VVD HAAREN: 'NIET MAUWEN, MAAR BOUWEN'

Voorschot op discussie over Venakkers in gemeenteraad

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De fracties in de Haarense gemeenteraad hebben donderdag 19 februari tijdens de vergadering van de raadscommissie een voorschot genomen op de discussie over de bouwlocatie 'Venakkers fase 4' op 5 maart in de gemeenteraad. Het Essche raadslid Peter den Ouden van oppositiepartij Samenwerking '95 pleitte ervoor om grond die in het bezit is van de gemeente te bestemmen voor woningen voor de doelgroepen senioren en starters, dit tot ergernis van de VVD-Fractie.

Het college van B. en W. in Haaren heeft laten weten weinig heil te zien in het alternatieve plan van de fractie van Samenwerking '95 om op de bouwlocatie 'Venakkers fase 4' in Esch twee keer zoveel woningen te bouwen dan door de gemeente voorgesteld werd. Als het plan van de enige oppositiepartij op donderdag 5 maart in de gemeenteraad aangenomen wordt, betekent dit onder meer een vertraging van minimaal een jaar en extra plankosten.

Het woningbouwplan Venakkers van de gemeente bestaat onder meer uit vier woningen voor senioren, vier halfvrijstaande en twee vrijstaande woningen. Naast zes kavels aan Het Kruys, vier aan de zuidzijde en twee aan de noordzijde, gaat het uitwerkingsplan uit van acht woningen. De raadsfractie van oppositiepartij Samenwerking’95, waarvan Esschenaar Den Ouden deel uitmaakt, diende tijdens de vergadering in december een motie in om op de locatie Venakkers meer woningen te realiseren en deze te benutten voor de doelgroepen starters en senioren. Het plan van Samenwerking '95 bestaat uit minimaal zes seniorenwoningen en minimaal tien starterswoningen.

DEBAT
Den Ouden zette donderdag de toon aan het begin van het debat over het raadsvoorstel. ,,Wat doen we met de schaarse grond die we hebben? Willen we bouwen voor starters en senioren of niet?" VVD'er Wil van Pinxteren liet daarop een heel ander, maar duidelijk geluid horen. ,,Kennelijk is de heer Den Ouden vergeten dat wij in Haaren een grote bouwachterstand hebben opgelopen. Weet u nog wat we met elkaar afgesproken hebben: 'niet mauwen, maar bouwen'. Laten we alsjeblieft niet weer zo gaan twijfelen."

Den Ouden gaf nogmaals aan dat de locaties die de gemeente in handen heeft zoveel mogelijk ingezet zouden moeten worden voor de 'belangrijke' doelgroepen starters en senioren. Jos Barends (Progressief '96) stelde tijdens het debat dat de huidige economische crisis voor een 'wezenlijk andere situatie' heeft gezorgd en dat het verstandig is om nog eens te kijken naar de woningbouwplannen van de gemeente. ,,Over welke instrumenten beschikken we om bij te sturen?", wilde Barends weten van het college van B. en W.

VVD-fractievoorzitter Ton van de Ven vroeg zich op zijn beurt af of de fracties Samenwerking '95 en Progressief '96 met hun opmerkingen het Masterplan Woningbouw, waartoe alle partijen in 2007 unaniem hebben besloten, ter discussie stelden, ,,Twee partijen zijn hier aan het terugkrabbelen op een manier waarvan ik zeg: tsjonge, tsjonge, tsjonge..."

NIET OVERHAAST
Wethouder Jan Brenninkmeijer reageerde door te zeggen dat het niet verstandig is om overhaaste beslissingen te gaan nemen. ,,We praten nu over een bestemmingsplan dat allang door de gemeenteraad is goedgekeurd en dat in lijn is met wat eerder door de raad is vastgesteld. Wellicht dat we bij de behandeling van volgende voorstellen flexibeler kunnen zijn en de uitvoering van andere bestemmingsplannen kunnen temporiseren, maar het lijkt me nu verstandiger ons te richten op het voorliggende plan", aldus Brenninkmeijer.

,,Deze discussie kunnen we beter op een later moment voeren tijdens de behandeling van de woonvisie die we nog voor de zomer op de agenda willen zetten. Dan kunnen we praten over zaken als de type woningen, de verdeling en het tempo."
26 februari

Print deze pagina

Terug