GEEN AKKOORD OVER HERINRICHTING VISVIJVER

Buurt en visclub wijzen plan voor Vorsenpoel af

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als de oevers van de Vorsenpoel worden beplant met rietkragen, vrezen de omwonenden hun weidse uitzicht te verliezen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De omwonenden van de Vorsenpoel hebben in meerderheid afwijzend gereageerd op het aangepaste herinrichtingsvoorstel voor de visvijver. Ook het bestuur van hengelsportvereniging Ons Genoegen, die de plas pacht van de gemeente Boxtel, ziet niets in de aanplant van riet en drijvende waterplanten.

Vorig jaar oktober presenteerde de gemeente met Waterschap De Dommel een voorstel om de visvijver in Boxtel-Oost te verfraaien. Gelijk met het plan Dommel door Boxtel zou achterstallig onderhoud van de Vorsenpoel worden aangepakt. Er wordt gedacht aan de aanplant van riet en drijvende waterplanten alsmede het vervangen van de bestaande beschoeiing door een aflopend talud. Door deze maatregelen zou de vijver een meer natuurlijke uitstraling moeten krijgen, die bovendien aantrekkelijker wordt voor flora en fauna.

De omwonenden reageerden direct afwijzend. Zij vrezen dat door de geplande rietzomen het vrije uitzicht op het water wordt ontnomen. Ook de sportvissers stemden niet in met de gemaakte tekeningen omdat daarop het aantal visplekken drastisch werd beperkt.

Met een motie droeg de gemeenteraad het college van B. en W. op om met een alternatief plan te komen dat wl op de instemming van de buurt en de visclub kan rekenen. Drie varianten werden eind januari met vertegenwoordigers van de buurt en Ons Genoegen besproken, maar ook die gaven nog te weinig houvast om ermee in te stemmen, zo meldde woordvoerder Pedro de Gruijter namens de omwonenden deze week.

'ONAANVAARDBAAR'
Ingenieurs van adviesbureau Arcadis gingen in opdracht van de gemeente aan de slag om de wensen van de buurt en de visvereniging uit te werken. Het aangepaste ontwerp werd medio februari toegezonden, maar inmiddels is duidelijk dat ook dit voorstel wordt verworpen. Voorzitter Wim van de Ven van 'Ons Genoegen' noemt het plan 'volstrekt onaanvaardbaar': ,,Ons bestuur heeft dit plan opnieuw unaniem naar de prullenmand verwezen."

Buurtbewoner De Gruijter heeft het plan naar alle 43 omwonenden gestuurd die in oktober de petitie ondertekenden tegen het eerste plan: ,,Slechts zes gezinnen kunnen zich voluit vinden in het laatste ontwerp. De anderen hebben allemaal in meer of mindere mate bezwaren tegen het plan. Weliswaar is de geplande rietaanplant nu verdeeld over meer verschillende kleine plekjes, maar in totaal is het niet minder geworden. Bovendien blijven we huiverig voor het onderhoud. Riet woekert enorm en ondanks de toezeggingen van de gemeente dat dit in toom gehouden zal worden, twijfelen we daar enorm aan."

DRAINAGE
Het vrije uitzicht dat de omwonenden vanuit hun tuin en huiskamer op de stadsvijver hebben, willen ze graag in stand houden. ,,Alle omwonenden hebben de inrichting van hun tuin daarop aangepast, ten koste van de privacy. Als hen het uitzicht wordt ontnomen, zullen velen ervoor kiezen om hun achtertuin dicht te planten en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn van de gemeente. De sociale controle is dan helemaal van de baan", aldus De Gruijter.

Ook vrezen de omwonenden voor wateroverlast door de herinrichting. ,,De drainage onder onze woningen watert volgens de architect op twee punten af in de Vorsenpoel. Door de oevers meer glooiend te maken, bestaat het risico dat deze afwatering dichtslibt, met alle gevolgen van dien", stelt de buurtbewoner. Met de plannen die nu op tafel liggen, kiest de buurt er in meerderheid voor om de bestaande situatie te handhaven. ,,Wat meer onderhoud van het groen erom heen is evenwel gewenst", aldus De Gruijter. ,,Evenals herstel van de beschoeiing die op diverse plekken is vergaan", vult voorzitter Van de Ven namens de sportvissers aan.

MOTIE
In een gezamenlijke brief aan het gemeentebestuur en het waterschap hebben de visvereniging en de omwonenden deze week hun afkeuring over het plan kenbaar gemaakt.

De raadsfractie van Boxtels Belang heeft al aangegeven vragen te stellen in de commissie Ruimtelijke Zaken, begin april. De Democratische Partij Boxtel-Liempde vraagt zich bij monde van fractievoorzitter Willie van de Langenberg af wat het belang is van de veranderingen die de gemeente wil. Ook wil hij weten of wethouder Ger van den Oetelaar de motie om samen met de omwonenden en de visclub tot een aanvaardbaar alternatief te komen onverkort wil handhaven.

Van den Oetelaar wilde deze week nog niet inhoudelijk reageren op de afwijzing en zei eerst in overleg te willen treden met het waterschap. Wel gaf hij aan voor een dilemma te staan. ,,Het wordt ons wel moeilijk gemaakt. Enerzijds wil de gemeenteraad dat we het plan Dommel door Boxtel ter hand nemen. Anderzijds moeten we overeenstemming bereiken met de omwonenden en de visclub."
19 maart

Print deze pagina

Terug