GRONDBORINGEN BIJ SINT-PETRUSKERK

Groot onderzoek kerkheuvel Boxtel

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De kartrekkers van het onderzoek naar de geschiedenis van de Boxtelse kerkheuvel bereiden zich voor op het kerkhof van de Sint-Petruskerk. Van rechts naar links Hans de Visser, Hanneke Meulenaars en Martin Dijstelbloem. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Precies een jaar nadat met een zogeheten Ground Tracer via radiogolven bodemonderzoek is gedaan in en om de Sint-Petruskerk, krijgt de studie naar de oudste geschiedenis van Boxtel een vervolg. Op initiatief van historicus Hans de Visser wordt in samenwerking met de Heemkundekring Boxtel een grootschalige studie voorbereid naar de geschiedenis van de heuvel waarop de kapittelkerk is gebouwd. ,,Archieven geven geen antwoord meer, dus moet er geboord worden."

In plaats van antwoorden geven heeft het onderzoek met de Groud Tracer Ė een soort grondradar - vorig jaar juist meer vragen opgeworpen, zo vertelde De Visser deze week bij de officiŽle presentatie van de onderzoeksplannen. Met behulp van radiogolven kon tot diep in de bodem gespeurd worden zonder kuilen te graven. ,,Maar de vele verstoringen in de bodem rond de kerk maken het lastig voor wetenschappers om conclusies te trekken."

De Visser werkt al een aantal jaren aan een publicatie over de bestuurlijke geschiedenis van Boxtel in de jaren dat Boxtel een heerlijkheid was. Hij zou het boek, dat in 2012 moet verschijnen, graag aanvullen met een hoofdstuk over de geschiedenis van de kerkheuvel. Want dat de Sint-Petruskerk in de 15e eeuw op een kunstmatige dus door mensen opgeworpen heuvel is gebouwd lijkt vast te staan. ,,Alleen is niet bekend waarom die heuvel werd opgeworpen", zegt de historicus. ,,Voor een eerdere kerk? Of misschien voor een burcht of een kasteel van de heren van Boxtel?"

KARTREKKERS
In de binnenkort door de gemeenteraad vast te stellen Erfgoednota is een plekje gereserveerd voor het onderzoek, dat op verzoek van De Visser wordt begeleid door de Heemkundekring Boxtel. Hanneke Meulenaars en Martin Dijstelbloem zijn de kartrekkers, die belangrijk vooronderzoek doen, publicaties en kaartmateriaal verzamelen en de auteur werk uit handen nemen, zoals contacten leggen met overheden en potentiŽle sponsors. Het gemeentebestuur ondersteunt de plannen volgens de initiatiefnemers van harte. ,,We hebben de tijd mee", constateert Meulenaars tevreden. ,,Veel meer dan vroeger is er aandacht voor de archeologie en de bestudering van de eigen geschiedenis. In wethouder Ger Wouters hebben we een grote steunpilaar voor het onderzoek gevonden."

Ook het bestuur van de Verrijzenisparochie steunt de plannen; via Hans de Visser, die als pater kapucijn deel uitmaakt van het pastorale team, zijn de lijntjes met het parochiebestuur kort. ,,Tijdens eerdere restauraties van de kerk en het kerkhof was er te weinig financiŽle ruimte voor dit soort onderzoek", blikt Dijstelbloem terug. Hij benadrukt dat het onderzoek zich niet alleen zal richten op de grond rondom de Sint-Petruskerk. ,,Om echt gedegen onderzoek te doen, gaan we verder, tot aan de Dommel richting Clarissenstraat, de Zwaanse Brug en kasteel Stapelen. We brengen zo dus de oudste historie van de cultuurhistorische as in beeld."

PROJECTGROEP
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Boxtelse kerkheuvel wordt begeleid door een projectgroep waarin een aantal wetenschappers zitting heeft. Naast De Visser, Meulenaars en Dijstelbloem betreft het archeoloog Fokko Kortlang, historicus Bas Aarts, historisch geograaf Karel Leenders en hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld van de Universiteit van Tilburg. Bijsterveld doceert en onderzoekt regionale geschiedenis, volkscultuur en erfgoed in Brabant.

In de papieren editie van deze krant: 'Kerkheuvel ideale plek voor tufstenen kerk of motteburcht'

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Precies een jaar nadat met een zogeheten Ground Tracer via radiogolven bodemonderzoek is gedaan in en om de Sint-Petruskerk, krijgt de studie naar de oudste geschiedenis van Boxtel een vervolg. (Archieffoto: Albert Stolwijk).
5 februari

Print deze pagina

Terug