LIONS CLUB STEUNT PROJECT IN AFRIKA MET VEILING

Geiten bieden toekomst aan kansarme vrouwen in Oeganda

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het project van de stichting Adopteer een Geit in Oeganda wordt ondersteund door de Lions Club Dommel en Aa in Boxtel. (Foto: Christiaan Leerlooijer).

DOOR MARC CLEUTJENS

'Adopteer een geit en verander het leven van een meid'. Even simpel als doeltreffend is het motto van de Stichting Adopteer een Geit, die opkomt voor het welzijn van kansarme jonge vrouwen in het Afrikaanse land Oeganda. President Daan Dercksen van de Lions Club Dommel en Aa uit Boxtel is laaiend enthousiast over de projecten die de stichting opzet. Met de andere Lions-leden organiseert hij zaterdag 4 april in gemeenschapshuis De Walnoot een groots opgezette goederen-, diensten- en kunstveiling. ,,Een geit is een uniek dier."

Dat Dercksen in het jaar dat hij president is van de Boxtelse Lions Club kiest voor een project met geiten mag geen verrassing heten. Hij is als specialist kleine herkauwers, dus met name geiten en schapen, werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Boxtel was vroeger zijn thuisbasis, nu staat het hoofdkantoor in Deventer. ,,Sinds ik in aanraking ben gekomen met de projecten van 'Adopteer een Geit' sta ik voor honderd procent achter de doelstellingen", stelt Dercksen.

De stichting die de Lions Club dit jaar ondersteunt – naast de veiling worden meer activiteiten gehouden om geld in te zamelen – werd opgericht door gezondheidswetenschapper Joanne Leerlooijer, die in Oeganda onderzoek deed naar seksualiteit en AIDS-preventie. Ze deed groepsinterviews met tieners op het platteland en na haar ervaringen rees het besef dat vooral alleenstaande tienermoeders het moeilijk hebben en dat structurele hulp nodig was. ,,Daarnaast was het leuk om iets terug te doen voor de meiden die aan de interviews hadden meegewerkt", vertelt Leerlooijer op de website van de stichting. ,,Het idee voor het geitenproject was daarmee geboren."

,,En het idee is eigenlijk heel eenvoudig", vult Dercksen aan. Door jonge vrouwen die veelal ongewild zwanger zijn geraakt of besmet zijn met het HIV-virus een drachtige geit te geven, beschikken ze over een dier dat melk geeft en daarmee een bron is van dierlijke eiwitten die heel belangrijk zijn voor het grootbrengen van kinderen." De president van de Lions Club vertelt dat het geven van borstvoeding door met HIV-besmette vrouwen wordt afgeraden omdat de ziekte zo kan worden doorgegeven aan jonge kinderen. ,,Geitenmelk is dan een gezond alternatief." Als specialist kleine herkauwers stelt hij onomwonden dat een geit een 'uniek dier' is. ,,Het is een dier dat in barre omstandigheden – in Afrika dus! – kan leven van oude takjes, stro en gras en toch melk kan produceren."

VERSTOTEN
Dat de stichting zich op lokale schaal alleen bezighoudt met het uitreiken van drachtige geiten is een te simpele voorstelling van zaken. ,,De geit is slechts een middel om een veel wezenlijker doel te bereiken", zegt Dercksen. ,,De vrouwen die worden ondersteund zijn vanwege hun situatie vaak verstoten; ze leven soms als verschoppelingen bij elkaar en hebben weinig toekomstperspectief."

Een geit kan zorgen voor een ommekeer, zo geeft initiatiefneemster Leerlooijer aan: ,,Elk meisje krijgt een eigen geit waar ze verantwoordelijk voor is. De geit geeft ongeveer een halve liter melk per dag, waar ze zichzelf en haar kind mee kan voeden. Wanneer er jonge geiten worden geboren, is het de bedoeling dat de eerste geit aan het project wordt teruggegeven en een nieuw meisje een geit kan krijgen. Daarna mag het meisje zelf de nieuwgeboren geitjes of bokjes houden, wat haar inkomsten geeft."

En er gebeurt meer, benadrukt Dercksen, die spreekt van een belangrijke 'spin-off'. ,,De meiden krijgen meer eigenwaarde als blijkt dat hun toekomst er weer rooskleurig uit gaat zien. Je ziet dat sommige jonge vrouwen kleine bedrijfjes oprichten met een paar geiten en zelfs een koe kopen." Anderen gaan zich volgens de Boxtelaar, met steun van 'Adopteer een Geit' en een lokale zusterorganisatie, sterk maken voor scholing. ,,Het initiatief is dus een stimulans voor de lokale economie en laat zien dat deze groep jonge vrouwen heel veerkrachtig is en bittere tegenslagen kan overwinnen."

VEILING
De Lions Club Dommel en Aa wil de Stichting Adopteer een Geit ondersteunen met een goederen-, diensten- en kunstveiling. Zaterdag 4 april is de grote zaal van gemeenschapshuis De Walnoot gereserveerd voor de veiling, waar geboden kan worden op ontelbare 'kavels'. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project in Oeganda. ,,Niet alleen leden van de Lions Club en onze vrienden en kennissen zijn welkom, ook anderen die het initiatief willen ondersteunen begroeten we graag", vertelt Dercksen.

Wie wil meedoen aan de veilig, kan in elk geval bieden op een reeks zeer uiteenlopende zaken, variërend van een cursus appeltaart bakken tot een brainstormsessie voor mensen in het bedrijfsleven. Daarnaast kan een bod worden uitgebracht op kunstwerken en sieraden, maar ook diensten, zoals een reeënwandeling op landgoed Velder, de beklimming van de Sint-Petrustoren, een dagje meelopen met een dierenarts, een dagje rondrijden in een Engelse dubbeldekker en een gezondheidstest.

Belangstellenden die willen deelnemen aan de veiling van de Lions Club kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met Erik Romp via e-mail: erikromp@home.nl. Bellen kan ook: (0411) 63 32 22. De veiling in De Walnoot start zaterdag 4 april om 20.00 uur; de veiling wordt geleid door notaris Monique van 't Hooft. Vanaf 19.30 uur kunnen de kavels waarop geboden kan worden, worden bezichtigd. De avond wordt muzikaal opgeluisterd met een optreden van KC & The Rebels, waarvan Lions-lid Gerard Vlekke deel uitmaakt. Ook enkele hoofdrolspelers van de musical Hamelen, die later dit voorjaar in Boxtel wordt opgevoerd, verzorgen een optreden.

De Lions Club Dommel en Aa is een serviceclub die onder het motto 'We serve' goede doelen dichtbij en ver weg ondersteunt. Elk jaar wordt een nieuwe president gekozen, die een jaarthema kiest. Daan Dercksen koos voor 'Adopteer een Geit'. In 2008 werd steun verleend aan een project van de Kinderboerderij in Boxtel, in 2007 werd geld ingezameld voor de aanschaf van een personenbus voor Cello, een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De projecten van ‘Adopteer een Geit’ werpen vruchten af; sommige vrouwen hebben zelf een apotheek opgericht. (Foto: Christiaan Leerlooijer).
26 maart

Print deze pagina

Terug