SLOOP ZORGCENTRUM START IN APRIL

Bewoners Emmaus verhuizen in maart

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik op het toekomstige Emmaus vanaf de gemeentevijver. (Visualisatie: Architectenburo Snijders & Van Stekelenburg Boxtel).

DOOR HENK VAN WEERT

Tien jaar nadat de eerste plannen op tafel kwamen, wordt dan toch eindelijk gestart met de nieuwbouw van woonzorgcentrum Emmaus aan de Mgr. Bekkersstraat. In de week van 9 maart verhuizen de 73 ouderen naar hun tijdelijke onderkomen in voormalig verpleeghuis Lindenlust. Half mei moet het huidige gebouw tegen de vlakte liggen, na de bouwvakvakantie begint de herbouw.

Afgelopen week zijn bewoners en verwanten van Emmaus geïnformeerd over de verhuizing die op til is. Ook zijn zij een kijkje gaan nemen in Lindenlust, wat de komende twee jaar hun thuis wordt.

Maandag 9 maart rijden de verhuiswagens voor aan de Mgr. Bekkerstraat. In een tijdsbestek van vier dagen moeten alle bewoners en hun huisraad worden verplaatst. Waar de verhuizing van de bewoners van het andere Boxtelse zorgcentrum Simeonshof vier jaar geleden in één dag plaatsvond, is nu op grond van de toen opgedane ervaringen gekozen voor een verhuizing die wordt verspreid over enkele dagen.

,,Destijds waren verhuizers in sommige gevallen 's avonds laat nog bezig om kamers op orde te brengen. Dat is geen doen voor onze bewoners. Er is afgesproken dat de mensen om uiterlijk half zes hun intrek kunnen nemen in de tijdelijke kamer in Lindenlust", vertelt voorzitter Thijs Meulemans van Zorggroep Elde.

Vice-voorzitter Peter Kanters vult aan dat de twintig bewoners van de gesloten afdeling worden ondergebracht in de voor deze gelegenheid speciaal verbouwde verpleegafdeling van het vroegere Lindenlust: ,,De kamers die ooit vier verpleegbedden telden, zijn omgebouwd tot eenpersoonkamers voor mensen die psychogeriatrische verpleging nodig hebben. Deze kamers zijn allemaal op de begane grond gesitueerd."

GEDOOGBESLUIT
De overige 53 ouderen nemen hun intrek in de drielaagse noodunits waarvoor het gemeentebestuur drie weken geleden nog een gedoogbesluit nam. Eigenlijk had dit tijdelijke gebouw immers eind 2008 jaar verwijderd moeten zijn. Het stond er toen vijf jaar en dat is de maximale termijn voor de artikel 19-procedure waarmee de bouw in 2004 kon worden gerealiseerd. Bewoners van de Poolsestraat claimden met succes een planschadevergoeding van enkele duizenden euro's.

Het gedoogbesluit geldt tot eind maart 2011. Dan moeten de bewoners van Emmaus hun intrek hebben genomen in de nieuwbouw. Verdeeld over twee gebouwen worden dertig verzorgingsplaatsen en evenveel verpleegplaatsen gerealiseerd. Bovendien telt het complex 57 sociale huurappartementen die Woonstichting Sint-Joseph gaat verhuren.

Om het nieuwbouwproject te kunnen realiseren, verkoopt Zorggroep Elde het noordelijke deel van het Emmausterrein aan de woonstichting. Die wil daar vijftig koopappartementen met een parkeerkelder bouwen. Dat plan komt echter later aan snee; de procedure daarvoor duurt nog zeker een jaar, zo meldde directeur-bestuurder Rob Dekker van Sint-Joseph tijdens het gesprek waarin Meulemans en Kanters de voorgenomen verhuizing dinsdag toelichtten.

SLOOP
Volgende week wordt het sloopwerk gegund aan een aannemer en een week later wordt gestart met de verwijdering van het groen rondom Emmaus. Nadat in week 11 de bewoners het uit 1966 daterende gebouw hebben verlaten, vindt een aanvullende asbestinventarisatie plaats, waarna Zorggroep Elde het pand verder ontmantelt. De slopers krijgen vanaf 30 maart zes weken de tijd om de bestaande bebouwing af te breken. Alleen de aanleunwoningen aan de Mgr. Bekkersstraat en het Zusterspad blijven staan.

Momenteel wordt een begin gemaakt met de aanbesteding van de bouwopdracht en op 2 juni hoopt de raad van bestuur van Zorggroep Elde een keuze te maken uit de aannemers die hebben ingeschreven. Na de zomervakantie kunnen de bouwvakkers starten met de nieuwbouw, stellen Meulemans en Kanters.

In de papieren editie van deze krant: 'Nieuw Emmaus blikvanger entree centrum Boxtel'.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Grafische impressie van de twee gebouwen die het nieuwe woonzorgcentrum Emmaus gaan vormen. (Visualisatie: Architectenburo Snijders & Van Stekelenburg Boxtel).
12 februari

Print deze pagina

Terug