'PRIJSVECHTER IS ONGEWENST'

Boxtel houdt tweede super in Selissen af

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik op het appartementencomplex Banier (midden). De eigenaar wil de zes leegstaande winkelunits verbouwen tot een grote supermarkt, maar de gemeente wil dat koste wat kost voorkomen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Met een zogeheten voorbereidingsbesluit hoopt de gemeente Boxtel extra zekerheid te hebben om de komst van een tweede supermarkt aan de Van Beekstraat tegen te houden. Een meerderheid van de fracties stemde er dinsdag 17 februari mee in, maar vrijwel iedereen uitte kritiek op de trage wijze waarop het college reageert op een bouwaanvraag om de lege winkelunits in de Banier samen te voegen.

Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering troffen de Boxtelse fracties een onaangekondigd raadsvoorstel op de tafel aan. De gemeente is er altijd een voorstander van geweest om in de tien nieuwe winkelunits op de begane grond van appartementencomplex Banier kleinschalige detailhandel te vestigen. Vier winkels (MJ Mode, bakkerij Hazenberg, mediterrane levensmiddelenhandel Soussie en Hoepelman Kappers) hebben zich al gevestigd, maar de overige zes units blijken moeilijk verhuurbaar.

Vorige maand behandelde de welstandscommissie een bouwaanvraag van de eigenaar van de winkelpanden, de Bossche makelaar Antoon van de Water. Daarbij werd duidelijk dat hij het hoogteverschil van de diverse winkelvloeren wil opheffen om er een supermarkt te vestigen. Prijsvechter Lidl heeft eerder interesse getoond in de winkelpanden.

PARKEERDRUK
Het gemeentebestuur blijft van mening dat een supermarkt op de bewuste locatie ongewenst is. Zeker een discounter die ook klanten uit de verre omtrek trekt, zo meldde wijkwethouder Ger Wouters de raadsfracties deze week. Hij voerde diverse argumenten aan, maar het belangrijkste is wel het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Het huidige bestemmingsplan laat in principe een tweede supermarkt toe, maar de gemeente heeft met Woonstichting Sint-Joseph, die Banier bouwde, afspraken gemaakt om dit te voorkomen. Toen Sint-Joseph de winkelunits van Banier verkocht aan Van de Water is ook de beperking opgenomen dat er kleinschalige detailhandel moet komen.

Deze regeling is van kracht tot oktober 2009. Op basis hiervan kan de gemeente de nu ingediende bouwaanvraag van Van de Water afwijzen. Maar de tijd begint te dringen. Als de Bossche makelaar na 1 oktober opnieuw een aanvraag indient, moet de gemeente die honoreren op basis van de huidige regelgeving.

BESTEMMINGSPLAN
In het gemeentehuis wordt echter gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Boxtel-Noord en daarin wordt definitief vastgelegd dat een nieuwe supermarkt aan de Van Beekstraat ongewenst is. Om te voorkomen dat dit nieuwe bestemmingsplan nog niet is vastgesteld op het moment dat de beperkingen die Van de Water zijn opgelegd zijn verlopen (oktober 2009), is nu een voorbereidingsbesluit genomen dat een jaar geldig is.

In de gemeenteraadsvergadering kreeg het college van veel fracties het verwijt dat er traag is gereageerd op de bouwaanvraag van Van de Water, die al in november 2008 werd ingediend. Wethouder Wouters wees dat verwijt van de hand met de mededeling dat het onverwacht ingediende voorstel niets te maken heeft met de bestaande, maar met toekomstige bouwaanvragen.
19 februari

Print deze pagina

Terug