte om onszelf te profileren.” Door innovatief te zijn en op ontwikkelingen vooruit te lopen wil de Sint-Petrusschool de ‘veranderingsdrift’ in onderwijsland de baas blijven.

KLEIN BLIJVEN
,,Bij elke verandering die zich aandient, vragen we onszelf af: wat betekent het voor onze school én voor ons team. Want wees eerlijk: bij kinderen zit vaak niet het probleem, die veranderen veel makkelijker dan volwassenen”, stelt Küsters. ,,Maar de maatschappij stelt steeds andere eisen en dus moet het onderwijs mee veranderen. Maar om het met een ‘duur’ woord te zeggen: het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten staat voorop”, vult Van der Vorst aan.

Dat het lukt om de school onderscheidend te maken, bewijst volgens het tweetal wel de herkomst van de 240 leerlingen. ,,We hebben kinderen uit vrijwel alle wijken op school. Slechts weinig leerlingen wonen daadwerkelijk in het centrum, mede natuurlijk omdat er verhoudingsgewijs weinig gezinnen en hartje Boxtel wonen. Ouders kiezen dus blijkbaar bewust voor de Sint-Petrusschool.”

Küsters en Van der Vorst zeggen dat de honderdjarige basisschool er alles aan doet om kleinschalig te blijven. ,,We willen niet boven het aantal van 240 leerlingen uitstijgen. En als daarvoor al keuzes gemaakt moeten worden, willen we liever minder dan meer kinderen op school. Met een kleine twintig leerkrachten, drie onderwijsassistenten en een conciërge lukt het ons om volgens het harmoniemodel samen te werken met ouders en leerlingen. Dat geeft heel veel energie. Op het moment dat je groter groeit, wordt ook de communicatie steeds moeilijker. Dat willen we voorkomen”, aldus Küsters.

VERBOUWING
De Sint-Petrusschool werd tussen 2002 en 2005 ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid; tijdens die verbouwing hadden leerlingen en leerkrachten onderdak in ’t Honk, op de plek waar nu de tweede fase van nieuwbouwplan Princenlant wordt gerealiseerd in Boxtel-Oost.

,,We hebben de beschikking over een fantastisch gebouw. Alle wensen die we destijds hadden, zijn in vervulling gegaan. Ook tijdens de verbouwing was de inzet van de ouders enorm. Er waren diverse denkgroepen samengesteld waarin hun inbreng welkom was. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de talenten van ouders. Dat heeft geleid tot een heel fijn gebouw waar het prettig is om les te geven en les te krijgen”, vertelt Van der Vorst, die sinds 1995 aan de Sint-Petrusschool is verbonden.

Tien jaar geleden werd op uitgebreide schaal het negentigjarig bestaan gevierd. Bij die gelegenheid werd een boekje met de kaft van een ouderwets schoolschrift gepresenteerd waarin de geschiedenis van de school is vastgelegd. Bovendien halen daarin diverse oud-leerlingen – uit diverse decennia - herinneringen op aan hun lagere schooltijd.

Voor het eeuwfeest is gekozen voor een meer hedendaagse manier om terug te blikken. Anton Neggers heeft een dvd gemaakt waarop het verhaal van honderd jaar Sint-Petrusschool in woord en beeld is vastgelegd. Daarnaast is een tweede dvd gemaakt waarop een hedendaagse schooldag in al zijn facetten wordt belicht. Beide dvd’s worden bij het begin van de feestweek officieel gepresenteerd.

FEESTWEEK
Die feestweek start vrijdag 17 april met tal van verrassingsactiviteiten voor de schooljeugd. Daarbij krijgt ook de Burgakker, de straat waaraan de Sint-Petrusschool al honderd jaar is gevestigd, tijdelijk een andere naam. Op zaterdag 18 april loopt een reünie van stapel waarvoor al veel oud-leerlingen zich hebben aangemeld via de website www.st-petrus.nl. Belangstellenden die dat nog niet gedaan hebben, kunnen zich alsnog inschrijven.

Een van de klaslokalen wordt daarbij ingericht zoals honderd jaar geleden gebruikelijk was. Daarnaast komt er op de binnenspeelplaats een grote spiegeltent te staan. Jan Swinkels heeft de overzichtstentoonstelling van tien jaar geleden aangevuld met recente gegevens en ook die is tijdens de reünie te bezichtigen. Een dag later, zondag 19 april, is het Boxtelse publiek welkom tijdens een open dag.

Van maandag 20 tot en met woensdag 22 april houden de leerlingen zich bezig met diverse projecten waarin de historie van een eeuw jaar onderwijs op uiteenlopende manieren wordt belicht. Voor enkele projecten is daarbij de samenwerking gezocht met MiK Kunsteductie. De woensdagmiddag is ingeruimd voor een bijeenkomst met collega-schoolbestuurders en het gemeentebestuur van Boxtel. Naast enkele korte toespraken zal er ook aandacht zijn voor ludieke programmaonderdelen.

Donderdag 23 april vieren de kinderen uitgebreid feest en wordt het gebruikelijke lesprogramma terzijde geschoven. ’s Avonds keren leerkrachten en ouders terug naar de seventies tijdens een gezamenlijke feestavond in de spiegeltent. Na een gezamenlijk ontbijt sluiten de afzonderlijke groepen vrijdag 24 april de feestweek in het eigen klaslokaal af om vervolgens in de aula te worden getrakteerd op diverse creatieve presentaties door de leerkrachten onder de titel ‘Petrus got talent’. Vrijdagmiddag sluit het team van de Sint-Petrusschool onderling het eeuwfeest af.

In de komende edities wordt nader aandacht besteed aan het eeuwfeest en kort voor het begin van de feestweek publiceert Brabants Centrum een gedetailleerd overzicht van de festiviteiten.
2 april

Print deze pagina

Terug