VOETBALCLUB KIEST VOOR ESSCHE HEIKE

ODC laat hoop op Renbaan varen

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In sportpark Molenwijk wordt met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat kantine De Boemerang zo goed mogelijk te gebruiken is. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Voetbalclub ODC ziet verplaatsing van de huidige twee accommodaties naar de Renbaan niet langer zitten. De negatieve uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de voorgenomen verhuizing heeft het bestuur en de kaderleden alle moed ontnomen om op de ingeslagen weg door te gaan. Het gemeentebestuur heeft woensdag 18 maart steun toegezegd om een alternatief op het Essche Heike te ontwikkelen.

Vorige week heeft het hoofdbestuur van ODC overleg gevoerd met vertegenwoordigingen van alle afdelingen van de voetbalclub. In die kaderbijeenkomst zijn vier opties besproken, meldt voorzitter Ton Jonkers. ,,Doorgaan met verplaatsing naar de Renbaan krijgen we niet langer uitgelegd aan onze leden. Wat ons betreft staken we de inspanningen om op die locatie een nieuw sportpark te realiseren. We willen nog afwachten wat de gemeente van plan is, maar voor ons hoeft het niet meer", vertelt Jonkers.

Ook samenwerking met de andere lokale voetbalclub, RKSV Boxtel, is tijdens het kaderoverleg aan de orde geweest. ,,Er is vrijblijvend gesproken over een eventuele verplaatsing naar het terrein van Ducks. Door een intensieve samenwerking aan te gaan met onze zustervereniging Boxtel zou het wellicht mogelijk zijn om in sportpark Munsel gehuisvest te worden. Maar die optie hebben we al gauw verlaten. De contacten met RKSV Boxtel zijn goed, maar hele nauwe contacten aangaan, zien we eigenlijk toch niet zo zitten. Beide clubs hebben nu eenmaal hun eigen identiteit en het is goed om die te behouden. Bovendien is het een niet echt realistische optie. Als het dat wel zou zijn, was die natuurlijk ook al lang eerder besproken", aldus Jonkers.

FASEGEWIJS
De ODC-bestuurders hebben na hun beraad twee opties overgehouden: de huidige gescheiden accommodaties in de sportparken Molenwijk en Wagenaars handhaven of de clubgebouwen en terreinen concentreren aan het Essche Heike. Uiteindelijk is gekozen voor een tussenweg, zo lijkt het.

,,Uit de bespreking is naar voren gekomen dat de jeugd prioriteit moet krijgen. We zetten daarom in op de fasegewijze aanleg van een nieuwe accommodatie op het Essche Heike. We spelen al jaren met het idee om een voetbalacademie op te richten en faciliteiten als buitenschoolse opvang te realiseren. Daarmee willen we in sportpark Wagenaars (Essche Heike) snel aan de slag. Komende zomer zouden we al kunnen begin met de aanleg van kunstgrasvelden", blikt ODC-voorzitter Jonkers vooruit.

Pas als alle voorzieningen voor de jeugdafdeling op het Essche Heike tiptop in orde zijn, kan gesproken worden over een eventuele verhuizing van de senioren en veteranen, zo heeft het kaderoverleg bepaald. Jonkers: ,,De accommodatie aan de Platanenlaan is fysiek nog aanvaardbaar. Na de brand van februari zijn deze week noodvoorzieningen aangebracht waardoor kantine De Boemerang weer bruikbaar is."

Het ODC-bestuur is in overleg met de brandverzekering en de gemeente om bij De Boemerang noodunits te plaatsen waarin spelers zich kunnen verkleden en douchen. Want de volwassen voetballers zullen de komende jaren nog even op deze locatie zijn aangewezen, stelt Jonkers. De noodlokalen hoopt ODC begin mei in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd is het behelpen met de twee kleed- en doucheruimten onder de hoofdtribune. Van nieuwbouw in sportpark Molenwijk zal geen sprake zijn, meldt de preses van de tricolores.

Vrijdag 3 april mogen de leden van voetbalclub ODC zich uitspreken over de ontwikkelingen ten aanzien van hun accommodatie tijdens een extra ledenvergadering.

'SNEL EN ZEKER'
Wethouder Anton van Aert (Sportzaken) laat weten dat de gemeenteraad begin april in commissieverband zal spreken over de uitspraak van Raad van State en de gevolgen die deze heeft voor ODC. ,,We laten ons momenteel zowel intern als extern adviseren over de vraag hoe we de voetbalclub zo snel mogelijk en zo zeker mogelijk aan een goede oplossing van het accommodatieprobleem kunnen helpen ", meldt de wethouder.

,,Daarbij staan alle opties open en we houden zeker niet koste wat kost vast aan de Renbaan, zoals sommigen suggereren", wijst Van Aert naar de kritiek die met name vanuit oppositiepartijen vorige week werd geleverd. Volgens de wethouder is het zaak om te bezien of eventuele alternatieven al dan niet tot nieuwe langdurige procedures leiden.

Nadat het bestuur van ODC vorige week al sprak met wethouder Van Aert, is er gisteravond, woensdag 18 maart opnieuw overleg geweest in het gemeentehuis. Daarbij schoven ook de wethouders Ger van den Oetelaar (Ruimtelijke Ordening) en Wim van Erp (FinanciŽn) aan. Voorzitter Jonkers heeft een goed gevoel overgehouden aan dit gesprek, meldde hij na afloop.

,,Ik proef dat de wethouders kunnen leven met onze voorkeur om nu te kiezen voor Essche Heike. Sterker nog, er zijn al ambtenaren aan het werk gezet om de eerste fase in gang te zetten. Het is niet uitgesloten dat ook deze plannen op weerstand van belanghebbenden zullen stuiten, maar we hebben het idee dat we voor een nieuw sportpark op het Essche Heike de handen eerder op elkaar krijgen dan voor de Renbaan. Het kompas van ODC en het gemeentebestuur wijst in dezelfde richting: Essche Heike", aldus Jonkers.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voetbalclub ODC hoopt begin mei noodunits voor douche- en kleedruimten te kunnen plaatsen bij kantine De Boemerang in sportpark Molenwijk. (Foto: Albert Stolwijk).
19 maart

Print deze pagina

Terug