PROJECT DE WOONSTEE OP SCHEMA

Zorgcomplex Esch bereikt hoogste punt

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Locatiedirecteur Jan Brands van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Esch klimt naar het hoogste punt van het bouwproject aan de Weiakker. Tussen het woonzorgcentrum en de Sint-Willibrorduskerk worden achttien zorgappartementen gerealiseerd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De bouw van de achttien zorgappartementen aan de Weiakker in Esch ligt op koers. Locatiedirecteur Jan Brands van het nabijgelegen woonzorgcentrum Sint-Jozef gaf maandag 23 maart tijdens een bijeenkomst rond het bereiken van het hoogste punt aan dat het project met de naam De Woonstee zoals gepland voor de bouwvakvakantie gereed zal zijn.

Brands hield het maandag rond het middaguur bij een korte toespraak vanwege de slechte weersomstandigheden. ,,We trakteren de medewerkers van bouwbedrijf Wijnen vandaag op een buffet in het zorgcentrum en daar mogen ze natuurlijk een biertje bij drinken. Tenslotte wordt bij het bereiken van het hoogste punt altijd pannenbier geschonken."

Brands sprak op de bouwplaats over een mijlpaal. ,,Nadat op 11 november de eerste bouwhandeling is verricht voor het project, is er hard gewerkt aan de bouw van de achttien zorgwoningen. We willen daarom nu graag even stilstaan bij het bereiken van het hoogste punt en het feit dat de bouw voorspoedig verloopt."

WOONBLOKKEN
De zorgappartementen worden gerealiseerd in twee nieuwe woonblokken van tien (aan de kant van het woonzorgcentrum Sint-Jozef) en acht (aan de kant van de begraafplaats). Beide gebouwen, die verrijzen tussen de Sint-Willibrorduskerk en woonzorgcentrum Sint-Jozef bestaan uit twee bouwlagen, krijgen een plat dak en worden ongeveer zes tot zeven meter hoog. Voor de appartementen komen ouderen met een zorgindicatie in aanmerking.

De bewoners van de Willibrordusweg, die lange tijd bezwaar maakten tegen de bouwplannen aan de Weiakker, hebben zoals bekend vorig jaar een overeenkomst gesloten met de Zorggroep Elde. Daarbij werd de kou uit de lucht genomen en is er een oplossing gevonden die voor beide partijen acceptabel is. Een van de belangrijkste bezwaren van de drie families die bij het bouwterrein wonen, was dat de bouw van het complex een schending van hun privacy betekende, onder meer omdat men vanaf de galerij bij de omwonenden in de tuin kon kijken. Dat probleem wordt door middel van lamellen opgelost.

VERPLEEGPLAATSEN
Locatiedirecteur Brands gaf deze week aan dat de nieuwe zorgappartementen gedeeltelijk bewoond gaan worden door de huidige bewoners van het woonzorgcentrum en dat de vrijgekomen plekken in zorgcentrum Sint-Jozef gebruikt worden als verpleegplaatsen. Een deel van het centrum zal na afronding van het bouwproject De Woonstee omgebouwd worden voor 24-uurs verpleging van ouderen met een psychogeriatrische aandoening. Het uitgangspunt van de Zorggroep Elde is dat ouderen, eventueel met steun van het zorgcentrum, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen woning en in hun vertrouwde omgeving gehuisvest worden.
26 maart

Print deze pagina

Terug