TIJDELIJKE AFSLUITING NIET UITGEVOERD

Proef dubbele overweg mislukt jammerlijk

DOOR HENK VAN WEERT

De proef om de dubbele overweg in de Tongersestraat enkele dagen af te sluiten voor doorgaand verkeer is vorige week faliekant mislukt. Terwijl spoorbeheerder ProRail slagbomen voor voetgangers plaatste om de veiligheid te verhogen, heeft de gemeente het stuk gereden asfalt vernieuwd. De toezegging aan werkgeversvereniging WeB om deze werkzaamheden te combineren met de door haar gewenste proef is niet gestand gedaan. Een gemiste kans, vindt WeB-bestuurder Siep Schukken.

Kort voordat de gemeenteraad in december 2008 het plan vaststelde waarmee de komende twaalf jaar verkeers- en vervoersproblemen moeten worden aangepakt, wilde de WeB de dubbele spoorwegovergang in Boxtel vier dagen afsluiten. Op die manier wilden de werkgevers op bedrijventerrein Ladonk duidelijk maken wat voor consequenties die afsluiting heeft voor de verkeersafwikkeling in de rest van de gemeente. Alhoewel verkeerswethouder Wim van Erp aanvankelijk mee wilde werken, werd de actie op het nippertje verboden door burgemeester Frank van Beers.

Alleen de wegbeheerder, in dit geval de gemeente, mag volgens de wet een weg afsluiten en dan nog maar alleen als er onderhoud moet worden gepleegd of in geval van calamiteiten, zo stelde de burgemeester. De werkgevers zagen mokkend af van hun protestactie, mede omdat het college van B. en W. toezegde dat dit voorjaar alsnog een proef zou worden uitgevoerd. Het asfalt op het wegdek van de Tongersestraat zat immers vol met gevaarlijke gaten en was aan vervanging toe. Die werkzaamheden konden echter pas worden uitgevoerd in het voorjaar, omdat asfalt alleen bij een bepaalde minimumtemperatuur kan worden verwerkt.

BELOFTE
Vorige week is de nieuwe asfaltlaag aangebracht op de Tongersestraat maar van een complete afsluiting was geen sprake. Wethouder Van Erp: ,,Het werk vorderde zo snel dat het verkeer al voor de spits weer over de weg kon. En in tegenstelling tot we hadden verwacht, heeft ProRail de overweg niet afgesloten voor de plaatsing van de nieuwe slagbomen.” En dus konden de auto’s gewoon van de route gebruikmaken.

WeB had graag gezien dat motorvoertuigen de dubbele overweg enkele etmalen niet hadden kunnen gebruiken. In het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) heeft de gemeenteraad immers vastgelegd dat de spoorwegovergang in de Tongersestraat op termijn afgesloten moet worden voor doorgaand autoverkeer. De werkgevers vrezen voor de bereikbaarheid van hun bedrijven en denken dat elders in Boxtel grote verkeersproblemen leidt ontstaan. Dat wilden zij aantonen met hun proef. Dat de door de gemeente voorgestelde alternatieve afsluiting niet door is gegaan, vindt WeB-bestuurslid Schukken een ‘gemiste kans’. Hij zei dinsdag dat de ondernemers op Ladonk uitermate teleurgesteld zijn in de gemeente: ,,Belofte maakt schuld.”

Wethouder Van Erp zegde deze week toe dat de proef met een afsluiting alsnog zal worden uitgevoerd. ,,En dan zullen elders in Boxtel ook voldoende verkeerslussen worden neergelegd om tellingen te verrichten. Want ook dat is helaas grotendeels achterwege gebleven.”

KAPELWEG
De wethouder hoopt binnen nu en enkele weken het verkeersbesluit ter inzage te leggen waarmee doorgaand vrachtverkeer op de Kapelweg tijdelijk wordt verboden. Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van de aanwonenden die de overlast van vrachtverkeer in hun buurt meer dan zat zijn. ,,De vraag is alleen in hoeverre zo’n besluit nog nodig is. Omdat de gemeente Haaren is begonnen met de aanpak van de weg van Oisterwijk naar Boxtel kan daar binnenkort sowieso geen vrachtverkeer meer door.”

Dinsdag 7 april bespreekt de gemeenteraad in de commissie Ruimtelijke Zaken hoe het verder moet met de uitwerking van het GVVP. De openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis begint om 19.30 uur.
2 april

Print deze pagina

Terug