STREEP DOOR SPORTPARK AAN RENBAAN

Raad van State veegt ODC-plan van tafel

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: April 2001: de Boxtelse politiek brengt een werkbezoek aan het sportcomplex van ODC aan het Essche Heike en is onthutst door de gebrekkige omstandigheden van de accommodatie. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR HENK VAN WEERT

ODC is terug bij af. Dat vindt het bestuur van de Boxtelse voetbalvereniging dat zo graag een nieuw sportpark aan de Renbaan wil realiseren. De Raad van State vernietigde gisteren het besluit waarmee de provincie eerder goedkeuring verleende aan de verhuizing naar Boxtel-West. Hoe het verder moet? ,,Alle opties zijn weer open", zegt voorzitter Ton Jonkers van de voetbalclub.

ODC-preses Jonkers reageerde gisteren teleurgesteld op het nieuws uit Den Haag. En vice-voorzitter Kees Bekers niet minder. Hij was in 1997 de gangmaker om de huidige twee complexen van de voetbalclub in te ruilen voor één accommodatie en coördineert als projectleider de voorbereidingen voor een nieuw sportpark. Door vernietiging van een deel van het bestemmingsplan Buitengebied 2006 lijkt de vestiging van een nieuw sportcomplex aan de Renbaan verder weg dan ooit.

Tijdens de inspraakprocedure heeft de gemeente verzuimd alle onderzoeksrapporten ter inzage te leggen. Bovendien is in het bestemmingsplan onvoldoende aangegeven wat in het toekomstige sportpark allemaal wel en niet is toegestaan. Dit is voor de Raad van State reden om de bezwaren tegen het sportpark niet inhoudelijk te beoordelen en al op voorhand goedkeuring te onthouden.

BEZINNEN
De voor ODC negatieve uitspraak is voor het bestuur van de voetbalclub reden om zich te bezinnen en met een schone lei een nieuwe start te maken. ,,We zijn twaalf jaar terug in de tijd geworpen, maar hebben wel een hoop geleerd in die periode", zegt Bekers.

Hij vindt het zuur dat dit komt door procedurefouten. ,,Als ons plan op basis van inhoudelijke argumenten was afgewezen, was de teleurstelling minder groot geweest. Maar we zitten niet in zak en as", stelt Bekers. Voorzitter Jonkers knikt instemmend: ,,We hadden ons 'gewapend' en wisten na de zitting van de Raad van State vorig jaar oktober al dat onze kansen fifty-fifty zouden zijn."

De komende weken gaat het bestuur van de voetbalclub met de gemeente overleggen hoe verder te gaan. Over zes weken wordt een ledenvergadering belegd waarin uit de doeken gedaan wordt welke richting men uit wil. ,,En daarbij zijn wat ons betreft alle opties open", benadrukt Jonkers. Verhuizing naar de Renbaan is voor hem dan ook nog niet op voorhand een niet te verwezenlijken droom geworden.

Maar het is ook niet uitgesloten dat ODC ervoor kiest gehuisvest te blijven op de huidige twee complexen aan het Essche Heike en de Platanenlaan en die vervolgens flink te renoveren. Net zo min als het Essche Heike uit beeld is om daar één nieuw sportpark te realiseren. ,,En mogelijk dienen zich nog andere mogelijkheden aan. Wie zal het zeggen?", merkt Jonkers op.

REPARATIE MOGELIJK
De wethouders Anton van Aert (Sportzaken) en Ger van den Oetelaar (Ruimtelijke Ordening) denken dat de fouten die door de Raad van State zijn geconstateerd te repareren zijn. ,,Het is jammer voor ODC. We kunnen nu niet meteen verder met de realisatie van een nieuw sportpark. Zeker na de brand begin februari is de nood hoog. De komende weken treden we in overleg met de voetbalclub om te bezien welke oplossing het snelst soelaas biedt voor ODC", aldus wethouder Van Aert.

Hij is het overigens niet eens met de mening van Jonkers en Bekers dat de voetbalclub twaalf jaar terug is geworpen. ,,Het licht staat gelukkig niet op rood en helaas niet op groen. Zeg maar dat we oranje licht hebben; het kan nog alle kanten op." Daarmee interpreteert de wethouder overigens zijn metafoor wel erg vrij. In de verkeerswet staat dat je bij oranje licht moet stoppen…

Zijn collega Van den Oetelaar respecteert de uitspraak van de Raad van State, maar constateert dat eerder ook nooit alle aanvullende onderzoeken ter inzage zijn gelegd bij soortgelijke procedures. ,,Alles wat in Den Haag nu te berde is gebracht is oplosbaar. Hoe? Dat willen we graag bespreken samen met ODC."

In de papieren editie van Brabants Centrum: 'ODC beste af op Essche Heike' en 'Verhuizing ODC: twaalf jaar bakkeleien'. Ook het commentaar is aan dit onderwerp gewijd.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Carnaval 2006: prins Gijsberto van Eendengat en toenmalige burgemeester Jan van Homelen (met spade) plaatsen in een akker aan de Renbaan de eerste graszode voor het toekomstige sportpark van ODC. Rechts voorzitter Ton Jonkers van de Boxtelse voetbalclub. (Archieffoto Brabants Centrum).
5 maart

Print deze pagina

Terug