GEMEENTE EN SINT-JOSEPH BETALEN MEE AAN HERSTEL

Magere Josje weer snel bij de tijd

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nog dit voorjaar moet het uurwerk van klokkentoren Magere Josje in de wijk Selissenwal weer bij de tijd zijn. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Met een subsidie van 20.000 euro van de gemeente Boxtel en een bijdrage van 10.000 euro van Woonstichting Sint-Joseph is het herstel van de klok van Magere Josje gegarandeerd. De bewoners van appartementencomplex Banier, eigenaar van de klokkentoren, hebben besloten een spaarpot te vormen voor het onderhoud op lange termijn en vormen een vriendenclub voor Magere Josje.

Dankzij de financiële steun van de gemeente en de woonstichting kan op korte termijn de sinds juni 2008 stilstaande klok van de voormalige Maria Reginakerk weer gaan lopen. Dat laat secretaris Fred Jobsis van de vereniging van eigenaren (VVE) van Banier weten.

De bewoners van Banier zijn allemaal voor een deel juridisch eigenaar van de ranke klokkentoren. Onderhoudskosten komen in eerste instantie dus voor hun rekening. Omdat het appartementencomplex pas enkele jaren geleden werd betrokken en de VVE onvoldoende reserves heeft kunnen opbouwen voor dit onderhoud, leek de toekomst van het uurwerk in de beeldbepalende toren ongewis. In een onderhoud met de gemeente en Sint-Joseph stelde de VVE dat de bewoners weliswaar eigenaar zijn, maar dat de toren méér is dan alleen een onderdeel van Banier. ,,Het is een kenmerk van Selissenwal en een herkenningspunt voor bezoekers van de wijk."

VRIENDENCLUB
In de gesprekken die de VVE met burgemeester Frank van Beers, wijkwethouder Ger Wouters en ook directeur-bestuurder Rob Dekker van Sint-Joseph voerde, bleek dat ook zij van mening zijn dat de toren beeldbepalend voor de hele wijk is. En zij toonden zich bereid met geld over de brug te komen om het herstel van het uurwerk en het interieur van de klokkentoren te betalen. Sint-Joseph bood bovendien aan de VVE kosteloos te ondersteunen bij het onderhoud en beheer van de toren en VVE-secretaris Jobsis zegt graag gebruik te maken van de expertise van de medewerkers van de woonstichting.

Jobsis verwacht dat het uurwerk van Magere Josje nog dit voorjaar weer de juiste tijd aan zal geven en dat ook de bronzen luidklok weer te horen zal zijn. ,,Maar voor de lange termijn is er meer geld nodig. Dit komt voor een deel van de bewoners zelf. Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering is besloten dat de maandelijkse servicekosten niet omlaag gaan maar dat we een spaarpot gaan maken voor de toren. Ook de inkomsten van de op de toren geplaatste antenne zullen in die spaarpot gaan."

Maar Jobsis zegt dat het dure tijden zijn en ook de inkomsten zijn onvoldoende om alles wat nodig is in de komende jaren te verwezenlijken. Daarom heeft de VVE Banier een commissie in het leven geroepen die zich gaat bezig houden met het verwerven van fondsen. Deze commissie heeft de naam 'Vrienden van Magere Josje' gekregen.

ONDERHOUDSFONDS
Iedereen die de toren een warm hart toedraagt en daadwerkelijk wil helpen met het werven van fondsen kan zich daarvoor aanmelden voor de commissie. Buurtbewoners die het herstel van de klok en de toren willen steunen kunnen hun bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer. De bijeen gebrachte gelden worden beheerd door ingenieurbureau Ibotec te Boxtel, dat ook het onderhoud en beheer van het appartementencomplex verzorgt.

,,Omdat de toren duidelijk een buurtfunctie heeft, hopen wij dat buurtbewoners die niet in Banier wonen ons financieel of op een andere manier willen helpen. Het gaat niet alleen om het laten lopen van de klok en het slaan op elk heel en half uur. Het gaat om het behoud van de hele toren. Als het binnenwerk niet goed onderhouden wordt, zal het gevaar opleveren voor de mensen die voor werkzaamheden in de toren moeten zijn. Daarmee bestaat de kans dat de toren in verval raakt en dat willen wij als bewoners van de Banier maar vooral als medebewoners van de wijk Selissen voorkomen", aldus secretaris Jobsis.

Nu er geld beschikbaar is kan er volgens Jobsis begonnen worden met het maken van een plan van aanpak. Eerst wordt de roestige klokkenstoel opgeknapt waarin de zware bronzen luidklok hangt. Daarna wordt het uurwerk gereviseerd en worden wijzers en wijzerplaten opgeknapt. ,,Als alles meezit zal Magere Josje over een maand of drie weer de tijd kunnen aangeven. Dat heeft de hoogste prioriteit, daarna komen de andere zaken binnenin de toren aan bod", meldt Jobsis. Daarbij dienen de houten verdiepingsvloeren in de klokkentoren en de leuningen van de wenteltrap gerenoveerd te worden.

Wie het herstel van de klokkentoren Magere Josje financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op rekeningnummer 56.55.36.117 ten name van Ibotec te Boxtel onder vermelding van 'Fonds toren en klok Banier'.
12 maart

Print deze pagina

Terug