VIERDE GENERATIE AAN HET ROER BIJ DRUKKERIJ TIELEN

'Onderscheidend vermogen is
onze kracht'

DOOR MARC CLEUTJENS

Na overgrootvader Pieter, grootvader Jan en vader Pieter is Jasper Tielen sinds deze week de vierde telg van de Boxtelse familie die de scepter zwaait over Drukkerij Tielen. In het fraaie pand aan de Staarten, dat in 2004 de Welstandsprijs won, neemt Jasper (32) als directeur-eigenaar de taken over van vader Pieter (60), die tot begin 2010 als adviseur aan het familiebedrijf blijft verbonden. ,,Ook al leven we in het digitale tijdperk, er blijft altijd behoefte aan drukwerk met aandacht."

Met een opvallende kaart heeft Drukkerij Tielen haar relaties vorige week bericht over de wisseling van de wacht. Onder het motto 'Nieuw gezicht, vertrouwde aandacht' is een compositiefoto verspreid die laat zien dat het slechts een kleine stap is van Pieter naar Jasper Tielen. De kaart is ook een knipoog naar de eerder met veel succes ontworpen Tielenkalender, die verschillende keren werd bekroond in de grafische wereld.

,,Jasper heeft de kaart ontworpen, net als de Tielenkalender", vertelt Pieter daags na zijn zestigste verjaardag. ,,Natuurlijk wisten veel van onze relaties al dat deze stap eraan zat te komen. Jasper werkt immers al sinds maart 2004 in ons bedrijf. Maar de boodschap werkt verhelderend en we hebben al leuke reacties gehad."

Nu Jasper de directietaken over gaat nemen, zou dat gevolgen kunnen hebben voor zijn creatieve bijdragen binnen Drukkerij Tielen? ,,Nee hoor, voor het creatieve proces moet je altijd tijd vrijmaken", zegt de kersverse directeur-eigenaar. ,,Creativiteit biedt ons gelegenheid om onderscheidend te zijn en met onze 28 medewerkers doen we dat vol overgave." De directiewisseling bij Tielen zal gepaard gaan met een verandering van de huisstijl, die ook door de Tielens zelf is uitgedokterd. Maar ook dat mag geen verrassing zijn...

UITDAGEND
Met drie voorgangers op de directiestoel lijkt het een logische stap voor Jasper om in de voetsporen van zijn vader te treden. Toch was het niet vanzelfsprekend om de drukkerij over te nemen. ,,Tot mijn twintigste had ik niet het idee dat dit op mijn pad zou komen", vertelt Jasper, die bedrijfskunde studeerde. Uiteindelijk koos hij toch voor het grafische vak en werkte hij, als voorbereiding op zijn toekomstige rol binnen het familiebedrijf, vijf jaar bij een drukkerij in Eindhoven waar louter verpakkingen worden vervaardigd.

,,Daar bekleedde ik verschillende functies en leerde ik een grafische organisatie kennen", blikt hij terug. Via extra mbo- en hbo-studies maakte hij kennis met het grafisch management en eind 2003 werd een belangrijke knoop doorgehakt. ,,Na mijn overstap naar Drukkerij Tielen ging er iedere dag een wereld voor me open", straalt Jasper. ,,Bedenk dat ik nooit eerder in het bedrijf had gewerkt, ik deed er niet eens vakantiewerk. Iedere dag is uitdagend en boeiend." Pieter: ,,Van thuis uit is nooit druk uitgeoefend. Ik heb altijd tegen Jasper gezegd zelf keuzes te maken. 'Als je het leuk vindt, hoor ik wel', heb ik tegen hem gezegd."

NIEUW ELAN
Drukkerij Tielen kiest met de directiewisseling niet alleen voor een nieuwe huisstijl en nieuw elan, zo vertelt Jasper. Ook de strategie zal, mede ingegeven door de hedendaagse economische recessie, veranderen. ,,De tijd van achterover leunen heeft iedereen al lang achter zich gelaten. De kracht van een bedrijf blijkt uit de manier waarop omgegaan wordt met nieuwe kansen. Om die reden brengen wij duidelijk in beeld welke productgroepen voor ons interessant zijn, op welke terreinen wij sterk zijn en waar groei te verwachten is."

Dat Drukkerij Tielen kan bogen op een hele brede en gevarieerde klantenkring is een van de sterke punten voor het in 1902 opgerichte familiebedrijf. ,,In het verleden waren we soms te veel afhankelijk van één of enkele grote klanten. Door niet alleen met grote opdrachtgevers te werken en de orders goed te spreiden, ben je veel slagvaardiger", zegt Pieter, die aangeeft dat 'drukwerk met aandacht' hét visitekaartje van Drukkerij Tielen blijft. ,,Die cultuur zit al heel lang ingebakken in ons bedrijf."

TOEKOMST
Nu zoon Jasper bezit neemt van de directiekamer in het door Marius van de Wildenberg ontworpen pand aan de Staarten, doet vader Pieter een stapje terug. ,,Ik heb de medewerkers vorige week verteld dat ik als adviseur aan Drukkerij Tielen verbonden blijf. Begin 2010 zal ik echt afscheid nemen, dan heb ik er 39 jaar opzitten." Pieter koos destijds bewust voor een baan in het familiebedrijf, ook al was dat ook toen geen vanzelfsprekendheid. Glimlachend: ,,Ach, de tijden waren toen natuurlijk wel wat anders en er was natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon."

Een van de grootste stappen die in de meer dan honderdjarige geschiedenis van Drukkerij Tielen is gezet vond plaats aan het begin van de 21ste eeuw. Toen koos Pieter voor verplaatsing van de drukkerij van de Stationsstraat in hartje Boxtel naar bedrijventerrein Ladonk. ,,Een groeiend bedrijf past niet in het centrum waar gewerkt wordt aan het verkeersluw maken van straten", blikt Pieter terug.

,,De toekomst van de drukkerij is beter gewaarborgd in deze industriële omgeving." Dat vindt ook zoon Jasper. ,,De verhuizing naar Ladonk was voor mij een belangrijk teken dat de drukkerij een nieuwe weg ging inslaan en toekomstbestendig was. Noem het een uitdaging om de schouders eronder te zetten."
26 februari

Print deze pagina

Terug