UITRUKKEN NAAR ESCH EN GEMONDE

Nieuwe indeling van werkgebied brandweer

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het werkgebied van het brandweerkorps in Boxtel is sinds eind januari aangepast. Voortaan zullen de brandweereenheden in de regio Brabant-Noord uitrukken die het snelst op de plek van een calamiteit kunnen zijn, ook als deze plaatsvindt op het grondgebied van een buurgemeente. ,,Ons werkterrein wordt onder meer uitgebreid met een deel van de dorpen Esch en Gemonde", aldus brandweercommandant Jasper Derks.

De wijze van alarmering en daarmee ook de inzet van de brandweereenheden in de regio Brabant-Noord is vanaf 28 januari veranderd. Dit omdat de brandweer nu zogeheten 'operationele grenzen' hanteert, waardoor de dichtstbijzijnde gestationeerde brandweereenheid gealarmeerd wordt.

Het loslaten van de gemeentegrenzen heeft voor sommige uitrukposten de consequentie dat het verzorgingsgebied is veranderd, waaronder voor het brandweerkorps in Boxtel. ,,De nieuwe werkwijze heeft te maken met de verdergaande automatisering van de regionale meldkamer, waar alle 112-telefoontjes binnenkomen. Voorheen was het zo dat de wijze van alarmering bepaald werd door de gemeentegrenzen, maar omdat er bepaalde locaties zijn, met name in het buitengebied aan de randen van de gemeenten, waar andere posten sneller kunnen zijn wordt nu de post gealarmeerd die het snelste bij de calamiteit kan zijn", legt Derks uit.

,,Neem het gebied Luissel. Dat is binnen de gemeente Boxtel gesitueerd, maar ligt wel helemaal aan de andere kant van het dorp en kan door de brandweerpost Haaren sneller bereikt worden dan door ons. Daarom zal de post in Haaren voortaan gealarmeerd worden als zich daar een incident voordoet. De nieuwe systematiek zorgt ervoor dat de brandweer minuten eerder ter plaatse kan zijn en mensen in nood sneller hulp kan bieden."

ESCH EN GEMONDE
Brandweercommandant Derks geeft aan dat delen van Esch en Gemonde voortaan ook tot het werkgebied van het Boxtelse korps behoren. ,,Het dorp Gemonde blijft onder de hoede van het korps Sint-Michielsgestel, maar het gedeelte aan de kant van de Schijndelseweg tot ongeveer de kern Gemonde behoort nu toe tot het gebied van Boxtel. Ook een deel van Esch gaan wij bedienen bij calamiteiten, uiteraard het deel dat het dichtst bij Boxtel ligt."

Hij vervolgt: ,,Het systeem zal continu bijgewerkt worden, bijvoorbeeld als er iets veranderd in de uitruktijden. We hebben samen met de betrokken brandweerposten de veranderde werkwijze onderling goed met elkaar afgestemd, onder meer waar het gaat om de toegang van panden en ook informatie uitgewisseld over de gebieden die we van elkaar overnemen. De eindverantwoordelijkheid voor de brandweerzorg blijft overigens bij het lokale bestuur van de gemeente waar het incident plaatsvindt."

KWALITEITSSLAG
Het organiseren van de brandweerzorg volgens het principe van 'operationele grenzen' is volgens de Brandweer Brabant-Noord een kwaliteitsslag in de dienstverlening richting de burger. Hanteren van operationele grenzen betekent volgens deze organisatie ook dat op efficiŽnte manier gebruikgemaakt kan worden van beschikbare menskracht en materieel. Heldere, adequate alarmering, snellere opkomsttijden en voldoende en professionele inzet moeten daarbij garant staan voor de kwaliteit van de hulpverlening aan de burger.

Het besluit om eenheden te alarmeren op basis van operationele grenzen is nader uitgewerkt in het 'Regionale dekkingsplan basisbrandweerzorg Brandweer Brabant-Noord'. Met de invoering van dit dekkingsplan wordt uitvoering gegeven aan het principebesluit uit het Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding 2004-2007 zoals dat door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is vastgesteld.
12 februari

Print deze pagina

Terug