OPTIMISME BIJ GEMEENTE EN ONDERNEMERSVERENIGING

'Boxtel krijgt goedgevuld winkelcentrum'

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Drukte in het Boxtelse centrum. (Archieffoto Albert Stolwijk)

DOOR MARC CLEUTJENS

Recent onderzoek toont aan dat de belangstelling van de consument voor de winkelstraat terugloopt. Steeds vaker worden aankopen gedaan via internet, winkelen en funshoppen zijn vanwege de economische recessie op hun retour. Ook in Boxtel? ,,Helemaal geen verontrustende berichten te melden", zegt voorzitter Arjen Witteveen van de Ondernemersvereniging Boxtel. ,,De upgrading van het centrum is in aantocht", stelt burgemeester Frank van Beers.

De berichten over de tanende belangstelling voor winkelen en winkelstraten sloegen vorige week in sommige gemeenten in als een bom. In Hoogeveen bijvoorbeeld, waar de belangstelling voor het winkelgebied tientallen procenten zou zijn teruggelopen. In Boxtel wordt de alarmklok niet geluid, zo zeggen Witteveen en Van Beers in koor. ,,Natuurlijk zal de kredietcrisis best haar sporen nalaten, maar we moeten de boel niet overtrekken en elkaar in de put praten", zegt de voorzitter van de Ondernemersvereniging Boxtel. ,,Ook in Boxtel zullen de bestedingen best wel wat teruglopen, maar bedenk dat de uitgaven de afgelopen jaren alleen maar gestegen zijn. De groei zal dit jaar dus lager uitvallen."

Berichten over een toenemende leegstand van winkelpanden kent ook Witteveen. In de Stationsstraat staat bijna een half dozijn winkels leeg; de ondernemers zijn om uiteenlopende redenen vertrokken. ,,Dat er in die straat lege plekken zijn is toevallig. Winkeliers zijn vertrokken naar elders of vonden de huurprijs te hoog." En die huurprijs ligt volgens de voorzitter van de Ondernemersvereniging Boxtel op een aantal plekken te hoog. ,,Zeker in een tijd van economische teruggang zijn banken minder bereid kredieten te verlenen en zal het moeilijker worden die panden snel te vullen."

Maar Witteveen benadrukt dat het niet nodig is om 'verontrustende berichten' de wereld in te helpen. ,,In Boxtel moeten we twee jaar verder kijken. Dan is plan De Croon klaar en hebben we echt een goedgevuld winkelcentrum, reken maar. En ook nu moeten we niet klagen. Als je kijkt hoe druk het vrijdag en zaterdag in ons winkelhart was, dan hebben we over aanloop zeker niet te klagen. Het was een druk weekeinde."

'WONDERMIDDEL'
Burgemeester Van Beers denkt niet dat de realisering van plan De Croon een 'wondermiddel' zal zijn om het winkelcentrum van Boxtel naar een hoger plan te tillen. ,,Wondermiddel is een heel zwaar woord. Maar ik weet zeker dat straks een heel attractief winkelgebied ontstaat dat meerwaarde biedt. Winkelen in Boxtel wordt daardoor nog aantrekkelijker en dat kunnen we goed gebruiken omdat we de komende vijf tot zeven jaar echt werk willen maken van toerisme en recreatie. Het is mooi meegenomen als al die toeristen die naar Het Groene Woud komen ook in Boxtel hun euro's willen uitgeven."

Ook voorzitter Witteveen van de Ondernemersvereniging Boxtel is optimistisch over de aantrekkingskracht van De Croon. ,,Het Boxtelse winkelcentrum zal hierdoor compacter worden en De Croon biedt meerwaarde. Het plan wordt vernieuwend, modieus en hoogwaardig. En wat fijn is dat de eerste ondernemers hun handtekening al gezet hebben." Later dit jaar worden de namen van de eerste winkeliers in De Croon bekendgemaakt.

ONDERZOEK
Om de toekomst van het ondernemingsklimaat in Boxtel in beeld te brengen, trekt de gemeente Boxtel een bedrag van ongeveer 60.000 euro uit. Daarmee wordt een nieuw distributieplanologisch onderzoek (dpo) opgesteld. Het huidige dpo is verouderd en speelt volgens Van Beers onvoldoende in op actuele ontwikkelingen. Het geld wordt ook gebruik voor een enquête onder ondernemers, waarover elders op deze pagina wordt bericht, en een raadpleging van consumenten. ,,Zo komen we te weten wat ondernemers en consumenten willen."

Volgens Witteveen moeten de onderzoeksresultaten leiden tot een gedegen rapport waarin actiepunten staan die ten goede komen aan het winkelklimaat in Boxtel. En dan doelt de voorzitter van de Ondernemersvereniging Boxtel niet alleen op het centrum, maar ook op de winkelcentra Selissen en Oosterhof, alsmede Liempde. ,,Belangrijk voor de ondernemers is dat de klant altijd bovenaan staat. De uitkomsten van het onderzoek onder consumenten bieden straks houvast om mee aan de slag te gaan." Dat zegt ook burgemeester Van Beers, die verantwoordelijk is voor het economisch beleid in Boxtel. ,,De studies bieden handvatten om de juiste instrumenten te ontwikkelen waarmee we voor ondernemend Boxtel de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen."
19 maart

Print deze pagina

Terug