SCHRIJVER JAN SIEBELINK TREKT VOLLE BIBLIOTHEEK

'Ik heb gewoon een mooi boek
willen schrijven'

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Docent Nederlands Lucas Meijsen van het Jacob-Roelandslyceum interviewt auteur Jan Siebelink in de bibliotheek. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARC CLEUTJENS

,,Niemand kan belangstelling hebben voor dat boek van mij." Met die gedachte schreef Jan Siebelink (Velp, 1938) vier jaar geleden Knielen op een bed violen. Waar hij gerekend had op louter belangstelling van trouwe fans, werd het een sterk autobiografische sleutelroman die meer dan 500.000 keer werd verkocht. Siebelink was dinsdag in de Boxtelse bibliotheek ter gelegenheid van de 74e Boekenweek en gunde de 120 bezoekers een kijkje achter de schermen van de kwekerij van Hans en Margje, de hoofdpersonen in het boek. ,,Dat zijn natuurlijk mijn ouders... Maar eigenlijk ook weer niet."

Natuurlijk ging het in de bomvolle leeszaal aan de Burgakker over zijn nieuwste roman Suezkade, die zich afspeelt in een onderwijsomgeving in Den Haag. En zijn debuut Nachtschade, een bundel die verscheen in 1975, werd vanzelfsprekend ook besproken omdat het verhaal 'Witte chrysanten' in dat boek aan de basis heeft gestaan van Knielen op een bed violen. Maar telkens weer kwam Siebelink, al dan niet gedwongen door interviewer Lucas Meijsen of vragen vanuit het publiek, terug bij de bestseller die zoveel heeft losgemaakt.

Siebelink kent alle vragen inmiddels over het boek dat een weerspiegeling is van zijn eigen leven op een bloemenkwekerij in de omgeving van Arnhem, waar het gezinsleven wordt ontwricht door de vaderfiguur die in de ban raakt van een groep rond een predikant. Hij trekt al bijna vier jaar door het land om telkens weer over het leven op de kwekerij in Velp te vertellen. Af en toe dreigden zijn antwoorden op de vragen van Meijsen wat plichtmatig te worden.

Maar het bleef boeiend om te horen hoe de auteur, die met het boek de AKO-literatuurprijs won, heeft geschaafd en gestreept totdat het verhaal overbleef dat uiteindelijk is gedrukt. ,,Heel veel is weggelaten opdat het drama voelbaar wordt, om te laten zien hoe eenzaam deze mensen zijn geweest en hoe ze langs elkaar hebben geleefd." Jammer genoeg vroeg interviewer Meijsen, een jonge docent Nederlands van het Jacob-Roelandslyceum, te weinig over het schrijversambacht dat Siebelink zo meesterlijk beheerst. Zo bleef voor het publiek verborgen hoe hij te werk gaat en waar hij zich door laat inspireren.

TRAGIEK
Siebelink onthulde in Boxtel dat alle boeken en verhalen die hij tot het verschijnen van Knielen op een bed violen had geschreven 'achteraf gezien aanzetten zijn geweest om iets over dat gezinsleven van vroeger te vertellen'. ,,Tot dat moment heb ik kennelijk niet de juiste woorden gevonden om de tragiek van het gezin te vertellen", aldus Siebelink. De auteur gaf aan dat de essentie van de bestseller al terug te vinden is in 'Witte chrysanten'. Met frisse tegenzin - 'ik lees niet graag voor uit eigen werk' - droeg hij een stukje voor om de raakvlakken met Knielen op een bed violen te laten horen.

'Witte chrysanten' was volgens Siebelink het eerste publicabele verhaal dat hij ooit schreef. En de eerste roman Een lust voor het oog bevat de thematiek die terugkeert in het recent verschenen Suezkade, een boek over de fatale liefde tussen een leraar en een leerlinge. Daarover zei Siebelink: ,,Ik had zo gehoopt dat het boek goed zou aflopen, maar het zat er niet in." Tijdens de vragenronde maakte hij duidelijk wars te zijn van alle moderniseringen in het hedendaagse onderwijs. De oud-leraar Frans stelde stekelig dat scholen bestaan voor leerlingen en leraren; 'voor de rest hoort er niemand thuis'. ,,Door de komst van al die managers is de leraar een soort loser geworden." En: ,,Bij elk functioneringsgesprek scoorde ik steevast een vijf."

Maar telkens weer kwam Knielen op een bed violen terug in de schijnwerpers. Siebelink vertelde hoe andere predikers zijn boek hebben verketterd en hoe de moeder van de bekende recensent Jaap Goedegebuure in Tholen het boek 'liever niet onder haar dak wenste te hebben'. ,,Ik heb altijd gedacht dat er niemand zou kunnen zijn die belangstelling voor dit boek zou kunnen hebben", hield Siebelink de volle zaal in de Boxtelse bibliotheek voor. ,,Ik heb alleen een mooi en spannend boek willen schrijven. Nu is het een bestseller geworden en hoor ik verhalen dat het wordt voorgelezen aan mensen die doodgaan en dat mensen doodgaan met dit boek in hun handen. Kennelijk raakt dit boek een zenuw van ons allemaal."

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jan Siebelink signeert boeken in de Boxtelse bibliotheek. (Foto: Gerard Schalkx).
19 maart

Print deze pagina

Terug