WOONSTICHTING GAAT 550 HUISHOUDENS BENADEREN

Sint-Joseph zet woningen in etalage

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Woonstichting Sint-Joseph gaat dit jaar zo'n 550 woningen te koop aanbieden aan de huurders. Bewoners in de Vaandelstraat in de wijk Selissenwal zijn al benaderd voor deze grootschalige operatie. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Woonstichting Sint-Joseph gaat de komende maanden een groot aantal woningen te koop aanbieden aan haar huurders. In totaal worden bijna 550 huishoudens benaderd met de vraag of ze de woning die ze momenteel huren willen kopen. Nooit eerder bracht Sint-Joseph zoveel huizen tegelijk op de woningmarkt.

Directeur-bestuurder Rob Dekker hield vorige maand nog een slag om de arm en gaf aan dat de woonstichting vanwege de kredietcrisis voorzichtig zal omspringen met de verkoop van huurwoningen. Deze week is toch besloten de plannen voor de verkoop van bijna 15 procent van het totale woningbezit door te zetten. ,,We hebben er nog eens goed naar gekeken en zijn sneller dan gedacht tot actie overgegaan", aldus woordvoerster Inge Huisman van Sint-Joseph.

De woningen die de woonstichting gaat aanbieden komen niet op de vrije markt, maar worden te koop aangeboden aan de huidige huurders. Deze week krijgen de eerst 283 huurders de zogenaamde aanbiedingsbrief, later worden nog eens ongeveer driehonderd huishoudens benaderd. ,,De huurders kunnen hun huis vrij op naam kopen", stelt Huisman. ,,Dit betekent dat zij het voordeel hebben dat Woonstichting Sint-Joseph de overdrachtskosten voor haar rekening neemt."

Volgens de woordvoerster verwacht Sint-Joseph niet dat de huurders massaal zullen reageren. Op dit moment wordt er voorzichtig vanuit gegaan dat tussen de 5 en 10 procent van de huurders ervoor zal kiezen om hun huis te kopen. Zodra huurders ingaan op het aanbod, wordt hun woning door een onafhankelijke taxateur uit Oirschot getaxeerd om een marktconforme verkoopprijs vast te stellen. De Boxtelse makelaarskantoren Alfa en Nuyens zullen het verkoopproces begeleiden.

VERJONGEN
Het doel van de verkoop van 550 woningen is dat Sint-Joseph het huidige woningbezit circa 3.850 woningen flink wil verjongen. ,,Dat kan door woningen te verkopen en met de inkomsten die dat oplevert nieuwbouw te plegen", legt woordvoerster Huisman uit. De woonstichting heeft diverse nieuwbouwprojecten op het oog en werkt aan plannen voor de bouw van ongeveer honderd huurhuizen in fase 3 van plan Princenlant. Ook op de hoek van de Baroniestraat en de Molenstraat wordt een plan ontwikkeld voor de bouw van huurhuizen.

De woningen die te koop worden aangeboden staan met name in de wijken Selissenwal en Oost. Van de eerste 283 huizen staan er 151 in Selissenwal en 132 in Oost. De resterende woningen die in de etalage worden gezet zijn gelegen in de wijken Breukelen (80), Centrum (12) en Oost (155). In de wijk Selissenwal gaat het in elk geval niet om de meer dan 130 huizen waarvoor momenteel een renovatieplan wordt opgesteld. In de omgeving van de Adrianastraat wordt in het voorjaar gestart met het verfraaien van de huizen en de verbetering van het wooncomfort.

De woonstichting wil de straten waar de huizen staan niet bekend maken. ,,We willen voorkomen dat onze huurders via berichten in de media andere partijen aan de voordeur krijgen", zegt Huisman. ,,De huizen worden te koop aangeboden aan de huurders. Als ze besluiten de woning niet te kopen, verandert er niets." Pas als huurders besluiten hun woning te verlaten en het huurcontract eindigt, zal het huis op de vrije markt komen en mag iedereen reageren.
5 februari

Print deze pagina

Terug