COLLEGE: 'MOTIE SAMENWERKING '95 VERWERPEN'

Negatief advies plan Venakkers Esch

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de straat Het Kruys in het gebied Venakkers in Esch. Het is de bedoeling dat de komende jaren in dit gebied nieuwe woningen gebouwd worden voor het woningbouwproject 'Venakkers Fase 4'. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het college van B. en W. in Haaren ziet weinig heil in het plan van de fractie van Samenwerking '95 om op de bouwlocatie 'Venakkers fase 4' in Esch twee keer zoveel woningen te bouwen dan door de gemeente voorgesteld werd. Als het plan van de enige oppositiepartij in de gemeenteraad aangenomen zou worden door de raad, betekent dit onder meer een vertraging van minimaal een jaar en extra plankosten.

De gemeenteraad van Haaren stelde tijdens de vergadering op 18 december een beslissing uit over het raadsvoorstel 'Venakkers fase 4'. De raad wilde dat het college nader onderzoek zou verrichten naar de mogelijkheden op het gebied van woningbouw in Esch, waarbij behalve Venakkers ook de locatie Reigerskant - goed voor een potentieel van 65 woningen - meegenomen diende te worden.

Het woningbouwplan Venakkers van de gemeente bestaat onder meer uit vier woningen voor senioren, vier halfvrijstaande en twee vrijstaande woningen. Naast zes kavels aan Het Kruys, vier aan de zuidzijde en twee aan de noordzijde, gaat het uitwerkingsplan uit van acht woningen. De raadsfractie van oppositiepartij Samenwerking’95, waarvan Esschenaar Peter den Ouden deel uitmaakt, diende tijdens de vergadering in december een motie in om op de locatie Venakkers meer woningen te realiseren en deze te benutten voor de doelgroepen starters- en senioren.

Het plan van Samenwerking '95 bestaat uit minimaal zes seniorenwoningen en minimaal tien starterswoningen. ,,Waar de gemeente kiest voor doorstroming, kiezen wij voor rechtstreeks bouwen voor starters. We zien gewoon dat er veel huizen te koop staan maar dat deze onbereikbaar zijn voor starters en ongeschikt voor senioren. Het is volgens ons dan ook niet zinvol om nog meer van dezelfde soort huizen te bouwen waar er al zeshonderd van de zevenhonderd woningen in Esch staan", liet Den Ouden weten tijdens de raadsvergadering in december, waarbij hij ook aangaf dat Samenwerking’95 het belangrijk vindt dat er elk jaar een aantal woningen gebouwd wordt en niet, zoals nu het plan is, in één keer heel veel.

ADVIES
Het college geeft in het raadsvoorstel het advies aan de raad om de motie van Samenwerking '95, waarin de fractie pleit voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, te verwerpen. ,,Wij adviseren de raad om akkoord te gaan met het ingediende en aangehouden voorstel van de gemeente voor de bouw van tien woningen", aldus Jan Brenninkmeijer. ,,Het woord is nu aan de raad."

Veel kans lijkt het plan van Samenwerking '95 op voorhand niet te maken. Behalve de vertraging van het project met minimaal één jaar en extra plankosten van ongeveer 13.000 euro plus de inzet van 250 ambtelijke uren die ten koste gaan van andere projecten, kleven er nog meer nadelen aan het initiatief. Zo is er ook sprake van een negatief verschil in de exploitatie van respectievelijk 122.426 of 238.168 euro bij een grondprijs van 335 of 275 euro per vierkante meter voor goedkope koopwoningen.

Bovendien bestaat het risico dat het aanbod van starterswoningen binnen Esch de vraag zal overstijgen. ,,In Esch zijn nog enkele projecten in voorbereiding voor de bouw van starters- en seniorenwoningen", laat het college weten in het raadsvoorstel. ,,Deze projecten kunnen invloed hebben op de vraag en het aanbod naar starters- en seniorenwoningen binnen Esch en omgeving. Met het project Sancta Monica aan de Gestelseweg voor veertig starterswoningen en de Tweede Spoor Bouwinitiatieven wordt voor een belangrijk deel in de behoefte van de doelgroep starters in Esch voorzien."

REIGERSKANT
Wethouder Brenninkmeijer liet eerder al weten dat de uitbreidingslocatie Reigerskant vanwege de korte afstand tot de centrumvoorzieningen geschikt is als locatie voor seniorenwoningen, terwijl binnen het plan ook ruimte is voor starterswoningen. Voor dit project is echter nog geen woningbouwprogramma vastgesteld, zo blijkt uit het raadsvoorstel. In de woonvisie die in mei gepresenteerd wordt komt hierover meer duidelijkheid. Die visie moet meer informatie geven over aantallen, doelgroepen en de tijdsplanning van het project Reigerskant.

Overigens worden de gronden van de bouwlocatie in de wijk Venakkers elk jaar in de zomer gebruikt voor de kindervakantieweek. Volgens wethouder Brenninkmeijer kunnen die gezien de planning, ongeacht de gekozen procedure, dit jaar nog benut worden voor het jaarlijkse evenement. ,,In het gunstigste geval kan pas in september 2009 gestart worden met het bouwrijp maken van het plangebied. Een alternatieve locatie voor de kindervakantieweek in Esch is nu nog niet bekend, maar het college zal mee gaan zoeken naar een plek voor het evenement in 2010 en in latere jaren."
12 februari

Print deze pagina

Terug