BEZWAARMAKERS BLIJ MET UITSPRAAK RAAD VAN STATE

'ODC beste af op Essche Heike'

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Impressie van de nieuwe hoofdtribune met clubgebouwen die ODC aan de Renbaan wil laten bouwen. (Illustratie: Jeroen Weijers, VOW Architecten Tilburg).

DOOR HENK VAN WEERT

Vanuit Zuid-Afrika reageerde Gerard Hexspoor, een van de bezwaarmakers tegen het plan om ODC te verplaatsen naar de Renbaan, verheugd op de uitspraak van de Raad van State. ,,Ik hoop dat de voetbalclub ervoor kiest om haar accommodatie samen te voegen aan het Essche Heike. Daar is geen bestemmingsplanwijziging voor nodig en kan men meteen aan de slag. Het biedt tal van voordelen; kinderen hoeven niet over het spoor om een potje te voetballen."

Hexspoor werd gisterochtend telefonisch bijgepraat over de uitspraak van de Raad van State door zijn advocaat Kim Albert van Bogaerts & Groenen. Na afloop van dat gesprek zei de Boxtelaar 'ontzettend blij' te zijn: ,,Niet alleen voor ons zelf, want onze bezwaren zijn niet louter ingegeven door eigenbelang. Dit verhuisplan voor ODC is gewoon heel slecht."

LANGSPIER
Woonachtig aan de Esschebaan krijgt Hexspoor het nieuwe sportpark in zijn 'achtertuin' als het bestaande plan doorgang zou vinden. Samen met onder meer de ZLTO en enkele andere buurtbewoners heeft hij zich de voorbije jaren met hand en tand verzet tegen de komst van het sportcomplex. Steeds heeft hij geroepen dat het Essche Heike, waar nu een van de twee voetbalcomplexen ligt, een veel beter alternatief is voor een nieuw sportpark.

En mocht deze locatie onvoldoende ruimte bieden voor alle voetbalvelden, dan zou in de ogen van Hexspoor ook het aangrenzende paardensportcomplex aan de Molenwijkseweg daarvoor kunnen worden geannexeerd. ,,De ruiters en menners zijn van harte welkom om in onze buurt een alternatief onderkomen te realiseren", herhaalde Hexspoor zijn eerdere uitnodiging aan de paardensportverenigingen die in manege De Langspier hun thuis hebben.

De bezwaarmaker zegt dat hij zich al ruim vijf jaar een roepende in de woestijn voelt. ,,Voor de voetbalclub is het zo jammer dat niemand luistert of wil luisteren. Het kan allemaal zo eenvoudig. Wij willen ODC helemaal niet dwarsbomen. Integendeel zelfs, mijn eigen zoon voetbalt er. Maar nogmaals: dit is gewoon een ontzettend slecht plan. Ik hoop dat iedereen dat nu inziet en ben benieuwd wat ODC en de gemeente nu gaan doen. En vooral ook hoe de gemeenteraad reageert. De druk van de voetbalclub om nu eindelijk tot concrete oplossingen te komen zal beslist en terecht worden opgevoerd."

RECHTSZEKERHEID
Hexspoors advocaat Albert is van mening dat de gemeente had kunnen voorzien dat het verhuisplan voor ODC vanwege procedurefouten zou worden afgewezen. ,,De ter inzage legging van de stukken is niet goed verlopen. En dat is nou juist iets waar de Raad van State altijd heel kritisch naar kijkt. Inhoudelijk heeft de Raad van State nog niet eens naar de verhuizing gekeken. Daar is men niet aan toegekomen vanwege de fouten bij de ter inzage legging. Daardoor is het rechtzekerheidsbeginsel aangetast."

Albert benadrukt dat de Raad van State in het beoordeelde bestemmingsplan goedkeuring onthoudt aan sportdoeleinden aan de Renbaan. ,,En dat alles omdat onvoldoende in kaart is gebracht hoe de regulering in het toekomstige sportpark plaatsvindt. Want je weet dat er naast sport ook andere manifestaties zoals muziekevenementen georganiseerd zullen gaan worden. Hoe daarmee wordt omgegaan is echter volstrekt onduidelijk."

WORST VOORGEHOUDEN
Fractievoorzitter Wim van der Zanden is met zijn oppositiepartij Balans de enige in de gemeenteraad die al jaren aangeeft dat ODC moet kiezen voor het Essche Heike, zoals ook Hexspoor propageert. ,,De voetbalclub wordt al jaren een worst voorgehouden. Onze partij heeft steeds gepleit voor de oplossing die het snelst is te realiseren voor ODC en dat is een nieuw sportpark op het Essche Heike. De voetbalclub doet er goed aan om samen met het college van B. en W. in overleg te treden met de ruitersport. In mijn ogen ligt de bal nu bij ODC."

Wethouder Ger van den Oetelaar (Ruimtelijke Ordening) vindt dat Hexspoor de zaken te simpel voorstelt. ,,Als we de manege verplaatsen moet daarvoor ook weer een bestemmingsplanwijziging voor plaatsvinden. Meneer Hexspoor kan wel een uitnodigend gebaar naar de ruitersport maken, maar hoe denken zijn buren daarover?"
5 maart

Print deze pagina

Terug