GEMEENTERAAD AKKOORD MET PLAN

Pastorietuin favoriet voor parkeerkelder

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een ruime meerderheid van de Boxtelse gemeenteraad schaarde zich dinsdag 17 februari achter de voorkeursvariant voor een parkeergarage onder het wegdek van de Mgr. Bekkerstraat en de tuin van de Sint-Petruspastorie. (Archieffoto Brabants Centrum.)

DOOR HENK VAN WEERT

Het college van B. en W. kan aan de slag met de uitwerking van een plan om in het centrum van Boxtel een parkeergarage te realiseren. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter de voorkeursvariant onder het wegdek van de Mgr. Bekkerstraat en de tuin van de Sint-Petruspastorie.

Fractievoorzitter Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde, DPBL) zei het 'onbegrijpelijk' te vinden dat de gemeente 18 miljoen euro wil investeren terwijl in zijn ogen de voordelen van een parkeergarage beperkt zijn. ,,Over een periode van veertig jaar kost elke parkeerplaats ons gemiddeld drieduizend euro. De gemeente reserveert honderd parkeerplaatsen voor de ambtenaren, maar dat bedrag van drie ton dat jaarlijks op de begroting drukt is nergens gedekt. Daarnaast voorziet dit plan niet in wat we willen: een autovrije Markt. Het verkeer vanuit de Clarissenstraat en uit de parkeerkelder van De Croon blijft gewoon over de Markt rijden. In mijn ogen wordt het parkeerprobleem niet opgelost en wordt een financieel probleem gecreŽerd", stelde Van de Langenberg, die tegen het voorstel stemde.

Namens Boxtels Belang hamerde Ad van de Wetering erop dat nog eens wordt onderzocht of er bovengronds oplossingen te bedenken zijn. Hij ziet mogelijkheden door een tweede parkeerdek te bouwen boven de parkeerplaats Fellenoord en op het Breukelsplein. Ook stelde hij andermaal dat het een gemiste kans is om geen parkeerkelders te bouwen in het plan Princenlant en onthield vervolgens zijn goedkeuring aan het raadsvoorstel.

ALTERNATIEF
Het bureau Careos Groep, dat een quick scan uitvoerde naar de mogelijkheden voor een parkeergarage in het centrum van Boxtel, heeft diverse alternatieven aangedragen. De voorkeur van zowel het college van B. en W. als de gemeenteraad gaat uit naar variant 1 of 1a, waarbij een tweelaags parkeerkelder wordt gerealiseerd onder het wegdek van de Mgr. Bekkersstraat en de tuin van de pastorie op Duinendaal. Het gemeentebestuur moet echter eerst overeenstemming bereiken met de Verrijzenisparochie over de aankoop van de tuin. Volgens wethouder Wim van Erp staat het parochiebestuur niet onwelwillend tegenover het verzoek, maar is nog niet over bedragen gesproken.

Mocht deze variant uiteindelijk niet mogelijk blijken dan komt een eerder plan weer op tafel. Namelijk om twee ondergronds parkeerlagen onder de gemeentevijver en de oude boomgaard te situeren; in de quick scan aangeduid als de varianten 3 en 3a.

Hoewel hij instemde met het besluit om de voorkeursvarianten 1 en 1a verder uit te werken, maakte fractievoorzitter Wim van der Zanden van Balans een voorbehoud voor de 'next best'-oplossingen onder de boomgaard en vijver. ,,Waar we in het ene plan praten over 480 parkeerplaatsen zouden we in het tweede geval genoegen nemen met een ruimte 370 auto's. Ik vind niet dat we zonder meer genoegen moeten nemen met deze vermindering. Daarover moeten we dan eerst in de raad nog maar eens praten", stelde Van der Zanden.

LAAGDREMPELIG
VVD'er Ton Jonkers drong er op aan om de parkeergarage laagdrempelig te houden door bijvoorbeeld het gebruik de eerste vijftien tot twintig minuten gratis te laten zijn. Ook wil hij de toevoeging van een fietsenstalling en de mogelijkheid om 24 uur per dag te kunnen uitrijden.

De parkeervoorziening zou voorts moeten worden uitgerust met acculaadpunt. Dat vindt althans Hans Maassen (PvdA/GroenLinks). Elektrische auto's hebben in zijn ogen de toekomst en door op de parkeergarage, op openbare gebouwen en braakliggende terreinen zonnepanelen te plaatsen, kan voldoende energie worden opgewekt om de elektromotoren op te laden.

Wethouder Wim van Erp benadrukte dat een ondergrondse parkeergarage in zijn ogen onontbeerlijk is om het centrum van Boxtel meer uitstraling en kwaliteit te bieden.
19 februari

Print deze pagina

Terug