BOXTEL PARKEERT DISCUSSIE ONDERWIJSCARROUSEL

Angelaschool steunt plan voor school in Munsel/In Goede Aarde

DOOR MARC CLEUTJENS

De Angelaschool aan de Baroniestraat voelt wel voor de opening van een tweede basisschool in de wijk Munsel/In Goede Aarde. Dat zegt bestuursvoorzitter Rien Penninx van de Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen naar aanleiding van de discussie over de onderwijscarrousel in Boxtel-Oost. De school ondersteunt het burgerinitiatief dat vorige week door een groep bewoners van Munsel/In Goede Aarde is gelanceerd.

Deze week besloot het gemeentebestuur van Boxtel de discussie over de onderwijscarrousel en de verhuizing van De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek te verdagen naar mei. Eerst wil het college van B. en W. onderzoeken welke kansen het burgerinitiatief maakt. Het bestuur van de Angelaschool mengt zich nu in de discussie en zegt bij monde van voorzitter Penninx dat het burgerinitiatief 'van harte' wordt ondersteund. ,,De Angelaschool is een eenpitter met een stevige identiteit die haar groeikansen in Boxtel optimaal wil benutten", zegt Penninx.

Momenteel telt de Angelaschool meer dan vijfhonderd leerlingen, waarvan er zo'n zeventig afkomstig zijn uit de wijk Munsel/In Goede Aarde. Nog eens tachtig leerlingen wonen in de wijk Selissenwal. ,,Dat het burgerinitiatief in Munsel/In Goede Aarde zo'n brede steun van wijkbewoners krijgt is een belangrijk signaal. Vorige week werd nog gemeld dat niet duidelijk is wie zo'n nieuwe wijkschool zou willen inrichten. Welnu, wij willen dat wel voor onze rekening nemen."

BREDE SCHOOL
Penninx is niet bang dat een tweede school binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen zal leiden tot leegloop bij de Angelaschool of andere scholen in Boxtel. ,,Alle scholen groeien uit tot een brede school waar veel meer te doen is dan alleen maar lesgeven. In de Angelaschool zijn nu 21 klassen, meer ruimte is er niet. Het openen van een tweede vestiging of dependance zou een bijdrage kunnen leveren aan de verdere uitbouw van de school als educatief centrum in de wijk Breukelen."

De Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen vindt dat men buiten de discussie over de scholencarrousel is gehouden. ,,Hoewel de onderwijscarrousel ook voor ons van belang is, zijn we er niet bij betrokken en dat is vreemd. Daarom willen we nu kenbaar maken dat wij ook een mening hebben en in dit proces kansen zien voor de Angelaschool", zegt de voorzitter.

Hij benadrukt dat de Angelaschool en haar bestuur niet uit zijn op een concurrentiestrijd met de scholen van Sint-Christoffel, dat zeven Boxtelse scholen onder haar hoede heeft. Penninx: ,,In Boxtel is de voorbije jaren ruimte ontstaan voor een nieuwe school en die zouden wij graag benutten. Maar we kiezen ook voor samenwerking, bijvoorbeeld met de Sint-Petrusschool aan de Burgakker. Met die school van Sint-Christoffel willen we graag vorm gaan geven aan de brede schoolgedachte in de wijken Breukelen en Centrum."

AMALIASCHOOL
De ideeŽn van de Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen zijn opvallend gelet op de discussie die in 2007 werd gevoerd over de onderwijscarrousel en de verhuizing van De Hobbendonken. Toen werd nadrukkelijk gekeken naar de verplaatsing van De Hobbendonken naar Munsel/In Goede Aarde, maar was er geen draagvlak bij zowel de Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen als Stichting Sint-Christoffel.

Het gemeentebestuur achtte de verhuizing van De Hobbendonken alleen haalbaar als beide stichtingen leerlingen vanuit de wijk Selissenwal zouden weigeren. Met behulp van dit plaatsingsbeleid zou volgens de gemeente voorkomen worden dat de nieuwe Prinses Amaliaschool onvoldoende aanwas van leerlingen zou krijgen. De schoolbesturen wezen die eis af omdat ze niet wilden tornen aan de vrijheid van onderwijs. ,,En we wijzen plaatsingsbeleid nog steeds van de hand", aldus voorzitter Penninx van de Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen. Hij erkent dat de bouw van een nieuwe school in de wijk Munsel/In Goede Aarde wellicht gevolgen kan hebben voor andere scholen, bijvoorbeeld de Prinses Amaliaschool. ,,Scholen zullen zichzelf moeten bewijzen", zegt Penninx.

Het bestuur van de Angelaschool wil met haar ondersteuning van het burgerinitiatief een signaal afgeven richting de initiatiefnemers, de gemeente en Sint-Christoffel. ,,We zien kansen en openen graag een discussie met alle partijen. Onze school heeft haar identiteit stevig staan en staat voor goed onderwijs op een leuke school. Dat kan aan de Baroniestraat, maar misschien ook wel in een tweede vestiging of een dependance in Munsel/In Goede Aarde."
12 februari

Print deze pagina

Terug