IN GOEDE AARDE WIL EIGEN SCHOOL

Uitstel dreigt voor onderwijscarrousel

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De publieke tribune in de raadzaal vol protesterende ouders van basisschool De Hobbendonken. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De gemeenteraad van Boxtel is er nog allerminst van overtuigd of het verplaatsen van basisschool De Hobbendonken en sbo-school De Maremak door moet gaan. Het onverwacht ingediende verzoek van de wijkbewoners van In Goede Aarde en Munsel voor een nieuwe school in hun buurt, wierp maandag 2 februari bovendien een nieuw licht op de discussie. Het college van B. en W. besluit komende week of het onderwerp al dan niet op de agenda blijft staan.

Vrijwel alle raadsfracties gaven deze week aan grote moeite te hebben met de zogeheten onderwijscarrousel die in Boxtel-Oost moet leiden tot vier volwaardige educatieve centra waar onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen onder één dak zitten. Niet zozeer de inhoudelijke kant van de voorgestelde verhuizingen en verbouwingen, als wel de gevolgde besluitvormingsprocedure en het geringe draagvlak bij de betrokken partijen kwam aan bod.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met driehonderd handtekeningen op zak van buurtbewoners vraagt Eric van Antwerpen de gemeente Boxtel een nieuwe basisschool te bouwen voor de wijk In Goede Aarde/Munsel. (Foto: Albert Stolwijk).

Met name de wijze waarop door het overkoepelende schoolbestuur Sint-Christoffel is besloten tot verplaatsing van De Hobbendonken naar het gebouw van brede school De Wilgenbroek wekte de wrevel van diverse politici in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Het feit dat op de publieke tribune veel leden van de oudervereniging van De Hobbendonken met protestborden hun afkeer lieten blijken van de voorgenomen verhuizing, speelde zeker een rol in het politieke debat.

Via de media was al duidelijk geworden dat de oudervereniging zich buitenspel gezet voelt in de discussie en insprekers gaven maandag een uitvoerige toelichting waarom dat zo is. Ze vrezen bovendien dat De Hobbendonken er op de nieuwe plek bekaaid van af komt, onder meer door de kleinere lokalen en een veel kleinere speelplaats.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voorzitter Bas Assmann pleit namens de oudervereniging dat basisschool De Hobbendonken er niet op achteruit mag gaan als de onderwijscarrousel wordt doorgevoerd. (Foto: Albert Stolwijk).

Hoewel algemeen directeur Peter Adriaans van Sint-Christoffel benadrukte dat de besluitvorming transparant heeft plaatsgevonden, bleven de raadsfracties twijfelen. Er is zowel bij oppositie- als coalitiepartijen weerstand voelbaar, vooral tegen de voorgestelde verhuizing van De Hobbendonken.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nadja van den Aker (voorgrond), moeder van een van de leerlingen van De Hobbendonken, houdt een gloedvol betoog waarin zij de kleinschaligheid van de Boxtelse basisschool prijst. (Foto: Albert Stolwijk).

NADER ONDERZOEK
De bewoners van de wijken In Goede Aarde en Munsel maakten bij aanvang van de vergadering bekend dat zij een eigen wijkschool willen en daartoe al de vereiste driehonderd handtekeningen hebben verzameld. De verrassende mededeling over dit zogeheten burgerinitiatief was voor Jan Vervoorn (Balans) reden om te vragen direct de discussie over de onderwijscarrousel van de agenda te halen en er later op terug te komen als de wens van de wijkbewoners op haalbaarheid is onderzocht.

Het verzoek van Vervoorn kreeg op dat moment onvoldoende steun. Maar toch lijkt het erop dat de gemeenteraad op dinsdag 17 februari geen besluit zal nemen over de onderwijscarrousel. Daags na de commissievergadering heeft onderwijswethouder Anton van Aert de rest van het college van B. en W. op de hoogte gebracht van het feit dat alleen de VVD zich onomwonden achter het raadsvoorstel schaarde.

Dat met name de coalitiepartijen CDA en SP samen met de overige oppositiepartijen grote bedenkingen hebben tegen de scholencarrousel, is voor burgemeester en wethouders aanleiding om komende dinsdag tijdens de wekelijkse collegevergadering te beslissen of het onderwerp al dan niet van de raadsagenda wordt gehaald.

In de papieren editie van Brabants Centrum: 'Raadsfracties twijfelen over onderwijscarrousel', een reactie van schooldirecteur Peter Adriaans van Sint-Christoffel en de achtergronden van een te bouwen school in de nieuwbouwwijk In Goede Aarde.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Algemeen directeur Peter Adriaans van het overkoepelende schoolbestuur Sint-Christoffel: ,,De besluitvorming rond de verplaatsing en verbouwing van scholen in Boxtel-Oost is transparant en volgens de regels verlopen." (Foto: Albert Stolwijk).
5 februari

Print deze pagina

Terug